Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Actiuni succesorale
Definitie: Sintagma ce desemneaza in mod generic intreg setul de actiuni in justitie reglementate de lege pentru a fi utilizate in raporturile dintre mostenitori si dintre acestia si terti, in vederea punerii in valoare a unor drepturi succesorale ori a unor drepturi ce au o anumita legatura cu o mostenire sau cu calitatea de mostenitori a unor persoane. Actiunile succesorale pot fi grupate astfel: a) propriu-zise, si privitoare la mostenire; b) specifice, si nespecifice Au caracter de actiuni succesorale: - actiunea in petitie de ereditate; - actiunea de partaj succesoral; - actiunea in reductiune succesorala; - actiunea de raport succesoral; - actiunea impotriva masurilor de conservare a patrimoniului succesoral luate in cursul procedurii succesorale notariale; - actiunea in anulare (vizand certificatul de mostenitor, certificatul de vacanta succesorala, renuntarea la succesiunea, testamentul); - actiunea in contestare; - actiunea de repunere in termenul de acceptare a succesiunii; - actiunea intemeiata pe obligatia de garantie a impartelii mostenirii; - actiunea fundata pe gestiunea de afaceri; - actiunea fundata pe ideea de subrogatie personala; - actiunea referitoare la administrarea bunurilor in perioada indiviziunii succesorale; - actiunea vizand darea socotelilor; - actiunea pentru predarea legatului partivular; - actiunea creditorilor (ipotecari sau chirografari) ce formuleaza pretentii asupra succesiunii, etc. Competenta solutionarii revine instantei de drept pe raza teritoriala a careia defunctul a avut ultimul domiciliu, sau instantei de judecata a locului unde se afla principalele bunuir ereditare.
 |