Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Analiza diagnoza si modelarea sistemelor financiar bancare
Autori: Prof. univ. dr. Carmen HARTULARI
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
STUDIU DE CAZ PRIVIND SISTEMUL GESTIONARII DEPOZITELOR UNEI BANCI
1.1 Definirea problemei
1.2 Prezentarea fluxului de activitati al subsistemului pentru negocierea conventiilor de depozit si gestionarea depozitelor
1.2.1 Structura generala a sistemului
1.2.1.1 Structura societatii bancare
1.2.1.2 Rolul sucursalelor iin activitatea bancara
1.2.1.3 Structura organizatorica a unei sucursale
1.2.2 Subsistemul pentru gestionarea depozitelor in lei ale persoanelor fizice si agentilor economici
1.2.3 Tipuri de resurse financiare utilizate de banca, importanta resurselor din depozite la termen
1.2.4 Procedura de lucru in incheierea unei conventii de depozit intre client si banca
1.2.4.1 Pentru persoane fizice
1.2.4.2 Pentru persoane juridice
1.2.5 Circuitul documentelor si informatiilor in cazul negocierii procentului de dobanda
1.2.6 Criteriile care stau la baza negocierii procentului de dobanda
1.3 Legatura sistemului cu celelalte subsisteme. Relatia resurse plasamente
1.4 Analiza critica a situatiei existente
1.5 Proiectul logic al noului sistem
1.5.1 Descrierea modelului
1.5.2 Algoritmul propus
1.5.3 Structura fisierelor din baza de date
1.6 Analiza cost beneficiu
Bibliografie

Capitolul 2.
STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI DE CARDURI BCR
2.1 Definirea problemei, scurt istoric
2.2 Tipuri de carduri emise de BCR si caracteristicile acestora
2.3 Analiza informational-decizionala a directiei de carduri
2.3.1 Obiectivele directiei de carduri BCR
2.3.2 Structura directiei de carduri BCR
2.4 Relatiile directiei de carduri cu celelalte departamente ale BCR
2.5 Relatiile directiei de carduri a BCR cu alte organizatii interne si internationale
2.6 Analiza critica a situatiei existente
2.7 Proiectul noului sistem
2.7.1 Eficientizarea activitatii de incarcare a bancomatelor ATM cu bani
2.7.2 Eficientizarea activitatii de amplasare a bancomatelor
2.7.3 Extinderea si diversificarea tipurilor de carduri
2.8 Analiza cost beneficiu
Bibliografie

Capitolul 3.
STUDIU DE CAZ PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE TREZORERIE DINTR-O BANCA
3.1 Ipoteze de lucru si definirea problemei
3.1.1 Ipoteze de lucru
3.1.2 Definirea problemei
3.2 Scurta prezentare a unei societati bancare
3.2.1 Structura organizatorica a bancii
3.2.2 Centrala bancii
3.3 Locul si rolul trezoreriei in cadrul bancii
3.3.1 Consideratii generale
3.3.2 Componentele activitatii de trezorerie
3.4 Descrierea fluxului informational-decizional
3.4.1 Fluxul informational-decizional intre unitatile bancii
3.4.2 Fluxul informational-decizional in cadrul centralei bancii
3.4.3 Modul de procesare a intrarilor in trezorerie pentru a obtine iesirile dorite
3.4.3.1 Observatii
3.4.3.2 Descrierea algoritmica a sistemului de lucru existent
3.5 Noul sistem propus (modele si algoritmi)
3.5.1 Modelul matematic
3.5.1.1 Modelul matematic propus pentru optimizarea activitatii de asigurare a lichiditatii bancii
3.5.1.2 Modelul matematic propus pentru optimizarea fructificarii disponibilitatilor
3.5.2 Algoritmii pentru cele doua modele
3.5.2.1 Algoritmul pentru asigurarea lichiditatii
3.5.2.2 Algoritmul pentru fructificarea optima a resurselor
3.6 Proiectul logic si fizic
3.6.1 Baza de date
3.6.2 Cum va decurge activitatea zilnica
3.7 Analiza cost beneficiu
3.8 Glosar
Bibliografie

Capitolul 4.
STUDIU DE CAZ PRIVIND PREVIZIUNEA PRETURILOR PE PIATA LA TERMENE FUTURES
4.1 Istoria burselor de marfuri si a pietelor la termen
4.2 Mecanismul de reglementare a pietelor la termen futures
4.3 Organizarea burselor de marfuri, obiectivele acestora
4.4 Contractul Futures
4.4.1 Cantitatea
4.4.2 Calitatea
4.4.3 Puncte de livrare
4.4.4 Cotarea pretului
4.4.5 Pasul de licitatie
4.4.6 Limita maxima a variatiei zilnice a pretului
4.4.7 Lunile de expirare
4.5 Analiza critica privind previzionarea preturilor futures la bursa
4.6 Tehnici de analiza pentru previzionarea preturilor futures
4.6.1 Analiza fundamentala
4.6.2 Indicatori utilizati in cuantificarea tendintei variatiei pretului
4.6.3 Analiza de regresie
4.6.3.1 Regresia liniara
4.6.3.2 Regresia neliniara
4.6.3.3 Metode de regresie multifactoriala
4.7 Modele de evaluare a optiunilor
4.7.1 Modelul Black-Scholes
4.7.2 Aplicatie pentru modelul Black-Scholes
4.8 Analiza cost-beneficiu
Bibliografie

Capitolul 5.
STUDIU DE CAZ PRIVIND SISTEMUL ACORDARII CREDITELOR IN CADRUL UNEI BANCI
5.1 Definirea problemei
5.2 Prezentarea fluxului de activitati informational-decizionale de acordare si gestionare a creditelor
5.2.1 Structura generala a sistemului
5.2.2 Subsistemul de acordare si gestionare a creditelor
5.2.2.1 Tipuri de credite acordate de banca
5.2.3 Documentele necesare pentru analizarea de catre banca a oportunitatii acordarii creditului
5.2.4 Indicatori de performanta financiara folositi pentru evaluarea si clasificarea creditelor
5.3 Legatura sistemului cu celelalte subsisteme
5.4 Analiza critica a situatiei existente
5.5 Solutia propusa
5.5.1 Proiectul logic
5.5.2 Proiectul fizic
5.6 Analiza cost-beneficiu
Bibliografie
 |