Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Sinergetica sistemelor tehnico economice de eco management si capital intelectual
Autori: Lector univ. dr. Cristian Silviu BANACU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
INTRODUCERE IN SINERGETICA
1.1 Conceptul de sinergetica
1.2 Sinergia cunostintelor din diferite domenii
1.3 Modele de sinergie
1.4 Sinergia si informatia
1.5 Principiile sistemelor tehnico-economice sinergice
1.6 Nevoia abordarii sinergice a problemelor de dezvoltare durabila
1.7 Conceptul de sistem tehnico-economic si antreprenorial sinergic
1.8 Sinergia sistemelor tehnico-economice
1.9 Modele sinergice cu aplicatii in economie (STEA)

Capitolul 2.
ECO- MANAGEMENT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA
2.1 Dezvoltarea economica si impactul asupra mediului
2.2 Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabila)
2.3 Experienta statelor dezvoltate in problematica dezvoltarii durabile
2.4 Eco-management pentru dezvoltare durabila
2.5 Definitia si scopul eco-managementului

Capitolul 3.
SINERGIA DEZVOLTARE DURABILA - ECO MANAGEMENT
3.1 Evolutia relatiei sinergice dezvoltare durabila eco- management
3.2 Analiza comparata a strategiilor de dezvoltare durabila la nivel international
3.3 Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei
3.4 Principiile elaborarii unei strategii de dezvoltare durabila si management de mediu

Capitolul 4.
INSTRUMENTE SI MIJLOACE PENTRU STRATEGIILE SI POLITICILE DE DEZVOLTARE DURABILA
4.1 Istoricul instrumentelor
4.2 Instrumente fiscale pentru stimularea reducerii poluarii
4.3 Eco-taxarea; Teoria lui Pigou
4.4 Licentele de Poluare Tranzactionabile. Teoria lui Coase
4.5 Indicatori de dezvoltare durabila

Capitolul 5.
INDICATORI MACROECONOMICI SI MICROECONOMICI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA
5.1 Indicatori macroeconomici de dezvoltare durabila
5.2 Indicatori de evaluare a performantei de mediu la nivel microeconomic

Capitolul 6.
METODE ECONOMICE DE CUANTIFICARE A IMPACTULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII
6.1 Introducere
6.2 Analiza cost - beneficiu (ACB)
6.3 Istoricul metodei
6.4 Analiza Cost - Beneficiu (ACB), abordari conceptuale si particularitati
6.5 Analiza cost-beneficiu si valoarea de utilitate a capitalului mediului ambiant natural
6.6 Structura analizelor cost-beneficiu
6.7 Analiza cost - beneficiu pentru determinarea eficientei economice globale a proiectelor de investitii

Capitolul 7.
ALTE METODE ECONOMICE DE CUANTIFICARE A IMPACTULUI
7.1 Introducere
7.2 Metoda valorii de contingenta
7.3 Metoda preturilor hedonice
7.4 Metoda costurilor de transport (MCT)

Capitolul 8.
EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU IN CAZUL PROIECTELOR DE INVESTITII
8.1 Introducere
8.2 Evaluarea impactului ambiental (EIA)
8.3 Metodologia evaluarii impactului de mediu
8.4 Evaluarea impactului asupra atmosferei
8.5 Evaluarea impactului asupra apei
8.6 Evaluarea cantitatii de apa depoluata
8.7 Evaluarea impactului fonic
8.8 Evaluarea impactului asupra solului si subsolului
8.9 Evaluarea consumului de apa
8.10 Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre
8.11 Impactul constructiilor asupra siturilor cu valoare istorica, arheologica sau paleontologica
8.12 Consumul de energie in constructii

Capitolul 9.
EVALUAREA COSTURILOR DE IMPACT
9.1 Introducere
9.2 Costul impactului constructiilor asupra atmosferei
9.3 Costul impactului constructiei asupra apei
9.4 Costul impactului fonic si vibratiilor
9.5 Costul impactului constructiilor asupra solului si subsolului
9.6 Costul impactului constructiilor asupra siturilor cu valoare istorica, arheologica sau paleontologica
9.7 Costul impactului cauzat de devierea traficului
9.8 Analiza costurilor impactului

Capitolul 10.
EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU IN CAZUL PRODUSELOR ANALIZA PE CICLUL DE VIATA
10.1 Introducere
10.2 Definirea scopurilor si obiectivelor ACV
10.3 Analizele de inventariere a materialelor din structura produsului
10.4 Metodologia generala de evaluare a impactului produsului pe ciclul sau de viata

Capitolul 11.
SINERGETICA SISTEMELOR DE CAPITAL INTELECTUAL. BREVETUL DE INVENTIE
11.1 Istoricul conceptului de capital intelectual
11.2 Modele de evaluare a capitalului intelectual
11.3 De ce masoara firmele capitalul intelectual?
11.4 Capitalul intelectual si proprietatea industriala. Brevetele de inventii
11.5 Istoricul brevetarii, conventii si tratate internationale
11.6 Aspectele juridice privind brevetele de inventii
11.7 Evaluarea economica a brevetelor de inventii
11.8 Metode de evaluare economica a brevetelor de inventie

Capitolul 12.
INSTRUMENTE GRAFICE DE ANALIZA SINERGICA
12.1 Introducere
12.2 Instrumente grafice pentru diagnosticul concurential
12.3 Graficul pozitiei concurentiale
12.4 Graficul circular CSB
12.5 Utilizarea graficului circular CSB la analizele de risc din studiile de fezabilitate a proiectelor de investitii in constructii
12.6 Sisteme expert computerizate pentru graficul circular CSB
12.7 Concluzii

Anexe

Bibliografie
 |