Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Contabilitate control de gestiune aplicatii si studii de caz
Autori: Lect. univ. dr. Florin SGARDEA
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
ELEMENTE TEORETICE PRIVIND COSTURILE
1.1 Delimitari si structuri privind cheltuielile de productie
1.2 Calculatia costurilor
1.3 Principiile contabilitatii de gestiune
1.4 Structura costurilor

Capitolul 2.
LUCRARE PRACTICA PRIVIND METODA DE CALCULATIE A COSTURILOR PE FAZE
Etapele de desf asurare a lucrarilor de calculatie
Exemplu practic

Capitolul 3.
STUDIU DE CAZ PRIVIND METODA DE CALCULATIE A COSTURILOR PE COMENZI LA S.C. DELTA S.A.
A. Scurta prezentare teoretica a metodei pe comenzi
B. Studiu de ca z: metoda pe comenzi varianta fara semifabricate
1. Colectarea cheltuielilor directe si indirecte
2. Calculul si decontarea costului productiei auxiliare
3. Calculul costului efectiv de productie
4. Calculul costului complet
5. Calculul rezultatelor analitice pe comenzi
Proiect individual privind metoda pe comenzi

Capitolul 4.
LUCRARE PRACTICA PRIVIND METODA DE CALCULATIE A COSTURILOR
pe culturi si categorii de animale
I. Situatia la inceputul anului
II Operatiile economice ce au avut loc in cursul anului
III Cerintele temei

Capitolul 5.
LUCRARE PRACTICA PRIVIND CALCULUL COMPARATIV AL REZULTATULUI
din exploatare in contabilitate financiara
si in contabilitate de gestiune
I. Date generale privind intreprinderea
II. Date privind stocurile initiale de materii prime si produse finite

Capitolul 6.
LUCRARE PRACTICA PRIVIND METODA DE CALCULATIE
standard-cost la SC MEDICAMENT SA
A. Date pentru calculul costului standard
B. Date privind cheltuielile efective
Analiza abaterilor

Capitolul 7.
INDICATORII METODEI DIRECT-COSTING
Calculul indicatorilor metodei Direct-Costing in cazul fabricarii a trei produse
Studiu de caz privind optimizarea profitului la SC Soficon Consult
in metoda Direct-Costing

Sectia I Aplicatii privind controlul de gestiune

Capitolul 8.
APLICATII PRACTICE PRIVIND METODA ABC (ACTIVITY BASED COSTING)

Capitolul 9.
METODA TARGET-COSTING
Etapele metodei Target Costing

Capitolul 10.
RETEAUA DE BUGETE DIN INTREPRINDERE
Etapele procedurii bugetare
Studiu de caz privind reteaua de bugete din intreprindere
Plan de rezolvare retea de bugete semestrul 1, N + 1

Anexe

Bibliografie
 |