Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Agenti si modelarea bazata pe agenti in economie
Autori: Prof. univ. dr. Emil SCARLAT
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
AGENTI SI SISTEME MULTI AGENT
1.1 Introducere la Capitolul 1
1.2 Ce este un agent?
1.2.1 Definitii de baza
1.2.2 Exemple simple de agenti in economie
1.2.3 Tipologia agentilor
1.3 Sisteme bazate pe agenti
1.3.1 Sisteme cu agenti autonomi
1.3.2 Agentii si mediul
1.4 Sisteme multiagent (SMA)
1.4.1 Sisteme multiagent inteligente
1.4.2 Primele sisteme inteligente
1.4.3 Cooperare si interactiune in SMA inteligente
1.4.4 Negocierea si cooperarea in SMA inteligente

Capitolul 2.
APLICATII ALE SISTEMELOR MULTIAGENT IN ECONOMIE
2.1 Introducere la Capitolul 2
2.2 Sisteme multiagent industriale si comerciale
2.2.1 Aplicatii industriale
2.2.2 Agenti comerciali

Capitolul 3.
METODOLOGII PENTRU PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA SMA
3.1 Introducere la Capitolul 3
3.2 Metodologia orientata agent versus metodologia orientata obiect
3.3 Analiza si proiectarea orientata agent
3.4 Metodologii bazate pe ingineria cunostintelor
3.5 Metode bazate pe expertiza dezvoltarilor de SMA
3.5.1 Metoda ARCHON
3.5.2 Metoda MADE
3.5.3 Metoda AWIC

Capitolul 4.
MODELAREA-BAZATA-PE-AGENTI(MBA)
4.1 Introducere la Capitolul 4
4.2 Originile modelarii-bazate-pe-agenti
4.3 Caracteristicile principale ale MBA
4.4 Platforme si metode pentru MBA
4.5 Bazele modelarii sistemelor multiagent
4.5.1 Formalizarea relatiei obiect-agent
4.5.2 Conceperea unui sistem multiagent
4.5.2.1 Modelarea agentului si a relatiei lui cu lumea inconjuratoare
4.5.2.2 Formele de interactiune ale unui sistem multiagent
4.5.2.3 Colaborarea, coordonarea si cooperarea
4.5.2.4 Adaptarea si invatarea in sistemele multiagent
4.5.2.5 Realizarea si implementarea unui sistem multiagent
4.6 Aplicatii ale MBA
4.6.1 Fluxuri
4.6.2 Piete
4.6.3 Organizatii

Capitolul 5.
INTREPRINDEREA VIRTUALA SI SISTEMELE MULTIAGENT
5.1 Introducere la Capitolul 5
5.2 Definitii si concepte de baza
5.2.1 Definitii
5.2.2 Structuri virtuale
5.2.2.1 Organizatia virtuala
5.2.2.2 Compania virtuala
5.2.2.3 Intreprinderea virtuala
5.2.2.4 Fabrica virtuala
5.3 Tipologii de intreprinderi virtuale
5.4 Exemple de companii virtuale
5.4.1 Descrierea conceptului de companie al Universitatii din St. Gallen (Elvetia)
5.4.2 Descrierea conceptului propus de Compania KAO
5.4.3 Descrierea conceptului de Companie Fractala de la IAF
5.4.4 Descrierea conceptului de Celula de Retea al VTT
5.5 Scopurile, obiectivele si limitele companiei virtuale
5.5.1 Definitii ale unor concepte de baza
5.5.2 Scopurile corporatiei virtuale
5.5.3 Dificultati in aparitia si functionarea companiilor virtuale
5.6 Avantaje si dezavantaje ale intreprinderii virtuale
5.6.1 Avantaje
5.6.2 Dezavantaje
5.7 Metode de decizie si cooperare in companiile virtuale
5.7.1 Metode multiagent
5.7.1.1 Metoda Contract-net
5.7.1.2 Sisteme de coordonare bazate pe restrictia de satisfactie
5.7.1.3 Simularea bazata pe scheme de coordonare
5.7.1.4 Scheme de coordonare orientate spre factorul uman
5.7.1.5 Scheme de management informational
5.7.1.6 Scheme adaptive si de invatare
5.7.2 Algoritmi de planificare euristica
5.7.3 Retele neuronale
5.7.3.1 Configuratie si planificare
5.7.3.2 Ajustarea parametrilor de productie
5.7.3.3 Ordonantarea productiei
5.7.3.4 Agenti soft cu abilitati de invatare
5.8 Organizarea si caracteristicile intreprinderilor virtuale
5.8.1 Organizarea in retea
5.8.2 Independenta geografica si temporala
5.8.3 Longevitatea
5.8.4 Competenta
5.9 Procese economice virtuale
5.10 Comunitatea comerciala
5.11 Tehnologia de informatie si comunicatie
5.12 Intreprinderea virtuala si piata digitala

Capitolul 6.
PROIECTAREA UNEI ARHITECTURI DE INTREPRINDERE VIRTUALA UTILIZAND SISTEMELE MULTIAGENT
6.1 Introducere la Capitolul 6
6.2 Cadrul general al proiectarii companiei virtuale
6.2.1 Structuri de cooperare
6.2.1.1 Structuri macro de cooperare si coordonare
6.2.1.2 Descrierea structurilor de cooperare
6.2.2 Cadrul arhitectural al companiei virtuale
6.2.2.1 Descrierea arhitecturilor
6.2.2.2 Consideratii privind alternativele de proiectare
6.2.2.3 Aspecte inter-intreprindere ale arhitecturii
6.2.2.4 Aspecte intra-intreprindere ale arhitecturii
6.2.3 Cadrul operational
6.2.3.1 Descrierea operationala
6.2.3.2 Consideratii si alternative de proiectare
6.2.3.3 Aspecte inter-intreprindere ale functionarii Companiei Virtuale
6.2.3.4 Aspecte intra-intreprindere ale functionarii
6.3 Arhitecturi de tip agent in intreprinderea virtuala
6.4 Utilizarea tehnologiilor de tip agenti pentru proiectarea intreprinderii virtuale
6.4.1 De la produse la procese
6.4.2 Descompunerea proceselor
6.4.3 Modelarea agentilor si interactiunea dintre agenti
6.4.4 Modelarea si evaluarea proceselor
6.5 Coordonarea proceselor economice in cadrul intreprinderii virtuale
6.5.1 Etapa A: Crearea intreprinderii virtuale
6.5.2 Etapa B: Operarea intreprinderii virtuale
6.5.3 Etapa C: Dizolvarea intreprinderii virtuale
6.6 Coordonarea avansata a functionarii intreprinderii virtuale
6.6.1 Editarea si configurarea DBP
6.6.2 Cercetarea producatorilor
6.6.3 Negocierea
6.6.4 Configurarea editarii si contractului
6.5.5 Suportul logistic
6.7 Implementarea ACF

Capitolul 7.
IN LOC DE CONCLUZII

Bibliografie
 |