Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Cibernetica consumatorului abordare statica si dinamica
Autori: Prof. dr. Gheorghe OPRESCU
Prof. dr. Antonio IMPERATO (Universitatea din Palermo)
Prof. dr. Ana ANDREI
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
SISTEMUL CIBERNETIC AL CONSUMATORULUI (SCC)
1.1 Topologia SCC
1.2 Comportamentul agentilor economici si realizarea echilibrului
1.2.1 Echilibrul si legile de comportament ale consumatorilor
1.2.2 Echilibrul si legile de comportament ale producatorului
1.2.3 Efectele modificarii variabilelor exogene asupra comportamentelor si echilibrelor
1.3 Echilibrul pietelor
1.3.1 Echilibrul pe piata bunurilor si serviciilor
1.3.2 Echilibrul pe piata monetara
1.3.3 Echilibrul pe piata titlurilor. Curba B
1.3.4 Echilibrul simultan pe cele trei piete
1.4 Mecanisme dinamice de ajustare pe piata bunurilor si serviciilor si pe piata monetara
1.4.1 Mecanismul ajustarii ofertei la cerere pe piata bunurilor si serviciilor
1.4.2 Mecanismul ajustarii la echilibru pe piata monetara
1.4.3 Stabilitatea echilibrului pe termen scurt prin mecanisme de ajustare
1.4.4 Curba echilibrului dinamic pe TS
1.4.5 Mecanismul ajustarii dinamice optimale la echilibrul pe TS
1.4.5.1 Formularea problemei de reglare dinamica optimala
1.4.5.2 Mecanismul ajustarii dinamice optimale in bucla deschisa de reglare
1.4.5.3 Mecanismul ajustarii dinamice optimale in bucla inchisa. Sinteza Kalman

Capitolul 2.
MECANISMELE DECIZIONALE ALE GOSPODARIILOR PE TERMEN LUNG
2.1 Cadrul axiomatic de analiza
2.2 Mecanismele decizionale ale arbitrajului consum economii de-a lungul ciclului de viata
2.2.1 Modelul matematic al problemei arbitrajului optimal intertemporal consum economii
2.2.2 Conditii necesare de optim
2.2.2.1 Conditii necesare de optim cand nu se ia in consideratie folosirea creditelor
2.2.2.2 Conditii necesare de optim cand se ia in considerare folosirea creditelor
2.2.3 Cuantificarea efectelor actiunii factorilor exogeni asupra deciziei de consum si economisire
2.2.3.1 Ecuatia Slutsky pentru arbitrajul intertemporal economii-consum
2.2.3.2 Legitati fundamentale de comportament ale gospodariilor privind consumul si acumularea
2.2.3.3 Legitati fundamentale in conditii de incertitudine asupra veniturilor viitoare. Somaj
2.2.4 Comportamentul consumatorului: functia de consum si functia de acumulari.
2.2.4.1 Rezultate econometrice
2.2.4.2 Modelul Friedman (venitul permanent)
2.2.4.3 Modelul Ando-Modigliani-Brumberg (A-M-B) (ciclul de viata)
2.2.4.4 Modelul Duesenberry (venitul relativ)
2.2.4.5 Validari econometrice: functia de consum in modelul METRIC
2.2.4.6 Analiza structurala multisectoriala a cererii de consum
2.2.4.7 Mecanismul preturilor si efectele inflationiste interne si externe asupra cererii multisectoriale de consum
2.2.5 Comportamentul consumatorului: oferta de munca
2.2.5.1 Modele sintetice ale ofertei de munca
2.2.5.2 Validari econometrice
2.2.6 Comportamentul consumatorului: decizii de plasament al economiilor
2.2.6.1 Preferinta pentru lichiditate
2.2.6.2 L ichiditatea motiv de tranzactii
2.2.6.3 Lichiditatea motiv de precautie
2.2.6.4 Lichiditatea motiv de speculatie
2.2.6.5 Arbitrajul intre plasamentul in titluri de creanta si titluri de proprietate
2.2.6.6 Validari econometrice
2.2.7 Mecanismul decizional al plasamentului in devize
2.2.7.1 Portofoliul optimal din doua monede
2.2.7.2 Portofoliul optimal in diverse monede

