Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Capacitatea beneficiara
Definitie: Reprezinta aptitudinea unei intreprinderi de a degaja un beneficiu in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale identice cu cele din perioadele trecute daca schimbari semnificative nu au loc in viata intreprinderilor. se poate exprima prin urmatorii indicatori: 1) Profitul brut - folosit in diagnosticul de evaluare nu in formula de evaluare 2) Profitul net - frecvent folosit in evaluarea activelor si intreprinderilor prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor 3) Dividendul - folosit in evaluarea titlurilor dar si in evaluarea intreprinderilor prin metode bazate pe randamentul capitalului 4) Cash-flow - folosit in evaluarile prin metode bazate pe actualizarea fluxurilor viitoare de numerar. se determina parcurgand succesiv trei etape: 1) Studiul rezultatelor trecute pe cel putin trei ani 2) Examenul previziunilor pe cel putin 3 ani 3) Mixajul constatarilor din etapele 1 si 2 4) Calculul matematic al capacitatii beneficiare 1. Studiul rezultatelor trecute pe cel putin trei ani are drept scop determinarea acelui profit din bilantul contabil care indeplineste cumulativ 4 conditii: a) stabil b) real c) cert d) reproductibil in viitor practic se porneste de la profitul din bilantul contabil careia i se aduc doua categorii de corectii: a) corectii pe orizontala - intre exercitii tinand seama de impactul tuturor modificarilor din legislatia contabila si fiscala b) corectii pe verticala - de la cifra de afaceri si pana la profitul net sunt corectate toate marjele din intreprindere pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare instrumentul folosit de experti: "tabloul simplificat al soldurilor intermediare de gestiune" corectiile profiturilor din bilantul contabil sun nelimitate, facandu-se pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare a) Corectii de amortizare - se inlatura excesul de amortizare si se adauga orice insuficiente de amortizare referinta constituind-o standardele profesionale emise de expertii tehnici b) Corectii de salarii si asimilate lor - se inlatura orice exces de salarizare sau se adauga orice insuficienta de salarizare referinta constituind-o standardele profesionale emise de experti in munca si protectie sociala c) Corectii legate de profituri sau pierderi exceptionale d) Corectii legate de sinergii - efectele sinergice presupun complementaritate de activitati ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezultatelor individuale 2. Examenul previziunilor consta in verificarea a doua tipuri de coerente: a. Coerenta dintre ipotezele de evaluare si constatarile din diagnosticul pe perioadele trecute b. Coerenta civica intre profiturile nete anuale corectate si profiturile nete anuale previzionale 3. Mixajul constatarilor din etapele 1 si 2 4. Calculul matematic al capacitatii beneficiare Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale previzionale ( folosita in evaluarea pentru privatizare) Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale corectate ( folosita in evaluarea pentru majorari de capital, fuziuni, divizari, asocieri cu partile intreprinderii) Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viitoare (folosita in evaluarea intreprinderilor tranzactionate in sectorul privat) Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale din anumite perioade trecute si viitoare ( expertiza)
 |