Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Probleme economice si ecologice ale dunarii si marii negre editia a ii a
Autori: Prof. univ. dr. Florina BRAN
Econ. dr. Raluca Florentina CRETU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1
FLUVIUL DUNAREA
1.1 Abordare sistemica
1.1.1 Factorii care actioneaza asupra echilibrului sistemului
1.2 Bazinul hidrografic al Dunarii
1.2.1 Cursul Dunarii
1.2.2 Sectoarele Dunarii
1.2.2.1 Sectorul romanesc al Dunarii: Bazias Chilia
1.2.3 Lunca Dunarii
1.2.3.1 Lunca Dunarii in Germania
1.2.3.2 Lunca Dunarii in sectorul austriac
1.2.3.3 Lunca Dunarii in sectorul slovac
1.2.3.4 Lunca Dunarii in Campia Panonica
1.2.3.5 Lunca Dunarii in sectorul romanesc al cheilor
1.2.3.6 Lunca Dunarii in sectorul romanesc de campie
1.2.3.7 Particularitati climatice in Lunca Dunarii
1.3 Afluentii Dunarii de la izvoare pana la varsare
1.3.1 Regimul hidrografic si hidrografia
1.3.2 Principalele trasaturi hidrologice ale Dunarii

Capitolul 2.
DELTA DUNARII
2.1 Delta Dunarii in contextul geopolitic european
2.2 Delta Dunarii un taram in permanenta metamorfoza
2.2.1 Ecosistemele Deltei Dunarii
2.2.2 Particularitati climatice in ecosistemele Deltei Dunarii
2.3 Eco-economia cerinta a viitorului durabil
2.3.1 Biodiversitatea si schimbarile ecologice in Delta Dunarii
2.3.1.1 Biodiversitatea ecosistemului Delta Dunarii
2.3.1.2 Monitoringul biodiversitatii
2.3.1.3 Degradarea biodiversitatii
2.3.1.4 Protectia biodiversitatii
2.3.2 Importanta economica a resurselor naturale
3.3.2.1 Productia si principalele utilizari ale resurselor naturale in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
2.3.2.2 Principalele activitati economice in Delta Dunarii
2.3.3 Principalele activitati economice cu impact semnificativ asupra ecosistemelor Deltei Dunarii
2.3.3.1 Problemele ecologice ale Deltei Dunarii
2.3.3.2 Canalul Bastroe - acorduri internationale incalcate
2.3.4 Administrarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
2.3.4.1 Cadrul legislativ pentru desfasurarea activitatii de conservare si protectie in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Capitolul 3.
MAREA NEAGRA
3.1 Asezarea Marii Negre
3.1.1 Locul Marii Negre in cadrul Oceanului Planetar
3.1.2 Importanta Marii Negre pentru Romania
3.1.3 Caracterizare fizico-geografica
3.2 Scurt istoric al cunoasterii Marii Negre
3.2.1 Originea numelui Marii Negre
3.2.2 Evolutia paleogeografica a Marii Negre
3.2.3 Conditii de mediu
3.3 Resursele potentiale ale Marii Negre
3.3.1 Petrolul
3.3.2 Potentialul turistic natural si antropic al zonei Marii Negre
3.3.2.1 Cererea turistica in zona Marii Negre
3.3.2.1.1 Particularitatile zonale ale cererii turistice
3.3.2.2 Oferta turistica a Romaniei in zona Marii Negre
3.3.2.2.1 Litoralul romanesc al Marii Negre
3.3.2.3 Ecoturismul in Europa de Est
3.3.3 Biodiversitatea Marii Negre
3.3.3.1 Speciile de pesti din Marea Neagra
3.3.3.2 Evolutia principalelor specii de pesti din Marea Neagra
3.4 Eco - economia Marii Negre
3.4.1 Situatia ecologica a Marii Negre probleme globale
3.4.1.1 Presiunea antropica si degradarea mediului
3.4.1.2 Poluarea Marii Negre
3.4.1.3 Scaderea stocurilor de pesti in Marea Neagra - metode de estimare a pierderilor
3.4.2 Profilul economic al tarilor riverane Marii Negre
3.4.2.1 Romania
3.4.2.2 Bulgaria
3.4.2.3 Turcia
3.4.2.4 Georgia
3.4.2.5 Rusia
3.4.2.6 Ucraina
3.5 Geopolitica Marii Negre cadrul cooperarii internationale (UE)
3.5.1 Dezvoltarea durabila in regiunea Marii Negre
3.5.2 Initiative europene si extraeuropene de dezvoltare a turismului durabil si a ecoturismului
3.5.3 Mare Nostrum catre un management integrat al zonei costiere
3.5.4 Romania si Marea Neagra: trecut, prezent si viitor

Capitolul 4.
PROBLEMA DUNARII PERMANENTE ISTORICE
4.1 Rolul strategic si militar al Dunarii
4.2 Asezarile romane pe cursul inferior al Dunarii

Capitolul 5.
ARTERA NAVIGABILA MAREA NEAGRA - MAREA NORDULUI
5.1 Principalele cursuri de ape pe coridorul Marea Neagra - Marea Nordului
5.1.1 Dunare
5.1.1.1 Impactul interventiei antropice asupra ecosistemului dunarean - lacul de acumulare Portile de Fier I
5.1.1.2 Problemele ecologice ale Dunarii
5.1.2 Main
5.1.3 Rhin
5.2 Dunarea navigabila
5.2.1 Porturile romanesti de pe Dunare si canalele navigabile
5.2.1.1 Canalul Dunare Marea Neagra
5.2.1.2 Canalul Poarta Alba - Midia Navodari
5.2.2 Importanta economica a sistemului de canale navigabile din Dobrogea
5.2.3 Canalul Rhin Main Dunare
5.3 Transportul de marfuri si calatori pe Dunare
5.3.1 Transportul de marfuri pe Dunare
5.3.2 Transportul de calatori pe Dunare
5.3.3 Importanta economica a transportului naval pe Dunare
5.4 Cadrul juridic al navigatiei pe Dunare
5.4.1 Cadrul juridic in perioada 1815-1948
5.4.2 Cadrul juridic actual
5.4.3 Cadrul legislativ actual privind zonele libere
5.5 Gestionarea arterei navigabile a Dunarii
5.5.1 Rolul arterei navigabile pentru Romania
5.5.2 Analiza pietei-concurenta
5.5.3 Sistemul informatic

Capitolul 6.
STRATEGII SI POLITICI REGIONALE DE DEZVOLTARE DURABILA IN SPATIUL DUNAREAN
6.1 Dezvoltarea durabila viziune globala
6.1.1 Indicatorii dezvoltarii durabile in dimensiunea sociala
6.2 Strategia dezvoltarii economice
6.2.1 Contextul geostrategic al Romaniei ca tara pivot pe traseul fluxurilor economice Europa - Caucaz - Asia Centrala
6.2.2 Zonele libere in Romania
6.2.2.1 Zona libera Constanta Sud
6.2.2.2 Zona libera Braila
6.2.2.3 Zona libera Giurgiu
6.2.2.4 Zona libera Sulina
6.2.2.5 Zona libera Galati
6.2.3 Zone libere situate in apropierea Romaniei

Bibliografie
 |