Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Componenta ecologica a deciziilor de dezvoltare economica studiu de caz
Autori: Prof. univ. dr. Florina BRAN
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Introducere

Capitolul 1.
DE CE TREBUIE SA GANDIM ECO-ECONOMIC

Capitolul 2.
SPATIUL ECOLOGIC - CADRU PENTRU EXISTENTA
2.1. Terra - geosistemul vietii
2.2. Raportul substanta-energie-informatie-viata
2.3. Functionalitatea mediului - sistemele ecologice
2.3.1. Sistemele vii si economia
2.3.2. Spatiul ecologic - un echilibru durabil
2.3.2.1. Ecosistemul ca formatiune geospatiala
2.4. Echilibre si dezechilibre generate de activitatea antropica asupra spatiului ecologic
2.4.1. Omul si spatiul ecologic

Capitolul 3.
RESURSELE NATURALE CA FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICA
3.1. Resursele naturale, mediul inconjurator si cresterea economica
3.2. Neconcordante in cuantificarea fenomenelor economice si ecologice

Capitolul 4.
DEZVOLTAREA DURABILA - PREMISA A UNUI NOU ECHILIBRU PE TERRA
4.1. Continutul si semnificatia conceptului de dezvoltare durabila
4.2. Strategii de realizare a dezvoltarii durabile
4.3. Abordari doctrinare privind relatia crestere economica - protectia mediului in perspectiva unei dezvoltari durabile
4.3.1. Politicile nationale de mediu in sistemul politicilor social-economice
4.3.2. Abordari doctrinare privind relatia crestere economica-protectia mediului
4.3.3. Orientari ale politicii ecologice in Uniunea Europeana
4.3.4. Cerintele protectiei mediului la nivel politic in tarile Europei Centrale si de Est (E.C.E.)
4.4. Elaborarea si operationalizarea politicilor de mediu pentru sustinerea dezvoltarii durabile
4.4.2. Cerintele politicilor de mediu
4.4.2.1. Abordarea holista si reflectarea conditiilor de incertitudine si risc
4.4.2.2. Integrarea politicilor de mediu cu politicile sectoriale si globale
4.4.2.3. Armonizarea efectelor distributive ale politicilor de mediu
4.4.3. Operationalizarea politicilor de mediu
4.5. Consecinte economice directe si indirecte ale utilizarii instrumentelor economice

Capitolul 5.
EVALUAREA ECONOMICA A BUNURILOR SI SERVICIILOR DE MEDIU
5.1. Evaluarea efectelor asupra productiei
5.2. Analiza cost-beneficiu in evaluarile de mediu (ACB-EM)
5.3. Elemente de analiza si prognoza a riscului si impactului
5.3.1. Conceptul de risc
5.3.2. Sisteme de evaluare a riscului
5.4. Analiza de impact

Capitolul 6.
CONDITIONAREA ECOLOGICA A DECIZIEI ECONOMICE
6.1. Fundamentarea deciziilor economice corelat cu cele ecologice
6.2. Adoptarea deciziilor economico-ecologice
6.3. Reglarea procesului decizional economico-ecologic
6.3.1. Adoptarea de decizii in conditii de risc

Capitolul 7.
COMPONENTA ECOLOGICA A DECIZIILOR DE DEZVOLTARE ECONOMICA IN SILVICULTURA
7.1. Bunuri si servicii in economia padurii
7.2. Pagube economice si disfunctionalitati ecologice generate de distrugerea padurii
7.2.1 Rolul padurilor in economie
7.2.2 Disfunctionalitati ecologice si economice generate de distrugerea padurii
7.2.3. Desertificarea - rezultat al exploatarii inadecvate a padurilor
7.2.4 Degradarea padurilor si despadurirea - dezechilibru economico-ecologic
7.2.5. Prevenirea si combaterea desertificarii
7.3. Economia padurii - cerintele durabilitatii
7.3.1. Diferentieri manageriale in functie de tipul de ecosistem
7.3.2. Criterii decizionale in silvicultura multifunctionala
7.3.3. Economia padurii in Romania
7.3.3.1. Structura fondului forestier
7.3.3.2. Defrisarea - o problema de control
7.3.3.3. Protectie si reconstructie silvica. Protectia silvica

Capitolul 8.
COMPONENTA ECOLOGICA A DECIZIILOR DE DEZVOLTARE ECONOMICA IN TURISM
8.1. Ecologia resurselor utilizate in turism
8.2. Degradarea ecosistemelor prin activitatile turistice
8.3. Disfunctionalitati generate de poluare
8.4. Managementul turistic-ecoturistic
8.4.1. Planificarea si dezvoltarea turistica durabila
8.4.2. Managementul ecoturistic
8.4.2.1. Integrarea managementului ecoturistic
8.4.2.2. Managementul ecoturistic in structurile de cazare si alimentatie
8.5. Deciziile economice si financiare in turism
8.5.1. Deciziile economice in turism
8.5.2. Deciziile financiare in turism

Capitolul 9.
MODEL DE DEZVOLTARE DURABILA IN ROMANIA IN PERSPECTIVA ANILOR 2010-2020 (SILVICULTURA SI TURISM)
9.1. Conditionarea ecologica a deciziilor economice de dezvoltare generale si sectoriale
9.1.1. Politica si strategia silviculturii in Romania
9.1.2. Conceptul de gestionare durabila a padurilor
9.2. Obiective strategice de dezvoltare durabila a turismului
9.2.1. Politici de dezvoltare a turismului
9.2.1.1. Privatizarea societatilor comerciale din turism
9.2.2. Strategia de dezvoltare a turismului

Concluzii

Bibliografie
 |