Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Atributiile judecatorului-sindic
Definitie: Conform legislatiei in vigoare atributiile judecatorului-sindic sunt: darea hotararii de deschidere a procedurii; judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; desemnarea administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor. Desemnarea are caracter provizoriu pana la prima adunare a creditorilor, care poate decide mentinerea sau schimbarea administratorului ori a lichidatorului numit de judecatorul-sindic. Pentru desemnarea provizorie, judecatorul-sindic tine cont de eventuale cereri ale creditorilor petenti si poate respinge aceste cereri numai motivat; judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea; judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor impotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator; confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori; hotararea de a se continua activitatea debitorului, in caz de reorganizare; solutionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lichidatorului; autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica; darea hotararii de inchidere a procedurii.
 |