Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Managementul aprovizionarii si desfacerii
Autori: Prof. univ. dr. Gheorghe BASANU
Prof. univ. dr. Mihai PRICOP
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: PARTEA INTAI

Capitolul 1.
CONDUCEREA SI ORGANIZAREA APROVIZIONARII MATERIALE SI CU ECHIPAMENT TEHNIC
1.1. Managementul aprovizionarii: concept, activitati componente
1.2. Organizarea structurala a subsistemului aprovizionare:
1.2.1. Organizarea interna a compartimentului de aprovizionare
1.2.2. Structura de personal specifica compartimentului de aprovizionare; activitati de realizat pe functiile principale
1.3. Sistemul de relatii specific unitatilor economice pentru aprovizionarea materiala
Intrebari
Teste grila

Capitolul 2.
GESTIUNEA ECONOMICA A STOCURILOR
2.1. Rolul, functiile si natura economica a stocurilor
2.2. Tipologia stocurilor de materiale pentru productie
2.3. Modalitati de exprimare a stocurilor
2.4. Corelatii si factorii de influenta a nivelului stocurilor de productie
2.5. Obiective in conducerea proceselor de stocare; elementele functionale de caracterizare a acestora
2.6. Tipuri de gestiune a stocurilor
2.7. Metode si modele de calcul al stocurilor; stabilirea cantitatii economice de comanda-aprovizionare
2.7.1. Metode si modele de calcul al stocurilor curente in conditii de certitudine si de risc sau incertitudine
2.7.2. Stabilirea pragului (nivelului) de comanda-reaprovizionare
2.7.3. Metode de calcul al stocurilor de siguranta
2.8. Gestiunea diferentiata a stocurilor dupa sistemul ABC; efecte economice
2.9. Metode de urmarire si control al dinamicii stocurilor
2.10. Lipsa de stoc; suprastocarea, stocurile cu miscare lenta si fara miscare stocuri neeconomice.
Intrebari
Teste grila
Aplicatii practice:
* rezolvate
* de rezolvat

Capitolul 3.
INDICATORII DE CONSUM SI VALORIFICARE
3.1. Caile de actiune pentru eficientizarea rezultatelor productiei industriale
3.2. Functiile, importanta si cerintele sistemului de indicatori de consum si valorificare
3.3. Sistemul de indicatori de consum si valorificare folosibili in aprecierea utilizarii resurselor materiale si energetice
3.3.1. Normele de consum de resurse materiale si energetice
3.3.2. Coeficientii tehnici de utilizare productiva a resurselor materiale
3.3.3. Coeficientii de valorificare a resurselor materiale si energetice
3.3.4. Coeficientii de masa neta specifica a produselor
3.3.5. Coeficientii de recuperare si valorificare a resurselor materiale si energetice refolosibile
3.3.6. Controlul si evaluarea modului de utilizare a resurselor materiale si energetice
3.4. Metode de determinare a indicatorilor de consum de resurse materiale si energetice
3.5. Modalitati concrete de calcul a consecintelor economice ale diminuarii consumurilor specifice de resurse materiale si energetice
3.6. Recuperarea si recircularea materialelor refolosibile
3.6.1. Importanta si efectele economice ale recuperarii si valorificarii materialelor refolosibile; surse de furnizare
3.6.2. Modalitati de organizare si operatii specifice procesului de recuperare si valorificare a materialelor refolosibile
Intrebari
Teste grila
Aplicatii practice:
* rezolvate
* de rezolvat

Capitolul 4.
FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A UNITATILOR ECONOMICE
4.1. Nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice
4.2. Structura materiala a planului si a programelor de aprovizionare ale unitatilor economice
4.3. Indicatorii care definesc continutul planului de aprovizionare materiala
4.4. Elaborarea planului si a programelor de aprovizionare materiala a unitatilor economice
4.4.1. Metode de calcul al necesitatilor de materiale si echipamente tehnice
4.4.2. Indicatorii de evaluare a resurselor pe surse de provenienta destinate acoperirii necesitatilor (cererilor) de consum ale intreprinderii
4.5. Sistemul Planificarii cererilor de materiale MRP
4.6. Bilanturile materiale
Intrebari
Teste grila
Aplicatii practice:
* rezolvate
* de rezolvat

Capitolul 5.
STRATEGIA IN APROVIZIONAREA MATERIALA
5.1. Caracteristicile generale ale pietei de furnizare
5.2. Tipuri de strategii in aprovizionarea materiala; principii si situatii care le influenteaza
5.3. Analiza pietei de furnizare; evaluarea si selectia furnizorilor
5.3.1. Identificarea ofertelor de produse, a furnizorilor si zonarea pe grupe de importanta a acestora
5.3.2. Alegerea materialelor, produselor si echipamentelor tehnice de aprovizionat
5.3.3. Caracterizarea furnizorilor ca producatori
5.3.4. Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite
5.3.5. Caracterizarea furnizorilor prin facilitatile (serviciile) oferite consumatorilor
5.3.6. Caracterizarea furnizorilor prin calitatea managementului specific
5.3.7. Evaluarea si selectia furnizorilor
5.4. Elaborarea strategiei in aprovizionarea materiala
Intrebari
Teste grila

PARTEA A DOUA

Capitolul 6.
CONDUCEREA SI ORGANIZAREA DESFACERII (VANZARII) PRODUSELOR
6.1. Managementul desfacerii: concept, activitati componente
6.2. Sisteme de organizare interna a subsistemului de desfacere
6.3. Sistemul de relatii specific unitatilor de productie pentru desfacerea produselor
Intrebari
Teste grila

Capitolul 7.
STRATEGIA ACTIVITATII DE DESFACERE-VANZARE A PRODUSELOR
7.1. Elemente caracteristice vanzarilor de produse
7.2. Vanzarile complexe modalitate eficienta de extindere a desfacerilor de produse
7.3. Indicatorii de evaluare a planului si programelor de desfacere a produselor
7.4. Activitatea operativa de desfacere (vanzari) a produselor finite
Intrebari
Teste grila
Aplicatii practice:
* rezolvate
* de rezolvat

Capitolul 8.
TESTAREA CREDIBILITATII AGENTILOR ECONOMICI
8.1. Necesitatea testarii credibilitatii
8.2. Modalitatile de protectie fata de risc; surse de obtinere a informatiilor, reguli in prezentarea acestora, scopul testarii credibilitatii agentilor economici
8.3. Calculul indicelui de bonitate si al unor indicatori de apreciere a agentilor economici
Intrebari
Teste grila
 |