Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Anatocismul
Definitie: Sau dobanda la dobanda este acea intelegere prin care partile contractante convin ca dobanda sa se capitalizeze, adica sa se adauge la suma datorata si sa se calculeze din noua dobanda. literatura de specialitate a opinat ca anatocismul este permis in materie comerciala Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 a abrogat dispozitiile articolului 1089, alin. 2 Cod civil. In articolul 8, alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 se prevede: "Dobanda se va calcula numai asupra cuantumului sumei imprumutate". In alineatul 2 al aceluiasi articol se prevede ca dobanzile se pot capitaliza si pot produce dobanzi in temeiul unei conventii speciale incheiate in acest sens, dupa scadenta lor, dar numai pentru dobanzi datorate de cel putin un an. anatocismul este permis numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: sa existe un contract de imprumut; sa existe o conventie speciala privind anatocismul; conventia de "dobanda la dobanda" trebuie sa intervina dupa scadenta; "dobanda la dobanda" se calculeaza numai pentru dobanzi datorate pe cel putin un an. nu se aplica in cazul contractului de cont curent si in cazul in care legeaprevede altfel.
 |