Capitolul 3.
DINAMICA CONSUMULUI AGREGAT SI COMERTUL INTERNATIONAL
3.1 Economia de consum
3.1.1 Decizia intertemporala de consum pentru o economie inchisa, fara influenta sectorului guvernamental
3.1.2 Sensitivitatea consumului intertemporal. Efectul de substitutie, de venit si de avutii
3.1.3 Efectul sectorului extern
3.1.3.1 Dinamica soldului balantei contului curent si a consumului agregat
3.1.3.2 Comertul mondial, consumul si acumularile; interactiuni intre doua economii de consum, fara sector guvernamenta
3.1.4 Introducerea sectorului guvernamental
3.2 Economia de productie
3.2.1 Dinamica consumului in cazul cand luam in considerare un singur factor de productie: capitalul Kt
3.2.2 Dinamica intertemporala optimala a consumului
3.2.3 Analiza grafica
3.2.4 Comertul mondial, consumul si acumularile: interactiuni in conditiile echilibrului (IS)
3.2.4.1 Diagrama Metzler
3.2.4.2 Efecte ale progresului tehnic
3.2.4.3 Efectul ratei mondiale a dobanzii asupra consumului intertemporal intern

Capitolul 4.
MODELAREA DINAMICII OPTIMALE A COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI
4.1 Modelul Ramsey: alocarea optima intertemporala continua a resurselor pe orizont infinit
4.1.1 Cadrul axiomatic
4.1.2 Reglarea dinamica optimala in alocarea resurselor pentru consum si investitii
4.1.3 Analiza dinamicii: evolutia spre traiectoria de aur
4.1.3.1 Analiza in spatiul fazelor
4.1.3.2 Analiza dinamica prin liniarizare: metoda jacobianului
4.1.3.3 Evolutia optima stabila: raza von Neumann
4.1.3.4 Studiu de caz
4.2 Modelul discret: traiectorii Ramsey-Keynes
4.2.1 Cadrul axiomatic
4.2.2 Dinamica optimala a consumului si capitalului
4.2.3 Corelatia RMSIC-RMSIT
4.2.4 Analiza dinamicii
4.2.4.1 Analiza in spatiul fazelor
4.2.4.2 Liniarizarea in vecinatatea traiectoriei de aur
4.2.4.3 Algoritmul numeric
4.3 Efectele avutiei asupra dinamicii consumului
4.3.1 Cadrul axiomatic
4.3.2 Dinamica optimala si conditiile evolutiei echilibrate
4.4 Efectele politicii fiscale: taxe si politica bugetara
4.4.1 Politica bugetului echilibrat si dinamica consumului
4.4.2 Bugetul neechilibrat: politica imprumuturilor guvernamentale
4.4.3 Taxe asupra avutiei. Transferuri
4.5 Sectorul extern si dinamica consumului intern
4.5.1 Cadrul axiomatic
4.5.2 Modelul dinamic
4.5.3 Dinamica consumului si investitiilor. Legatura cu rata q-Tobin
4.5.4 Analiza dinamicii in vecinatatea starii stationare
4.6 Abordari recente in specificarea functiei de utilitate. Consecinte asupra dinamicii consumului
4.7 Economia monetara: consumul si cererea de bani
4.7.1 Modelul Romer al fluxurilor de bani, bunuri si active financiare
4.7.2 Consumul intertemporal optimal si cererea de bani
4.7.3 Cererea individuala de consum, de bani si de bunuri de-a lungul ciclului de viata
4.7.4 Cererea medie per capita de consum, de bani si de bunuri de-a lungul ciclului de viata
4.8 Echilibrul monetar si comportamentul consumatorului
4.8.1 Modelul Sidrauski: instabilitatea pietei monetare
4.8.1.1 Dinamica balantei monetare reale si comportamentul optimal de consum
4.8.1.2 Mecanisme feed-back de stabilizare prin politica guvernamentala
4.8.2 Modelul OLG versiunea Grandmont: multiechilibre, cicluri limita
4.8.2.1 Ipoteze si conditii de optim
4.8.2.2 Dinamica cu echilibru instabil
4.8.2.3 Dinamica cu echilibru stabil
4.8.2.4 Cicluri si haos

Capitolul 5.
DINAMICA CONSUMULUI IN CONDITII DE INCERTITUDINE
5.1 Cadrul axiomatic
5.2 Conditiile necesare ale evolutiei optime: extensia modelului Ramsey-Keynes
5.3 Studii de caz: dinamica consumului pentru doua functii de utilitate din clasa HARA
5.4 Cazul general: Comportament prudent
5.5 Anticipari rationale si comportamentul optimal intertemporal de consum
5.5.1 Functia de utilitate cu anticipari rationale
5.5.2 Ecuatia Euler
5.5.3 Ecuatia Euler, modelul CAPM si rata marginala a substitutiei intertemporale RMSI

Anexe
A.1 Elemente de teoria agregarii
A.1.1 Particularitati ale identificarii functiilor agregate de comportament
A.1.2 Formularea problemei agregarii
A.1.3 Agregarea perfecta. Teorema Nataf
A.1.4 Agregarea produselor. Teorema Hicks-Leontief
A.2 Agregarea distributiilor statistice
A.3 Stabilitatea structurala si agregarea
A.3.1 Ilustrare numeric
A.3.2 Generalizare

Bibliografie
 |