Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Actiune sociala actiune manageriala dimensiuni psihologice
Autori: Prof. univ. dr. Dana Victoria SAVU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Introducere

Capitolul 1.
SOCIETATEA - CADRU GENERAL DE MANIFESTARE A ACTIVITATII UMANE
1.1 Perspectiva sistemica asupra socialului
1.2 Structura sociala - activitate umana
1.3 Mecanismul psihosocial al economiei de piata
1.4 Impactul contemporaneitatii asupra activitatii economice
1.5 Globalizarea si teoriile psihosociale asupra managementului

Capitolul 2.
ACTIUNEA SOCIALA - OBIECT DE STUDIU AL DIVERSELOR TEORII SOCIOLOGICE SI PSIHOSOCIOLOGICE
2.1 Structura activitatii umane la Max Weber
2.2 Vilfredo Pareto si tipologia actiunilor sociale
2.3 Viziunea globala a lui Talcott Parsons asupra actiunii sociale
2.4 Actiunea si efectele secundare la Raymond Boudon
2.5 John Elster despre tehnica rationalitatii imperfecte
2.6 Sociologia fenomenologica a lui Thomas Luckman
2.7 Interactionismul simbolic si natura actiunii umane
2.8 Bernard Lahire - teoria omului plural

Capitolul 3.
ACTIUNEA SOCIALA - MECANISM DE REGLARE SI ORIENTARE A VIETII SOCIALE
3.1 Activitate sociala - actiune sociala - comportament social
3.2 Contextul social si schemele de actiune
3.3 Actiune umana - actiune manageriala
3.3.1 Actiunea manageriala si reflectia
3.3.2 Corelatia scop - idealin descifrarea continutului actiunii
3.3.3 Aptitudinile si eficienta actiunii
3.3.4 Motivatia - declansator al actiunilor umane
3.3.5 Interesele si aspiratiile - variabile definitorii ale actiunii
3.3.6 Demotivarea
3.3.7 Mobbingul si rolul sauin explicarea demotivarii

Capitolul 4.
DINAMICA MANAGEMENTULUI CENTRAT PE OM
4.1 Omul - agent si actor al actiunii sociale
4.2 Intreprinderea - cadru de manifestare a actiunii manageriale
4.3 Liniile de forta ale managementului contemporan
4.4 Managementul international si dimensiunile informatizarii lui
4.5 Managementul socio-organizationalin contextul globalizarii
4.6 Managementul structurilor economice complexe
4.6.1 Multinationala - ca structura complexa
4.6.2 Intensificarea dimensiuniiinnoitoare a managementului
4.7 Managementul resurselor umane
4.7.1 Dinamica resurselor umane pe plan mondial
4.7.2 Strategii locale si multinationale
4.7.3 Evolutia strategiilor de dezvoltare a resurselor umane
4.8 Cultura - cultura manageriala
4.8.1 Cultura - domeniu definitoriu al socialului
4.8.2 Particularitatile culturii manageriale
4.8.3 Cultura organizationala repere

Capitolul 5.
CONDUCEREA MANAGERIALA - DIMENSIUNI PSIHOSOCIALE
5.1 Rolul conduceriiin lumea moderna
5.2 Personalitatea managerialaintre schimbare si stabilitate
5.2.1 Personalitate - personalitate manageriala
5.2.2 Comportamentul managerial
5.2.3 Stiluri si tipuri de conducere
5.2.4 Creativitatea manageriala
5.2.5 Leadershipul - dimensiune definitorie a managementului modern

Concluzii

Teme pentru testele de verificare

Bibliografie
 |