Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Economie industriala
Autori: Prof. univ. dr. Ion PLUMB
Prof. univ. dr. Ioan RATIU-SUCIU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
PREMISELE CONTURARII ECONOMIEI INDUSTRIALE CA DISCIPLINA UNIVERSITARA
1.1. Locul disciplinei in sistemul stiintelor economice
1.2. Cerinte necesare pentru intelegerea domeniului

Capitolul 2.
SISTEMUL INDUSTRIAL
2.1. Componentele sistemului industrial
2.2. Delimitarea industriei de celelalte ramuri ale productiei materiale
2.3. Structura sistemului industrial
2.3.1. Criterii de delimitare a subsistemului industrial
2.3.2. Factori de aparitie a subsistemelor industriale
2.3.3. Mediul concurential al industriei
2.3.4. Clasificarea economica a industriilor
2.3.5. Corelatiile dintre industrii
2.3.6. Indicatorii structurii industriale
{BRCapitolul 3.
MODERNIZAREA STRUCTURII ECONOMICE
3.1. Tranzitia sistemelor economice la ajustarile structurale
3.2. Restructurarea industriei romanesti: necesitate, perspective

Capitolul 4.
REPARTIZAREA TERITORIALA A INDUSTRIILOR SI ACTIVITATILOR INDUSTRIALE
4.1. Notiuni generale, factori si premise ale amplasarii teritoriale a industriilor
4.2. Indicatori utilizati pentru fundamentarea deciziei de amplasare a industriei
4.3. Conceptul de dezvoltare regionala
4.3.1. Factori ai dezvoltarii regionale in contextul globalizarii fluxurilor economico-financiare
4.3.2. Integrarea europeana si dezvoltarea regionala in Romania

Capitolul 5.
FORME DE ORGANIZARE SOCIALA A INDUSTRIEI
5.1. Concentrarea (integrarea) productiei
5.2. Specializarea in productie
5.3. Diversificarea productiei
5.4. Cooperarea in productie

Capitolul 6.
CERCETAREA STIINTIFICA, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA SI PROGRESUL TEHNIC
6.1. Continutul activitatii de cercetare
6.2. Riscul iin activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
6.3. Metode de selectare a temelor de cercetare stiintifica-dezvoltare tehnologica
6.4. Determinarea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
6.5. Probleme economice privind introducerea elementelor de progres tehnic in sisteme industriale

Capitolul 7.
ECONOMIA CAPITALULUI FIX DIN INDUSTRIE
7.1. Rolul capitalului fix in productia materiala
7.2. Repararea si modernizarea mijloacelor fixe in functiune
7.3. Determinarea momentului optim de inlocuire a mijloacelor fixe
7.4. Aprecierea eficientei utilizarii capitalului fix
7.5. Capacitatea de productie in industrie si gradul de utilizare a acesteia

Capitolul 8.
ECONOMIA RESURSELOR MATERIALE
8.1. Substante minerale utile: definire, caracteristici, utilitate
8.2. Resurse si rezerve de substante minerale utile
8.3. Materii prime industriale. Notiunea de materie prima
8.4. Modalitati de dezvoltare a bazei de materii prime a industriei
8.5. Ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale aflate in circuitul economic

Capitolul 9.
ECONOMIA RESURSELOR ENERGETICE
9.1. Resurse energetice si surse de energie
9.2. Cai de dezvoltare a bazei energetice
9.3. Sistemul electroenergetic national (SEN)
9.4. Eficienta economica privita prin prisma consumurilor energetice

Capitolul 10.
UTILIZAREA RESURSELOR UMANE IN INDUSTRIE
10.1. Factori determinanti ai utilizarii resurselor umane in industrie
10.2. Eficacitatea utilizarii resurselor umane
10.3. Modalitati de crestere a productivitatii muncii
10.4. Particularitati ale productivitatii muncii in unele ramuri industriale

Capitolul 11.
CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR INDUSTRIALE
11.1. Conceptul de calitate
11.2. Caracteristici de calitate a produselor si serviciilor industriale
11.3. Sistemul de asigurare a calitatii produselor industriale
11.4. Indicatori de apreciere a calitatii produselor si serviciilor
11.5. Costurile referitoare la calitate
11.6. Posibilitati de imbunatatire a calitatii produselor

Bibliografie
 |