Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Modele econometrice
Autori: Prof. univ. dr. Eugen PECICAN
Prof. univ. dr. Ovidiu TANASOIU
Lect. univ. drd. Andreea Iluzia IACOB
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Introducere.
CE ESTE ECONOMETRIA ?
1.1 Scurt istoric privind aparitia si dezvoltarea econometriei
1.2 Definitiile econometriei
1.3 Notiuni si concepte fundamentale ale econometriei
1.4 Locul si rolul econometriei in sistemul stiintelor economice

Capitolul 2.
PRINCIPALELE TIPURI DE MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE IN ECONOMIE
2.1 Descrierea econometrica a dependentelor si interdependentelor dintre fenomenele economice
2.2 Principalele tipuri de modele econometrice utilizate in economie

Capitolul 3.
MODELUL UNIFACTORIAL
3.1 Specificarea si definirea modelului unifactorial
3.2 Identificarea modelului unifactorial
3.3 Estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial
3.4 Verificarea modelului econometric
3.4.1 Verificarea ipotezelor pe care se fundamenteaza estimarea parametrilor unui model econometric
3.4.2.Verificarea semnificatiei estimatorilor parametrilor modelului econometric
3.4.3 Verificarea similitudinii modelului econometric
3.5 Utilizarea modelului econometric unifactorial

Capitolul 4.
MODELUL MULTIFACTORIAL

4.1 Specificarea si definirea modelului multifactorial
4.2 Identificarea modelului multifactorial
4.3 Estimarea parametrilor modelului multifactorial
4.4 Ipoteze pentru estimarea parametrilor
4.5 Verificarea semnificatiei modelului
4.6 Simulare si prognoza

Capitolul 5.
MODALITATI DE INCLUDERE A VARIABILELOR CALITATIVE IN MODELUL ECONOMETRIC

Capitolul 6.
SERII CRONOLOGICE ANALIZATE ATAT PRIN PRISMA COMPONENTELOR, CAT SI A NESTATIONARITATII SI COINTEGRARII
6.1 Tendinta generala
6.2 Sezonalitatea
6.3 Modelul Calot de abordare simultana a trendului si sezonalitatii
6.4 Ciclicitatea
6.5 Tendinta, seria integrata, seriile cointegrate si implicatiile acestora asupra analizei regresiei

Capitolul 7.
MODELE DINAMICE DESTINATE INCLUDERII EFECTELOR DECALATE IN TIMP
7.1 Modelul Lag
7.2 Modele VAR (Vectorial autoregresive)
7.3 Modele adaptive destinate previziunii
7.4 Anticiparile (expected values) in economie si rolul lor in demersul econometric

Capitolul 8.
MODELE STOCHASTICE DE PROGNOZA
8.1 Functia de autocorelatie
8.2 Tipologia modelelor stochastice si caracterizarea statistica a acestora
8.3 Specificarea (identificarea)
8.4 Estimarea parametrilor
8.5 Verificarea modelului stochastic
8.6 Elaborarea prognozelor

Capitolul 9.
ELEMENTE DE ANALIZA SPECTRALA

Capitolul 10.
MODELE ECONOMETRICE CU ECUATII MULTIPLE
10.1 Scurt istoric privind aparitia si evolutia in timp a modelelor cu ecuatii multiple
10.2 Forma structurala si forma redusa a unui model cu ecuatii simultane
10.3 Identificarea modelului cu ecuatii simultane
10.4 Metode de estimare a parametrilor unui model cu ecuatii simultane
10.5 Exemple de modele cu ecuatii simultane
10.6 Modele recursive
10.7 Simularea si prognoza modelelor cu ecuatii multiple

Capitolul 11.
MODELE ECONOMETRICE LA NIVEL DE FIRMA
11.1 Fundamentarea econometrica a deciziei de alegere a unui echipament de productie pe baza costului minim de folosinta
11.2 Analiza econometrica a deciziei de nlocuire a unui echipament de productie ntr-o societate comerciala
11.2.1 Cazul I f(t) = functie liniara descrescatoare, iar g (t) = functie liniara crescatoare
11.2.2 Cazul II - f(t) = functie liniara descrescatoare, iar g (t) = functie monotona in timp
11.2.3 Cazul III - f(t) = functie exponentiala descrescatoare, iar g (t) = functie liniara crescatoare
11.2.4 Cazul IV - f(t) = functie exponentiala descrescatoare, iar g (t) = functie exponentiala crescatoare
11.3 Analiza econometrica a deciziei de nlocuire a unui echipament de productie cu uzura aleatoare in cadrul unei societati comerciale
11.4 Estimarea econometrica a volumului productiei in vederea maximizarii profitului unei societati comerciale
11.5 Descrierea econometrica a legii cererii si ofertei cu ajutorul unui model econometric cu ecuatii multiple

Anexe
 |