Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Adunarea extraordinara
Definitie: Se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare in probleme ce au caracter deosebit, cum ar fi: prelungirea duratei societatii, marirea sau reducerea capitalului social; schimbarea obiectului ori formei societatii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societati; dizolvarea etc. adica, aspecte ce privesc modificarea actului constitutiv. vizand probleme grave pentru viata societatii comerciale, conditiile de cvorum si majoritate sunt mai riguroase, astfel: pentru societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni, pentru validitatea deliberarilor adunarii, este necesara prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social (daca actul constitutiv nu prevede altfel), iar hotararile se iau cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social; la convocarea a doua, prezenta necesara este cea reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile se iau cu votul unui numar de actionari reprezentand 1/3 din capitalul social. Potrivit noilor dispozitii legale, Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate delega consiliului de administratie sau, dupa caz, administratorului unic, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in alta; la societatea cu raspundere limitata este necesar votul tuturor asociatilor (daca actul constitutiv nu prevede altfel); la societatile de persoane, in tacerea legii, se impune tot principiul unanimitatii (cu atat mai mult cu cat societatea cu raspundere limitata, ca forma mixta, intre societati de persoane si cele de capital, are nevoie de votul tuturor asociatilor)
 |