Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Adunarea constitutiva
Definitie: In cazul constituirii societatii prin subscriptie publica (posibila doar la societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni) prima adunare la care participa subscriitorii de actiuni poarta denumirea de adunare constitutiva (fiind menita a pune bazele desfasurarii activitatii in noile conditii date de participarea noilor actionari). in termen de cel mult 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii trebuie sa convoace adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial. Pentru a fi legal constituita, se cere prezenta a jumatate plus unu din numarul subscriitorilor acceptanti, iar hotararile se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti. la aceasta adunare: nu au drept de vot acceptantii care au constituit aporturi in natura (pentru deliberarile privind aporturile lor); fiecare acceptant are dreptul doar la un vot (principiul proportionalitatii nu este aplicat deoarece unul din scopurile adunarii este tocmai acela de a aproba subscrierile si in functie de acestea se va decide numarul de actiuni ce revine fiecarui acceptant); reprezentarea actionarilor este permisa, dar un acceptant nu poate sa reprezinte mai mult de 5 subscriitori; se va citi raportul expertilor pentru evaluarea aporturilor in natura si va avea loc avizarea avantajelor fondatorilor si a operatiunilor ce urmeaza a fi preluate de societate; se va exercita dreptul acceptantilor de a se retrage daca valoarea aporturilor in natura stabilita de experti este mai mica cu 1/5 din cea stabilita de fondatori in prospectul de emisiune. atributii: verificarea existentei varsamintelor; examinarea si validarea rapoartelor expertilor; discutarea si aprobarea actului constitutiv al societatii; numirea administratorilor si cenzorilor.
 |