Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Gestiunea financiara a intreprinderii note de curs si aplicatii
Autori: Prof. univ. dr. Radu STROE
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
IMAGINEA PATRIMONIULUI INTREPRINDERII
Aplicatii la capitolul 1

Capitolul 2.
INDICATORII GESTIUNII FINANCIARE REZULTATI DIN BILANTUL FUNCTIONAL
2.1 Fondul de rulment
2.2 Necesarul de fond de rulment
2.3 Trezoreria
2.4 Tipuri de echilibru financiar
Aplicatii la capitolul 2

Capitolul 3.
INDICATORII FINANCIARI DE GESTIUNE OBTINUTI DIN ANALIZA CONTULUI DE REZULTATE
3.1 Marja comerciala
3.2 Productia exercitiului
3.3 Valoarea adaugata
3.4 Excedentul brut de exploatare
3.5 Rezultatul exploatarii
3.6 Rezultatul curent inaintea impozitarii
3.7 Rezultatul exceptional
3.8 Rezultatul net al exercitiului
3.9 Capacitatea de autofinantare
3.10 Autofinantarea efectiva
Aplicatii la capitolul 3

Capitolul 4.
ANALIZA RATELOR GESTIUNII FINANCIARE
A. Analiza situatiei financiare
A.1 Analiza structurii financiare
A.2 Analiza activitatii de exploatare
A.3 Analiza solvabilitatii
B. Analiza rezultatelor si mijloacelor
B.1 Analiza cresterii economice
B.2 Analiza rentabilitatii
B.3 Analiza mijloacelor folosite
Aplicatii la capitolul 4

Capitolul 5.
ANALIZE APROFUNDATE PE PROBLEME
5.1 Analiza rentabilitatii comerciale
5.2 Analiza rentabilitatii economice
5.3 Analiza rentabilitatii financiare
5.4 Analiza echilibrului financiar
5.5 Analiza lichiditatii trezoreriei
5.6 Analiza indatorarii
5.7 Analiza structurii activului si pasivului
5.8 Diagnosticul riscului

Capitolul 6.
ELABORAREA TABLOULUI DE FINANTARE
6.1 Continutul tabloului de finantare
6.2 Forme de elaborare a tabloului de finantare

Capitolul 7.
ANALIZA CASH-FLOW; EVALUARE
7.1 Cash-flow-ul si balanta sa
7.2 Evaluarea intreprinderii

Capitolul 8.
GESTIUNEA CICLULUI DE EXPLOATARE
8.1 Politici de gestiune a ciclului de exploatare
8.2 Politici de finantare a activelor circulante
Aplicatii la capitolul 8

Capitolul 9.
DECIZIA DE INVESTIRE IN MEDIU CERT
9.1 Valoarea actuala neta
9.2 Indicatori financiari pentru selectia variantelor de investitie
9.3 Calculul VAN in cazul investitiilor cu durate de viata diferite
9.4 Politica optima de inlocuire a investitiei
Aplicatii la capitolul 9

Capitolul 10.
DECIZIA DE FINANTARE A FIRMEI
10.1 Finantarea prin emisiunea de actiuni
10.2 Finantarea prin emisiunea de obligatiuni
10.3 Finantarea prin leasing
10.4 Costul capitalului

Raspunsuri la aplicatii

Bibliografie
 |