Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Bunuri agricole
Definitie: Conform Legii arendarii nr.16/1994, modificata, terenurile cu destinatie agricola, si anume: 1. terenuri productie - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, arbusti fructiferi, plantatii de hamei si duzi -, 2. pasuni impadurite, 3. terenuri ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, 4. amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, 5. drumuri tehnologice, 6. platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, 7. animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole (vezi art.1 alin.2). Este ceea ce era desemnat in Codul Civil prin "fonduri rurale" sau "mosie".
 |