Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Teorie si practica in microeconomie
Autori: Conf. univ. dr. Lavinia RASCA
Prof. univ. dr. Stefan NEDELEA
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
MICROECONOMIA SI MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI
Obiective
1.1 Microeconomia si managementul organizatiei
1.2 Microeconomia si stiintele economice
1.3 Raportul microeconomie macroeconomie in cadrul stiintelor economice
1.3.1 Microeconomia
1.3.2 Macroeconomia
1.4 Microeconomia aplicata disciplina de granita intre stiintele economice si management
1.5 Utilizarea microeconomiei aplicate in managementul organizatiei
1.6 Microeconomia si maximizarea profitului. Profit economic si profit contabil
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 2.
PIATA, CEREREA SI OFERTA
Obiective
2.1 Piata
2.2 Cantitatea ceruta si factorii care o influenteaza
2.2.1 Pretul produsului
2.2.2 Veniturile consumatorilor
2.2.3 Pretul produselor conexe in consum
2.2.4 Modificarile previzionate ale preturilor
2.2.5 Gusturile consumatorilor
2.2.6 Numarul consumatorilor potentiali
2.2.7 Functia cantitatii cerute
2.3 Cererea si functia cererii
2.4 Modificari ale cererii si factorii care le determina
2.4.1 Veniturile consumatorilor
2.4.2 Pretul produselor conexe
2.4.3 Pretul previzionat
2.4.4 Preferintele consumatorilor
2.4.5 Numarul cumparatorilor potentiali
2.4.6 Alti factori
2.5 Cantitatea oferita si factorii care o influenteaza
2.5.1 Pretul produsului
2.5.2 Stadiul de dezvoltare tehnologica
2.5.3 Pretul resurselor utilizate
2.5.4 Pretul produselor conexe in productie
2.5.5 Modificarile previzionate ale preturilor
2.5.6 Functia cantitatii oferite
2.6 Oferta si functia ofertei
2.7 Modificari ale ofertei si factorii care le determina
2.8 Echilibrul pietei
2.9 Modificarea echilibrului pietei
2.9.1 Influenta modificarii cererii asupra echilibrului pietei
2.9.2 Influenta modificarii ofertei asupra echilibrului pietei
2.10 Modalitati de utilizare a analizei cererii si a ofertei
2.10.1 Utilizarea analizei cererii si a ofertei iin activitatea de marketing
2.10.2 Utilizarea analizei cererii si a ofertei pe piata fortei de munca
2.10.3 Utilizarea analizei cererii si a ofertei pe piata bancara
2.10.4 Utilizarea analizei cererii si a ofertei in cazul politicilor guvernamentale de control al pretului
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 3.
UTILIZAREA ELASTICITATII CERERII IN PROCESUL DECIZIONAL
Obiective
3.1 Elasticitatea cererii fata de pretul produsului
3.1.1 Coeficientul de elasticitate
3.1.2 Utilizarea conceptului de elasticitate a cererii fata de pretul produsului in managementul organizatiei
3.1.3 Factorii care influenteaza elasticitatea cererii fata de pretul produsului
3.1.4 Metodele de calcul al elasticitatii cererii fata de pretul produselor
3.2. Alte forme de elasticitate a cererii
3.2.1 Elasticitatea cererii fata de venit
3.2.2 Elasticitatea incrucisata
3.3 Relatia dintre venitul marginal, cerere si elasticitate
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 4.
ACTIUNI SI DECIZII SPECIFICE MODELULUI DE COMPORTAMENT AL CONSUMATORULUI
Obiective
4.1 Modelul de comportament al consumatorului
4.2 Reprezentarea si analiza preferintelor consumatorului
4.2.1 Definirea curbei de indiferenta
4.2.2 Particularitatile curbei de indiferenta
4.3 Rata marginala de substituire intre marfuri
4.4 Linia bugetului si decizia optima a consumatorului
4.5 Efectul de substituire si efectul de venit
4.6 Relatia dintre maximizarea utilitatii si comportamentul consumatorului
4.7 Factorii de influenta asupra comportamentului consumatorului
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 5.
FUNCTIA DE PRODUCTIE SI UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR
Obiective
5.1 Functia de productie
5.2 Productia pe termen scurt
5.2.1 Relatia dintre productia totala, productivitatea muncii si produsul marginal
5.2.2 Legea randamentului descrescator al muncii
5.3 Productia pe termen lung
5.3.1 Isocuantele productiei
5.3.2 Rata marginala de substituire tehnica
5.4 Combinatia optima de resurse
5.4.1 Pretul resurselor si curbele isocost
5.4.2 Producerea cu costuri minime a unei anumite cantitati de produse
5.4.3 Obtinerea unei cantitati maxime de produse cu un anumit cost
5.5 Factori care influenteaza combinarea resurselor
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 6.
FUNDAMENTAREA ECONOMICA A DECIZIEI PRIVIND OFERTA DE MARFURI A ORGANIZATIEI
Obiective
6.1 Definirea costului si importanta acestuia in management
6.2 Caracterizarea categoriilor de costuri utilizate in practica microeconomica
6.3 Analiza relatiilor dintre diferite categorii de costuri si volumul productiei
6.3.1 Marimea economica a productiei organizatiei (MEP)
6.3.2 Economiile de scara
6.3.3. Nivelul optim al productiei (ofertei) organizatiei fundamentat pe baza costurilor totale, veniturilor totale si a profitului
6.3.4 Nivelul optim al productiei (ofertei) organizatiei fundamentat pe baza costului si a venitului marginal
6.4 Exemplificarea modalitatilor de alegere a nivelului optim al productiei (ofertei) organizatiei
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 7.
METODE DE CONDUCERE PRIN COSTURI
Obiective
7.1 Consideratii generale
7.2 Prezentarea metodelor clasice de conducere prin costuri
7.2.1 Metoda globala
7.2.2 Metoda pe faze de fabricatie
7.2.3 Metoda pe comenzi
7.3 Prezentarea metodelor evoluate de conducere prin costuri
7.3.1 Metoda GP
7.3.2 Metoda normativa
7.3.3 Metoda standard-cost
7.3.4 Metoda THM
7.3.5 Metoda direct-costing
7.3.6 Analiza valorii
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Capitolul 8.
TIPURI DE PIETE
Obiective
8.1 Concurenta perfecta, lumea primitorilor de pret
8.1.1 Oferta organizatiei in conditiile concurentei perfecte
8.1.2 Realizarea echilibrului in cadrul ramurilor cu concurenta perfecta
8.2 Concurenta imperfecta
8.2.1 Cererea in conditiile concurentei imperfecte
8.2.2 Monopolul pur, lumea cercetatorilor de pret
8.2.3 Concurenta monopolistica
8.2.4 Oligopolul
8.3 Reclama rolul ei in stabilirea pretului
8.4 Concurenta pe piata mondiala
8.4.1 Influenta comertului international asupra echilibrului
8.4.2 Efectul schimbarilor survenite pe piata mondiala asupra pietei interne
8.4.3 Comertul international, tampon al socurilor produse de modificarile pretului
Rezumat
Studiu de caz, probleme, intrebari

Bibliografie
 |