Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 
   

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

 

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

 
             

Contactati-ne cu incredere!

Contactati-ne cu incredere!

 

 
 

resurse

resurse

 

Specialisti

Specialisti

 

Legislatie

Legislatie

 

Cursuri

Cursuri

 

Presa

Presa

 

Recrutare

Recrutare

 

Software

Software

 

Ceccar

Ceccar

 

Caen

Caen

 

Calculator

Calculator

 

Dictionar

Dictionar

 

Conturi

Conturi

 

BNR

BNR

 

Formulare

Formulare

 

Francize

Francize

 

Linkuri

Linkuri

 

Carti

Carti

 

Trezorerii

Trezorerii

 

Programe

Programe

 

Tipizate

Tipizate

 

TVA

TVA

 

Financiare

Financiare

 

Calendar

Calendar

 

Ocupatii

Ocupatii

 

Venit

Venit

 

Cautare

Cautare

 
Afiseaza rezultatele!

cautare

cautare

 

Anunturi

Anunturi

 
 

Taxa pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata

 
TVA-ul este un impozit indirect, atasat consumului. Taxa pe valoarea adaugata este aferenta transferului de proprietate asupra bunurilor, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari, neafectand cheltuielile sau veniturile intreprinderii. Acestea fac doar oficiul de a plati sau de a primi taxa pe valoarea adaugata de la stat. Consumatorul final este persoana care suporta acest impozit. Pagina curenta va ofera o selectie de acte normative care fac referire la TVA.

Lista acte normative TVA

Lista acte normative TVA

 


 • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3/2010 pentru pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii, publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3417/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoare adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoare adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, publicat in Monitorul Oficial nr.914 din 28 decembrie 2009

 • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi publicat in Monitorul Oficial nr. 301 din 17 aprilie 2008

 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 364 din 13 mai 2008

 • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 21 ianuarie 2008

 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.2421/2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2007

 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.2180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata a organismelor prevazute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin OMFP nr. 2.220/2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 825 din 4 decembrie 2007

 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 810 din 28 noiembrie 2007

 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 740 din 1 noiembrie 2007


 • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 634/2007 pentru completarea si modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 454/2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a platii TVA in cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD, publicat in Monitorul Oficial nr. 500 din 26 iulie 2007.

 • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA publicat in Monitorul Oficial nr.376 din 4 iunie 2007

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500 /2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 244 din 11 aprilie 2007

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 84 / 2007 pentru aprobarea Masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii, publicat in Monitorul Oficial nr. 80 din 1 februarie 2007

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor,publicat in Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2007


 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 155/2007 privind aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii-montaj prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 94 din 6 februarie 2007

 • Ordinul presedintelului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 86/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative privind activitatea desfasurata in cursul anului 2006 , publicat in Monitorul Oficial nr. 93 din 6 februarie 2007

 • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Nr.3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare, publicat in Monitorul Oficial nr. 19 din 11 ian. 2007 Cerere

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, publicat in Monitorul Oficial nr. 1056 / 30 dec. 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 3/3 ian.2007 (vezi si OPANAF 7/2010)

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,publicat in Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, revazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 1037 / 28 dec. 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2219/2006pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 1040 / 28 dec. 2006 Cerere


 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 1046 / 29 dec. 2006 (contine exemple si scheme explicative)

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare publicat in Monitorul Oficial nr. 1040 / 28 dec. 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.2189/2006pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.7/2006 publicat in Monitorul Oficial nr.1043/29 dec.2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent publicatin Monitorul Oficial nr. 1053 / 29 dec. 2006 Formular 090

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2135/2006 privind inregistrarea operatorilor economici care vor efectua achizitii intracomunitare de produse accizabile dupa data de 1 ianuarie 2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 1029 / 27 dec. 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1706/2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificarii valabilitatii codului de inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in celelalte state membre, de catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania publicat in Monitorul Oficial nr. 894 din 2 noiembrie 2006 Solicitare

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1552 / 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 836 din 11 octombrie 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1346/2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a procedurii de modificare a a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1311/2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.3/2006 publicat in Monitorul Oficial nr.703 din 16 august 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1190/2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1030/2006 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004, cu modificarile ulterioare publicat in Monitorul Oficial nr. 549 din 26 iunie 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor "Notificare" si "Certificat de inregistrare in scopuri de TVA", publicat in Monitorul Oficial nr. 703 din 16 aug. 2006 (formulare modificate prin OMFP 1633/2006)

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2006 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 214 din 9 martie 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa, publicat in Monitorul Oficial nr. 142 din 15 februarie 2006

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, publicat in Monitorul Oficial nr. Nr. 698 din 3 august 2005

Cautare

Cautare

 
  Cautati informatii despre taxa pe valoarea adaugata, sau poate o alta resursa utila de pe Contabilizat.ro?
  Va punem la dispozitie un motor de cautare, sustinut de Google:
 

Invitatie

Invitatie

 
  Ati descoperit in cadrul acestei pagini informatii utile pe care doriti sa le faceti cunoscute si prietenilor d-voastra? Este foarte simplu.
  Le puteti trimite linkul catre pagina curenta prin doua modalitati:
 
1. prin EMAIL (click aici).    2. prin YM (click aici).

