Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Adunarea ordinara
Definitie: Se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheiereaexercitiului financiar se tine la sediul societatii si in localul indicat in convocare poate sa discute si sa decida asupra oricarei probleme inscrise in ordinea de zi. competente: sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor; sa fixeze dividendul cuvenit asociatilor (actionarilor); sa aleaga pe administratori si cenzori; sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; sa exercite optiunea in favoarea unui anumit regim de amortizare (intre cele trei posibile: liniara, degresiva, accelerata) etc. in societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile se iau de catre actionarii care detin majoritatea absoluta (adica jumatate plus unu) din capitalul social reprezentat in adunare (daca actul constitutiv nu prevede altfel); daca nu se realizeaza prezenta ceruta sau majoritatea necesara luarii hotararii, adunarea se va intruni, la o a doua convocare, putand sa delibereze oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti. la societatea cu raspundere limitata, adunarea decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale (se cere deci, cumulativ, procentul de 50% plus unu din numarul asociatilor, cat si conditia ca ei sa reprezinte jumatate plus unu din totalul partilor sociale) in cazul societatii in nume colectiv si in comandita simpla, hotararile se iau prin votul asociatilor ce reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social (de exemplu: pentru alegerea si revocarea administratorilor, pentru aprobarea bilantului), dar pentru modificarea actului constitutiv se cere votul unanimitatii (de exemplu: pentru majorarea capitalului social).
 |