Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Contabilitate bancara
Autori: Lect. univ. dr. Adrian ENCIU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
CONTABILITATEA BANCARA: ORGANIZARE, PRINCIPII, EVALUARE, PLAN DE CONTURI
1.1. Principii contabile in banca
1.2. Evaluarea patrimoniului
1.3. Decontari bancare
1.4. Planul de conturi al societatilor bancare
1.5. Intrebari

Capitolul 2.
OPERATIUNI DE TREZORERIE SI INTERBANCARE
2.1. Decontari intra si intrerbancare
2.1.1. Decontari intrabancare
2.1.2. Decontari interbancare
2.1.2.1. Decontari prin case de compensatii
2.1.2.2. Decontari prin conturi de corespondent
2.2. Imprumuturi de refinantare de la B.N.R.
2.3. Credite si imprumuturi interbancare
2.4. Depozite interbancare
2.5. Operatiuni de pensiune interbancare
2.6. Creante restante si indoielnice
2.7. Provizioane
2.8. Operatiuni de trezorerie
2.8.1. Operatiuni de casa
2.8.2. Operatiuni cu cecuri
2.8.3. Operatiuni cu carti de plata

Capitolul 3.
OPERATIUNI CU CLIENTELA
3.1. Credite pentru clientela
3.1.1. Concept, caracteristici
3.1.2. Creditarea creantelor comerciale
3.1.3. Credite de trezorerie
3.1.4. Credite pentru export
3.1.5. Credite pentru echipamente
3.1.6. Credite pentru finantarea bunurilor imobiliare
3.1.7. Credite consortiale
3.1.8. Creditarea clientelei financiare
3.2. Depozite bancare
3.2.1. Tipuri de depozite
3.3. Valori primite sau date in pensiune
3.4. Valori de recuperat si sume datorate
3.5. Creante restante si indoielnice
3.6. Provizioane
3.7. Intrebari

Capitolul 4.
OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE
4.1. Operatiuni cu titluri
4.1.1. Titluri de tranzactie
4.1.2. Titluri de plasament
4.1.3. Titluri de investitii
4.1.4. Operatiuni de pensiune cu titluri
4.1.5. Emisiunea de titluri
4.2. Operatiuni diverse
4.2.1. Datorii si creante privind personalul
4.2.2. Datorii si creante privind asigurarile si protectia sociala
4.2.3. Datorii si creante fata de bugetul statului
4.2.4. Debitori si creditori diversi
4.2.5. Stocuri
4.2.6. Intrebari

Capitolul 5.
VALORI IMOBILIZATE
5.1. Imobilizari financiare
5.2. Imobilizari necorporale
5.3. Imobilizari corporale
5.4. Leasing si locatie simpla
5.5. Provizioane pentru valori imobilizate
5.6. Intrebari

Capitolul 6.
CAPITALURI PROPRII SI ASIMILATE
6.1. Capital social
6.2. Prime legate de capital
6.3. Rezerve
6.4. Fonduri, datorii subordonate, subventii
6.5. Provizioane asimilate capitalurilor
6.6. Rezultatul exercitiului
6.7. Intrebari

Capitolul 7.
CHELTUIELI SI VENITURI BANCARE
7.1. Cheltuieli bancare
7.1.1. Cheltuieli de exploatare bancara
7.1.2. Cheltuieli diverse de exploatare
7.1.3. Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile
7.1.4. Cheltuieli cu impozitul pe profit
7.2. Veniturile bancare
7.2.1. Venituri diin activitatea de exploatare bancara
7.2.2. Venituri diverse din exploatare
7.2.3. Venituri din provizioane si din creante nerecuperabile
7.2.4. Venituri exceptionale
7.2.5. Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit
7.3. Intrebari

Capitolul 8.
OPERATIUNI IN DEVIZE
8.1. Operatiuni de schimb la vedere
8.2. Operatiuni de schimb la termen
8.3. Operatiuni de swap
8.4. Conturi curente in devize
8.5. Credite si imprumuturi in devize
8.6. Operatiuni de schimb manual
8.7. Cecuri de calatorie
8.8. Intrebari

Capitolul 9.
OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI
9.1. Angajamente de finantare
9.2. Angajamente de garantie
9.3. Angajamente privind titlurile
9.4. Angajamente privind operatiunile in devize
9.5. Alte operatiuni in afara bilantului
9.6. Intrebari

Capitolul 10.
PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE BANCARE

Capitolul 11.
PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE BANCARE VARIANTA REDUSA

Bibliografie
 |