Anunturi

Anunturi

 
 
 

resurse

resurse

 
 

Curs BNR

Curs BNR

 
USD 3.8076
EUR 4.6563
GBP 5.3154
CHF 3.8976
MDL 0.23
XAU 162.52
Afiseaza mai mult...
 
 

Formulare

Formulare

 
Contabilitate (128)
Contracte (1037)
Juridice (1085)
Management (420)
Afiseaza mai mult...
 
 

Cursuri Online

Cursuri Online

 
Contabilitate (37)
Ec generala (214)
Informatica ec (50)
Management (131)
Afiseaza mai mult...
 
 

Software

Software

 
Contabilitate (135)
Facturiere (63)
Gestiune (91)
Mijloace fixe (47)
Salarizare (103)
Afiseaza mai mult...
 
 

Carti Economie

Carti Economie

 
Contabilitate (52)
Marketing (45)
Finante (63)
Mass-Media (47)
Legislatie (56)
Management (42)
Dictionare (38)
Afiseaza mai mult...
 
 

Specialisti

Specialisti

 
CECCAR (4353)
ANEVAR (5480)
CAFR (4311)
CCF (5176)
Afiseaza mai mult...
 
 

Locuri de Munca

Locuri de Munca

 
Contabilitate (95)
Auditor (93)
Banci finante (89)
Marketing (92)
Legal juridic (94)
Secretariat (87)
Afiseaza mai mult...
 
 

Legislatie

Legislatie

 
Legi, coduri (71)
Hotarari (59)
Ordonante (33)
Alte resurse (21)
Afiseaza mai mult...
 
 

Programe

Programe

 
Declaratii (37)
Fise fiscale (9)
Situatii (86)
Ordine plata (4)
Afiseaza mai mult...
 
 

Revista presei

Revista presei

 
Economie (98)
Politica (73)
Actualitate (85)
Societate (92)
Financiar (92)
Juridic (71)
Business (94)
Afiseaza mai mult...
 
 

Francize

Francize

 
Alimentatie (81)
Retail (126)
Imobiliare (18)
Servicii (132)
Diverse (24)
Afiseaza mai mult...
 
 

Dictionar

Dictionar

 
(se incarca...)
Afiseaza mai mult...
 
 

Linkuri Utile

Linkuri Utile

 
Ministere (172)
Inst publice (52)
Europene (28)
Inst bancare (32)
Partide pol (31)
Ziare (1238)
Index firme (55)
Afiseaza mai mult...
 

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 
 
Numar in Registrul Comertului: J29/309/2004, CUI: 16143635
Sediul social: Strada XYZ, Nr. X, Bl. Y, Ap. Z, Loc. XYZ
Mobil: (07..) NNN.NNN, Fix: (02..) NNN.NNN, Fax: (02..) NNN.NNN
Expert contabil: NUME, PRENUME, Membru CECCAR: NNNN / ZZ.LL.AAAA
Adresa de email: 
 
 

profil

profil

 
 

Alte Resurse

Alte Resurse

 
Stiri, Coduri Caen
Filiale Ceccar
Flux Rss

resurse

resurse

 
 
Servicii Prestate | Onorarii Practicate | Avantajele Colaborarii | Portofoliu Clienti | Recomandare | Contact | Harta
SpecialistiRecrutareCalculatorFormulareTrezoreriiLegislatieSoftwareDictionarFrancizePrograme
CursuriCeccarConturiLinkuriTipizatePresaCaenBNRCartiTVACalendarOcupatiiVenitFinanciare

Developed by IntelliSynaptics Software Development, hosted by ROMARG
Copyright © 2008 - 2018 Contabilizat.ro. All Rights Reserved.
Termeni | Confidentialitate | Promovare | Flux Rss | Site Map | Inscriere pe Contabilizat.ro

Reteaua IntelliSynaptics: Diplome Cursuri Referate | Produse Resigilate | Translatoare Bidirectionale
 

sus

sus

 
 
  

jos

jos

 

Profil

Profil

 
 • Prezentare
 • Contabilitate
 • Consultanta
 • Audit
 • Alte servicii
 • Onorarii
 • Avantaje
 • Clienti
 • Recomanda
 • Contact
 • Harta profil
 • profil

  profil