Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Uniunea europeana intre federalism si interguvernamentalism politici comune ale ue
Autori: Prof. univ. dr. Gabriela DRAGAN
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: PARTEA I. TEORII VERSUS MECANISME DECIZIONALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

Capitolul 1.
FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INTEGRARII EUROPENE
1.1 Integrare economica - repere teoretice
1.2 Teorii privind natura si particularitatile procesului de integrare europeana
1.2.1 Functionalismul
1.2.2 Neofunctionalismul
1.2.3 Interguvernamentalismul
1.2.4 Abordari din perspectiva politicilor interne / nationale
1.3 Teorii contemporane privind procesul decizional in cadrul Uniunii Europene
1.3.1 Guvernarea la niveluri diferite (multi-level governance)
1.3.2 Interguvernamentalismul liberal
1.4 Europenizarea sau dincolo de teorii

Capitolul 2.
UE - FEDERATIE SAU CONFEDERATIE?
2.1 Mai mult decat o organizatie, dar mai putin decat un stat
2.1.1 Suveranitate versus guvernare globala
2.2 Federalism versus confederalism
2.2.1 UE- federatie sau confederatie?
2.3 Va avea Uniunea Europeana o Constitutie?
2.3.1 Ce reprezinta Tratatul Constitutional?
2.3.1.1 Ce aduce nou Tratatul Constitutional?
2.3.1.2 Implicatiile nu-ului francez si olandez asupra procesului de ratificare a Tratatului Constitutional

Capitolul 3.
POLITICI PUBLICE VERSUS POLITICI COMUNE
3.1 Politicile comune ale Uniunii Europene
3.2 Mecanisme decizionale
3.3 Ciclul politic la nivelul UE
3.3.1 Identificarea problemelor si stabilirea agendei (a prioritatilor)
3.4 Formularea politicilor
3.4.1 Legitimarea
3.4.2 Implementarea
3.4.3 Evaluarea
3.5 Procesul de decizie la nivelul UE
3.5.1 Reteaua politica
3.5.1.1 Procedura de consultare
3.5.1.2 Procedura de cooperare
3.5.1.3 Procedura de codecizie
3.5.1.4 Procedura avizului conform
3.5.1.5 Coordonarea politicilor - Metoda deschisa de coordonare
3.5.2 Reteaua administrativa
3.5.2.1 Nivelul de pregatire a deciziilor
3.5.2.2 Nivelul de transpunere a deciziilor
3.6 Punerea in aplicare a politicilor comune
Anexa 1 Fundamente metodologice ale sistemului politicilor economice
Anexa 2 Sistemul de drept comunitar
Anexa 3 Se poate si mai simplu?
Anexa 4 Momente semnificative in evolutia cronologica a procesului integrarii europene
Anexa 5 Componenta Comisiei Europene 2004 - 2008
Anexa 6 Harta Europei

Probleme pentru discutie

Bibliografie orientativa

PARTEA a II-a. POLITICI ALE UE

Capitolul 4.
AGENDA LISABONA SAU DESPRE COMPETITIVITATE SI NU NUMAI
4.1 Despre competitivitate sau determinantii cresterii economice
4.1.1 Cei trei piloni ai cresterii economice sau abordarea macroeconomica. Indicele competitivitatii macroeconomice (ICM)
4.1.2 Competitivitatea din perspectiva microeconomica. Indicele competitivitatii mediului de afaceri (ICA)
4.1.2.1 Palierul macroeconomic al competitivitatii
4.1.2.2 Stadii in dezvoltarea competitiva
4.2 Agenda Lisabona in imperativul cresterii competitivitatii
4.2.1 Modelul actual al guvernarii economice in UE
4.2.2 Stabilitate macroeconomica versus coeziune economica si sociala
4.2.3 Evolutii caracteristice perioadei postbelice
4.2.4 Eficienta modelului european
4.2.5 Echitate versus eficienta
4.3 Agenda Lisabona - un proiect in plina evolutie
4.3.1 Modalitati (instrumente) de interventie in plan comunitar
4.3.2 La jumatatea drumului sau bilantul Agendei Lisabona
Anexa 4.1 The World Competitiveness Yearbook
Anexa 4.2 Despre modelul social european
Anexa 4.3 Performantele relative ale vechilor state membre ale UE in conformitate cu indicatorii structurali propusi de Agenda Lisabona (anul 2003) - prezentare selectiva
Anexa 4.4 Indicele competitivitatii macroeconomice 2004 comparativ cu 2003
Anexa 4.5 Indicele competitivitatii macroeconomice 2004 analizat pe componente
Anexa 4.6 Indicele competitivitatii mediului de afaceri

