Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Atributii principale CAPI
Definitie: A) dezbate planurile strategice de dezvoltare in domeniul auditului public intern si emite o opinie asupra directiilor de dezvoltare a acestuia;b) dezbate si emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI in domeniul auditului public intern; c) dezbate si avizeaza raportul anual privind activitatea de audit public intern si il prezinta Guvernului; d) avizeaza planul misiunilor de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale; e) dezbate si emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale; f) analizeaza importanta recomandarilor formulate de auditorii interni in cazul divergentelor de opinii dintre conducatorul entitatii publice si auditorii interni, emitand o opinie asupra consecintelor neimplementarii recomandarilor formulate de acestia;g) analizeaza acordurile de cooperare intre auditul intern si cel extern referitor la definirea conceptelor si la utilizarea standardelor in domeniu, schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisa de audit, precum si pregatirea profesionala comuna a auditorilor; h) avizeaza numirea si revocarea directorului general al UCAAPI.
 |