Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Tehnologie si inovare 2003
Autori: Conf. univ. dr. ing. Ligia Florica BOTEZ
Prof. univ. dr. Camelia Georgeta CALIN
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Introducere

Capitolul 1.
ELEMENTE DE TEORIA SISTEMELOR SI TEHNOLOGIE INDUSTRIALA
1.1 Elemente de teoria sistemelor
1.2 Elemente de tehnologie generala
1.2.1 Materiile prime ale proceselor tehnologice
1.2.2 Produsele proceselor tehnologice
1.2.3 Factori care influenteaza desfasurarea proceselor tehnologice, variabilele si rolul lor in modelarea si optimizarea proceselor tehnologice
1.3 Clasificarea proceselor tehnologice
1.3.1 Clasificarea proceselor tehnologice dupa tipul transformarilor
1.3.2 Clasificarea proceselor tehnologice in functie de scopul urmarit
1.3.3 Clasificarea tehnologiilor dupa regimul de lucru
1.3.4 Clasificarea tehnologiilor dupa nivelul de dezvoltare tehnologica
1.3.5 Clasificarea tehnologiilor dupa gradul de inzestrare tehnica
1.3.6 Elemente de automatizare, cibernetizare si robotizare a proceselor tehnologice
1.3.7 Procese rigide si flexibile de fabricatie
1.4 Indicatori tenico-economici
1.4.1 Bilanturi de materiale si energie
1.4.2 Indicatori tehnico-economici de consum. Conversie si randament
1.4.3 Indicatori de utilizare. Uzura si intretinerea utilajelor
1.5 Elemente de calitatea produselor
1.5.1 Definirea notiunii de calitate
1.5.2 Proiectarea produselor prin metoda ingineriei valorii
1.5.3 Indicatori de calitate
1.5.4 Fiabilitatea produselor
1.5.5 Realizarea calitatii totale

Capitolul 2.
CREATIVITATEA SI INOVAREA IN INDUSTRIE
2.1 Creativitate si inovare Notiuni definitorii
2.2 Tipuri de inovare tehnologica
2.3 Rolul tehnologiei in dob ndirea si mentinerea avantajului concurential
2.4 Veghea tehnologica
2.5 Prognoza tehnologica
2.5.1 Metode calitative de previziune
2.5.2 Spatiul transferurilor de tehnologie

Capitolul 3.
VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE
3.1 Valorificarea resurselor minerale
3.1.1 Aspecte tehnico-economice si tehnologii de obtinere a materiilor prime
3.1.2 Lucrari geologice pentru punerea in evidenta a zacamintelor de substante minerale utile. Tehnologiide extractie
3.1.3 Prepararea substantelor minerale utile
3.2 Valorificarea resurselor de apa
3.2.1 Domenii de utilizare a apei. Calitatea apei
3.2.2 Alimentarea cu apa. Indicatori tehnico-economici specifici
3.2.3 Tratarea apelor de suprafata
3.2.4 Desalinizarea apelor marine
3.2.5 Epurarea apelor reziduale (uzate)

Capitolul 4.
ENERGETICA INDUSTRIALA
4.1 Surse si forme de energie
4.1.1 Sursele de energie primara
4.1.2 Forme de energie. Lanturi de transformari energetice
4.1.3 Necesarul de energie
4.2 Producerea aburului tehnologic prin arderea combustibililor
4.3 Producerea energiei electrice in centrale termo-electrice pe abur
4.4 Termocentrale cu turbine pe gaz
4.5 Centrale nuclearo-electrice
4.5.1 Baza teoretica a energeticii nucleare
4.5.2 Centrale nuclearo-electrice de fisiune
4.6 Centrale hidroelectrice
4.7 Tehnologii neconventionale de obtinere a energiei.
4.7.1 Valorificarea energiei solare
4.7.2 Energia eoliana
4.7.3 Energia geotermica
4.7.4 Biomasa
4.7.5 Fuziunea nucleara
4.8 Transferul energiei
4.8.1 Transferul energiei termice
4.8.2 Transferul energiei electrice
4.8.3 Indicatori tehnico-economici specifici sistemului energetic national

Capitolul 5.
PROCESE TEHNOLOGICE DIN RAMURILE INDUSTRIALE REPREZENTATIVE PENTRU ECONOMIA UNEI TARI
5.1 Industria materialelor de constructii
5.1.1 Liantii
5.1.2 Procesul tehnologic de fabricare a cimentului
5.2 Elemente de tehnologie din industria constructiilor
5.2.1 Prezentarea tehnico-economica a lucrarilor de constructii
5.2.2 Mortare si betoane
5.2.3 Fluxul tehnologic pentru realizarea constructiilor
5.2.4 Aspecte tehnico-economice privind industria constructiilor
5.3 Industria petrolului
5.3.1 Extractia titeiului
5.3.1.1 Extractia primara a titeiului
5.3.1.2 Extractia secundara a titeiului
5.3.2 Prelucrarea titeiului in rafinarie
5.3.3 Industria petrochimica
5.3.3.1 Prelucrarea maselor plastice
5.3.4 Caracteristici si tendinte ale industriei de prelucrare a petrolului
5.4 Tehnologii si materiale neconventionale (materiale compozite)
5.4.1 Importanta tehnologiilor neconventionale
5.4.2 Materiale compozite
5.4.3 Materiale compozite organice (polimeri armati MCPA).
5.4.4 Materiale compozite cu matrice metalica (MMC metal matrix composites )
5.4.5 Materiale compozite ceramice
5.4.6 Utilizarea materialelor compozite
5.4.7 Rolul noilor tehnologii in optimizarea proceselor de productie si asigurarea calitatii produselor

Capitolul 6.
SURSE INDUSTRIALE DE POLUARE SI MASURI TEHNOLOGICE DE PROTECTIE A MEDIULUI AMBIANT
6.1 Surse de poluare
6.2 Agentii de poluare a atmosferei
6.3 Agentii de poluare a solului
6.4 Surse de poluare si masuri tehnologice de protectie a apei
6.4.1 Deversarea unor cantitati mari de produsi biodegradabili
6.4.2 Deversarea de poluanti nebiodegradabili care se acumuleaza
6.4.3 Degradarea mediului prin intermediul pesticidelor
6.5 Masuri de protectie si combatere a poluarii mediului inconjurator

Bibliografie
 |