Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Aport in natura
Definitie: Are ca obiect anumite bunuri imobile (cladiri, instalatii etc.), bunuri mobile corporale (materiale, marfuri etc.) sau incorporale (creante, fond de comert etc.). sunt admise la toate formele de societate comerciala. se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si predarea efectiva a bunurilor catre societate. poate consta in transmiterea catre societate a dreptului de proprietate asupra bunului ori doar a dreptului de folosinta. In lipsa unei stipulatii contrare, bunurile devin proprietatea societatii. Se intelege ca daca s-a convenit transmiterea dreptului de proprietate, bunul va intra in patrimoniul societatii, asociatul nemaiavand vreun drept asupra lui. In consecinta, bunul nu va putea fi urmarit de creditorii asociatului, iar la dizolvarea societatii, asociatul nu va avea dreptul la restituirea bunului, ci la contravaloarea sa. in cazul in care aportul are ca obiect un bun imobil sau un bun mobil corporal, raporturile dintre asociat si societate sunt raporturi juridice asemanatoare celor dintre vanzator si cumparator. cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunului, Legea nr. 31/1190 republicata, prevede ca bunul devine proprietatea societatii "din momentul inmatricularii ei in Registrul comertului".Daca bunul piere inainte de inmatricularea societatii, riscul este suportat de catre asociat; el va fi obligat sa aduca in societate un alt bun, ori un aport in numerar echivalent. bunul care face obiectul aportului in natura trebuie evaluat in bani, pentru a se putea stabili valoarea partilor de interes (partilor sociale) sau actiunilor cuvenite asociatului in schimbul aportului. Aceasta evaluare se face de catre asociati sau, cand este necesar, de catre experti. In contractul de societate trebuie sa se prevada si valoarea bunului si modul de evaluare. in cazul in care bunul care face obiectul aportului in natura a fost adus in folosinta societatii, in doctrina se considera ca raporturile dintre asociat si societate sunt guvernate de regulile referitoare la uzufruct. Intrucat societatea dobandeste numai un drept de folosinta, asociatul ramane proprietarul bunului si in aceasta calitate, la dizolvarea societatii, are dreptul la restituirea bunului. poate avea ca obiect bunuri mobile incorporale, cum sunt creantele, brevetele de inventie, marcile etc. Aportul in creante se considera liberat numai dupa ce societatea a obtinut plata sumei de bani care face obiectul creantei (executarea obligatiei de varsamant). Intrucat valorificarea de catre societate a creantelor dobandite poate crea dificultati, legea interzice creantele ca aport in societatea pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica, in societatea in comandita pe actiuni si in societatea cu raspundere limitata. Pentru cazurile cand creantele sunt admise ca aport, raporturile dintre asociat si societate sunt carmuite de regulile cesiunii de creanta (din dreptul civil). Prin derogare de la dreptul comun, asociatul raspunde pentru solvabilitatea debitorului.
 |