Capitolul 5.
FINANTAREA POLITICILOR COMUNE
5.1 Evolutii specifice politicii bugetare
5.2 Principiile bugetare
5.3 Procedura bugetara anuala
5.4 Structura bugetului UE
5.4.1 Veniturile bugetului comunitar
5.4.2 Cheltuielile incluse in cadrul bugetului comunitar
5.5 Cadrul financiar multianual al Uniunii
5.5.1 Necesitatea unui cadru financiar multianual
5.5.2 Cadrul financiar pentru perioada 2000-2006
5.5.3 Noul cadru financiar pentru perioada 2007-2013
Anexa 5.1 Perspectivele financiare ale UE-15
Anexa 5.2 Perspectivele financiare ale UE-21
Anexa 5.3 Perspectivele financiare pentru perioada 2004-2006, stabilite in urma extinderii UE la 25 membri (preturi 2004)
Anexa 5.4 Noul cadru financiar 2007-2013

Capitolul 6.
POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI

Introducere
6.1 Momente cheie in evolutia politicii in domeniul concurentei
6.2 Principalele reglementari ale politicii in domeniul concurentei
6.2.1 Bazele juridice si institutionale ale politicii in domeniul concurentei
6.2.2 Principalii actori implicati in PDC
6.3 Interzicerea acordurilor si practicilor restrictive intre firme (politica in domeniul cartelurilor si a altor practici restrictive)
6.4 Interdictia abuzului de pozitie dominanta si problema controlului concentrarilor (politica impotriva monopolurilor)6.4.1 Interzicerea abuzului de pozitie dominanta
6.4.2 Controlul concentrarilor
6.4.3 Regulamentul 4064/89
6.5 Controlul interventiilor publice care pot deforma concurenta intre firme
6.5.1 Ajutoarele de stat
6.5.1.1 Ce sunt ajutoarele de stat?
6.5.1.2 Proceduri
6.5.2 Intreprinderile publice si liberalizarea pietei
6.6 Reforma politicii in domeniul concurentei
6.7 Studiu de caz - Cazul Microsoft

Capitolul 7.
POLITICA DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA
7.1 Ce este politica de coeziune economica si sociala (PCES)?
7.1.1 Despre conceptul de coeziune economica si sociala
7.1.2 Momente definitorii in evolutia PCES
7.1.3 Despre viitorul cadrul financiar al UE pentru perioada 2007- 2013
7.2 Instrumente si principii ale politicii regionale
7.2.1 Instrumente financiare de realizare a PCES
7.2.2 Principii de baza in alocarea Fondurilor Structurale
7.2.3 Obiective ale PDR pentru perioada 2000-2006
7.3 Reforma Politicii de Coeziune Economica si Sociala
7.3.1 O noua arhitectura a PCES dupa 2007?
7.4 Proiectare, functionare si performanta in managementul FS
7.5 Etape in managementul Fondurilor Structurale
7.5.1 Stabilirea cadrului legal, institutional si bugetar
7.5.2 Pregatirea planurilor nationale de dezvoltare
7.5.3 Negocierea CSC
7.5.4 Implementarea programelor FS
7.5.5 Monitorizarea si evaluarea programelor
7.6 Studii de caz privind evolutii specifice managementului FS in unele state membre ale Uniunii Europene
7.6.1 Irlanda
7.6.2 Germania

Capitolul 8.
POLITICA AGRICOLA COMUNA
8.1 Constructia politicii agricole comune (PAC)
8.1.1 Orientarile trasate prin Tratatul CEE
8.1.2 Marile etape ale PAC
8.2 Organizarea comuna a pietei (OCP). Sectiunea Garantare a FEOGA
8.2.1 Protectia agriculturii comunitare. Modalitati clasice de sustinere a veniturilor agricultorilor in fata concurentei straine
8.2.2 Modul de functionare al organizatiilor comune de piata. Categorii importante de organizatii comune de piata
8.3 Finantarea Politicii Agricole Comune
8.3.1 Finantarea sustinerii pietelor. Sectiunea Garantare a FEOGA
8.3.2 Politica structurilor agricole. Sectiunea Orientare a FEOGA
8.4 Transformarea Politicii Agricole Comune
8.4.1 Noua reforma a PAC (1992)
8.4.2 Agenda 2000 si reforma Politicii Agricole Comune
8.4.3 Politica rurala
8.4.4 Reforma PAC din anul 2003
8.4.5 Cadrul financiar
8.4.6 Organizatia Mondiala a Comertului si Politica Agricola Comuna
Anexa 8.1 Modificari majore ale Politicii Agricole Comune si ale efectelor sale in decurs de 45 de ani (1958-2003)
Anexa 8.2 Rezultatele obtinute de Romania in cadrul negocierilor la Capitolul 7 - Agricultura
Anexa 8.3 Sumele pe care Romania le va primi de la bugetul Uniunii Europene in perioada 2007-2009

Probleme pentru discutie

Bibliografie generala
 |