Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Gestiunea investitiilor
Autori: Prof. univ. dr. Marian STOIAN
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
TRADITIE SI MODERNITATE IN GESTIUNEA SERVICIILOR PUBLICE
1.1 Administratia publica in serviciul cetatenilor
1.2 Serviciile publice; concept si camp de aplicatie
1.3 Strategia investitionala la nivelul colectivitatilor teritoriale

Capitolul 2.
INVESTITIILE IN TEORIA SI PRACTICA ECONOMICA
2.1 Rolul investitiilor in viata social-conomica
2.2 Conceptul de investitii de la teorie la consecinte practice
2.3 Structuri investitionale
2.4 Strategie si investitii; convergente si divergente

Capitolul 3.
PROIECTUL UN MOD ANTEPRENORIAL DE ACTIUNE
3.1 Consideratii asupra activitatilor anteprenoriale
3.2 Proiecte de investitii; concepte si structuri
3.3 Proiecte specifice colectivitatilor teritoriale
3.4 Optiuni strategice de implementare a proiectelor
3.4.1 Forme ale externalizarii proiectelor de servicii publice
3.5 Instrumente de planificare si urmarire a activitatilor de implementare a proiectelor
3.5.1 Precizari metodologice privind operarea cu graficele retea
3.5.2 Elaborarea graficelor retea
3.5.3 Analiza timpului
3.5.4 Analiza resurselor
3.6 Tipologia relatiilor intre principalii actori ai proiectului

Capitolul 4.
GESTIUNEA ELEMENTELOR NECORPORALE ALE CICLULUI DE VIATA AL PROIECTELOR
4.1 Ciclul de viata al proiectului
4.2 Analiza fazelor ciclului de viata a proiectului
4.2.1 Elaborarea proiectului
4.2.2 Evaluarea proiectului
4.2.3 Decizia privind soarta proiectului
4.2.4 Implementarea proiectului
4.2.5 Exploatarea si controlul
4.3 Principalele documente ce stau la baza realizarii proiectelor
4.3.1 Studiul de fezabilitate
4.3.2 Caietul de sarcini
4.3.3 Proiectul tehnic
4.3.4 Devizele proiectului

Capitolul 5.
CRITERIILE SI INDICATORI DE EVALUARE A EFICIENTEI PROIECTELOR DE INVESTITII
5.1 Evaluarea eficientei fundament al decizieie de realizare a proiectelor de investitii
5.1.1 Evaluarea profitabilitatii nationale analiza economica
5.1.2 Evaluarea profitabilitatii comerciale analiza financiara
5.1.3 Evaluarea riscului si incertitudinilor
5.2 Analiza conceptului de eficienta
5.2.1 Caracterizarea eficientei din punct de vedere al efectului
5.2.2 Caracterizarea eficientei din punct de vedere al eforturilor
5.2.3 Delimitari categoriale privind eficienta economica
5.3 Definitia si analiza campului de eficienta
5.4 Aplicatii ale campului de eficienta in fundamentarea proiectelor
5.4.1 Determinarea modului optim de capacitate de productie
5.4.2 Analiza de punct critic in fundamentarea proiectelor
5.5 Indicatorii atemporali de fundamentare a deciziilor de investitii
5.6 Influenta domeniului de aplicatie asupra evaluarii proiectelor
5.6.1 Particularitati in evaluarea proiectelor din domeniul serviciilor publice
5.6.2 Particularitati in evaluarea eficientei proiectelor de cercetare

Capitolul 6.
FACTORUL TIMP IN CALCULELE DE EFICIENTA A PROIECTELOR DE INVESTITII
6.1 Necesitatea si mecanismul de cuantificare a influentei factorului timp in calculele de eficienta
6.2 Facilitatile oferite de tabelele de actualizare
6.3 Influenta factorului de faza de executie a proiectului
6.4 Indicatorii dinamici (actualizati) de eficienta a proiectului
6.4.1 Actualizarea la momentul deciziei de a investi (m 0 )
6.4.2 Actualizarea la momentul punerii in functiune (m 1 )
6.4.3 Actualizarea la momentul scoaterii din functiune (m 2 )
6.5 Indicatorii de eficienta economica actualizati recomandati de institutiile financiare
6.6 Influenta momentului la care se face actualizarea asupra nivelului indicatorilor actualizati

Capitolul 7.
RISCUL IN VIATA PROIECTELOR DE INVESTITII
7.1 Riscul o realitatea a mediului economic contemporan
7.2 Riscuri specifice colectivitatilor teritoriale
7.3 Delimitari concepute privind riscurile proiectelor
7.4 Tipologia riscurilor proiectelor
7.5 Structura riscurilor proiectelor
7.5.1 Riscuri specifice fazelor preinvestitionale
7.5.2 Riscuri specifice fazei de realizare
7.5.3 Riscuri specifice fazei operationale
7.6 Directii de prevenire a riscurilor

Bibliografie
 |