Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Audit
Definitie: Examinare profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard) de calitate. Sistem de control si de verificare a documentelor contabile si financiare ale unei unitati. Audit aerian - inspectie de examinare oficiala in vederea determinarii eficientei sigurantei si calitatii unei aeronave, precum si a conditiilor de zbor ale acesteia pentru o buna navigabilitate. Audit financiar - examinare efectuata de un profesionist competent si independent (cenzor), expert contabil autorizat, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducatorul unitatii (audit intern), precum si asupra imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de unitatea economica. Audit intern - audit privind controlul administrativ intern, verificarea interna a operatiilor, autocontrolul salariatilor, precum si controlul intern. Vezi si Ordonanta guvernamentala nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, asa cum a fost modificata si completata.
 |