Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Atributii principale UCAAPI
Definitie: A) elaboreaza, conduce si aplica o strategie unitara in domeniul auditului public intern si monitorizeaza la nivel national aceasta activitate; b) dezvolta cadrul normativ in domeniul auditului public intern;c) dezvolta si implementeaza proceduri si metodologii uniforme, bazate pe standardele internationale, inclusiv manualele de audit intern;d) dezvolta metodologiile in domeniul riscului managerial;e) elaboreaza Codul privind conduita etica a auditorului intern;f) avizeaza normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate in domeniul auditului public intern;g) dezvolta sistemul de raportare a rezultatelor activitatii de audit public intern si elaboreaza raportul anual, precum si sinteze, pe baza rapoartelor primite;h) efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale;i) verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern de catre compartimentele de audit public intern si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice in cauza;j) coordoneaza sistemul de recrutare si de pregatire profesionala in domeniul auditului public intern; k) avizeaza numirea/destituirea sefilor compartimentelor de audit public intern din entitatile publice;l) coopereaza cu Curtea de Conturi si cu alte institutii si autoritati publice din Romania; m)coopereaza cu autoritatile si organizatiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeana.
 |