Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Teorii si modele privind relatiile economice internationale
Autori: Prof. univ. dr. Ovidiu RUJAN
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
PRODUCTIA SI COMERTUL INTERNATIONAL
1.1 Productivitatea muncii si avantajul comparativ
1.2 Teoria lui David Ricardo privind avantajul comparativ
1.2.1 Productivitatea muncii, avantajul comparativ si costurile de oportunitate
1.2.2 Preturile, productia si posibilitatile de consum
1.3 Salariile si productivitatea muncii
1.3.1 Salarii si preturi
1.3.2 Salariile reale
1.3.3 Modificari ale productivitatii
1.4 Extensii ale modelului ricardian
1.4.1 Mai multe produse
1.4.2 Mai multe tari
1.4.3 Mai multe produse si mai multe tari
1.5 Efectul cursului valutar
1.6 Costurile de transport

Capitolul 2.
ABUDENTA RELATIVA A FACTORILOR DE PRODUCTIE. CEREREA RECIPROCA
2.1 Veniturile de scara
2.2 Intensitatea si abundenta factorilor de productie
2.2.1 Intensitatea factorilor de productie
2.2.2 Abundenta factorilor de productie
2.3 Modelul Heckscher-Ohlin
2.3.1 nzestrarea tarilor cu factori de productie
2.3.2 Preturile factorilor si ale marfurilor
2.3.3 Extensii si verificarea empirica a modelului
2.4 Cererea reciproca si schimburile comerciale inter-nationale
2.4.1 Cererea ntr-o economie nchisa
2.4.2 Preferintele sociale si bunastarea
2.4.3 Cererea reciproca si curba schimburilor

Capitolul 3.
COMERTUL EXTERIOR SI TEHNOLOGIA
3.1 Modelul decalajului tehnologic
3.2 Teoria ciclului produsului
3.3 Curbele nvatarii si comertul international

Capitolul 4.
COMERTUL EXTERIOR SI CRESTEREA ECONOMICA
4.1 Efectele cresterii asupra comertului exterior
4.2 Cresterea economica, consumul, productia si comertul international
4.2.1 Cresterea economica, consumul si comertul international
4.2.2 Cresterea economica, productia si comertul international
4.3 Modificarea cantitativa si calitativa a stocului de factori de productie, cresterea economica si comertul international
4.3.1 Modificarea cantitativa a stocului de factori de productie, cresterea economica si comertul international
4.3.2 Progresul tehnic
4.4 Efectele comertului exterior asupra cresterii economice

Capitolul 5.
COMERTUL INTERNATIONAL CU BUNURI DIFERENTIATE SI SERVICII
5.1 Concurenta imperfecta pe pietele mondiale
5.1.1 Comertul international cu bunuri diferentiate
5.1.2 Efecte ale modificarii preferintelor
5.2 Efectele barierelor ne tarifare in comertul international
5.2.1 Contingentele la import
5.2.2 Echivalentul vamal al unei norme de calitate, aplicate cu scop protectionist
5.3 Comertul international cu servicii
5.3.1 Cerinta mentinerii identitatii
5.3.2 Cerinta pastrarii identitatii si comertul international cu servicii
5.4 Cercetari empirice
5.4.1 Diferente privind caracteristicile de calitate ale produselor
5.4.2 Efectele obstacolelor cantitative la import asupra calitatii si preturilor marfurilor importate

Capitolul 6.
TAXELE VAMALE SI COMERTUL INTERNATIONAL
6.1 Argumente ale protectiei vamale
6.2 Efectele taxelor vamale
6.2.1 Cazul unei tari mici
6.2.2 Cazul a doua tari mari
6.3 Efectul taxei vamale asupra raportului de schimb
6.4 Politica vamala
6.4.1 Impunerea vamala optima
6.4.2 Taxe vamale de retorsiune
6.5 Taxa vamala efectiva
6.5.1 Calculul taxei vamale efective
6.5.2 Evidentierea efectului taxelor vamale asupra produsului finit si celui intermediar
6.6 Rezultate empirice
6.6.1 Cercetari in legatura cu taxele vamale
6.6.2 Cercetari referitoare la rata protectiei efective
6.6.3 Cercetarea empirica privind efectele unei impuneri vamale optime implicite

Capitolul 7.
COMERTUL EXTERIOR SI INTEGRAREA ECONOMICA
7.1 Trepte ale integrarii economice
7.2 Efectele zonei de liber schimb
7.2.1 Cazul unei tari mici
7.2.2 Cazul unei tari mari
7.3 Efectele uniunii vamale
7.3.1 Particularitati fata de zonele de liber schimb
7.3.2 Echilibrul schimburilor in conditiile unei uniuni vamale
7.3.3 Curba ofertei de export pentru o uniune vamala
7.4 Alte efecte ale relatiilor comerciale preferentiale
7.5 Rezultate ale studiilor empirice privind efectele acordurilor preferentiale

Capitolul 8.
SCHIMBURILE INTERNATIONALE SI DEPLASAREA FACTORILOR DE PRODUCTIE
8.1 Deplasarea internationala a capitalului
8.1.1 Arbitrajul
8.1.2 Deplasarea capitalului in modelul ricardian
8.1.3 Deplasarea capitalului in modelul Heckscher - Ohlin
8.1.4 Efecte dinamice ale deplasarilor internationale de capital
8.2 Productia multinationala si taxarea transnationala
8.3 Deplasarea internationala a fortei de munca

Capitolul 9.
MODELUL BALANTEI DE PLATI
9.1 Definire
9.2 Echilibrul
9.2.1 Contul curent si venitul national
9.2.2 Soldurile balantei curente si a capitalurilor - doua fatete ale aceleiasi medalii
9.3 Comertul international "inter-temporal"
9.4 Mobilitatea capitalului, ratele de schimb si politicile interne
9.4.1 Modelul Fleming-Mundell
9.4.2 Politica monetara in conditiile ratei de schimb flexibile
9.4.3 Politica fiscala in conditiile ratei de schimb flexibile
9.5 Efectul modificarii cursului valutar asupra balantei curente. Studiu de caz

Capitolul 10.
TEORII PRIVIND FORMAREA RATEI DE SCHIMB
10.1 Teorii ce pornesc de la factori din economia reala
10.1.1 Teoria paritatilor puterii de cumparare
10.1.2 Teoria veniturilor
10.2 Teorii ce pornesc de la factori de natura financiara
10.2.1 Teoria paritatii ratelor de dob nzi
10.2.2 Teoria portofoliilor de active financiare
10.2.3 Teoria "monetarista" a cursului valutar
10.2.4 Modelul lui Dornbusch
10.2.5 Modele dinamice de portofoliu
10.3 Teorii ne traditionale
10.3.1 Modele bazate pe asteptari rationale
10.3.2 Modelul primei de risc
10.3.3 Ipoteza noilor informatii
10.3.4 Baloanele speculative rationale
10.3.5 Ipoteze privind asteptarile ne rationale
10.4 Incertitudinea si asteptarile in tranzactiile internationale. Studiu de caz
10.4.1 Asteptarile si ratele beneficiului
10.4.2 Incertitudinea si atitudinea fata de risc
10.4.3 Asteptarile si rata schimbului

Bibliografie
 |