Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Borderou de predare a documentelor
Definitie: Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-3-7) Format A5, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file. Serveste ca: - document de predare la contabilitate, de catre gestionar, a documentelor justificative privind miscarea valorilor materiale; - document de predare a documentelor justificative intre compartimentele unitatii; - document de control al sumelor inregistrate in contabilitatea sintetica, prin confruntarea acestora cu totalul borderoului. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic sau pe masura predarii documentelor, separat pentru intrari si separat pentru iesiri, de gestionar, care completeaza toate datele prevazute de formular, cu exceptia celor referitoare la valoare, care se completeaza de compartimentul financiar-contabil. Se intocmeste pe baza documentelor justificative privind miscarea valorilor materiale si se semneaza de gestionar, pentru predarea documentelor si de persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea documentelor. In cazul cand se utilizeaza pentru predarea documentelor justificative intre alte compartimente, se intocmeste de compartimentul care preda documentele respective. Intocmirea borderoului nu este obligatorie in cazul cand se folosesc alte metode de predare-primire a documentelor (de exemplu, prin semnare in fisele de magazie). Circula: - la compartimentul financiar-contabil sau la compartimentele interesate, insotite de documentele justificative respective (exemplarul 1); - ramane la magazie sau la ceilalti emitenti, pentru justificarea predarii documentelor (exemplarul 2). Se arhiveaza: - la compartimentul financiar-contabil sau la celelalte compartimente primitoare (exemplarul 1); - la magazie sau la celelalte compartimente emitente (exemplarul 2). Vezi si Normele Metodologice 0/05 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.
 |