Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Definitia completa

Definitia completa

 
Actiune in anulare
Definitie: Varietate a actiunii in nulitate servind ca mijloc procedural partii interesate de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit de nulitate relativa. Poate intenta actiunea in anulare numai partea ocrotita prin dispozitia legala care a fost nesocotita cuprilejul incheierii actului respectiv. Legea acorda aceasta indreptatire persoanei care a incheiat un act juridic avand consimtamantul viciat, fiind lipsita la acea data de capacitatea necesara pentru incheierea acelui act, precum si persoana care a contractat nesocotind prohibitia legala de a contracta instituita de legiuitor in scopul ocrotirii ei. In vederea apararii intereselor statului, actiunea in anulare poate fi intentata si de catre procuror. Actiunea in anulare este supusa prescriptiei extinctive; ea trebuie sa fie introdusa in limita termenului general al prescriptiei extinctive. Aceasta actiune nu mai poate fi introdusa dupa ce partea indreptatita a confirmat (expres sau tacit) ca fiind valabil actul lovit de nulitate relativa. Vezi si Actiune in nulitate.
 |