Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Bazele contabilitatii
Autori: Conf. univ. dr. Chirita CARAIANI(coord)
Lect. univ. drd. Cleopatra SENDROIU
Conf. univ. dr. Lavinia OLIMID(coord)
Lect. univ. drd. Corina DUMITRU
Prof. univ. dr. Octavian BOJIAN
Lect. univ. drd. Stefan GRIGORESCU
Conf. univ. dr. Anca TUTU
Lect. ubiv. drd. Mihai PAUNICA
Lect. univ. dr. Adriana DUTESCU
Asist. univ. drd. Daniela CALU
Lect. univ. drd. Mihaela BOTEA
Prep. univ. drd. Camelia DUMITRU
Lect. univ. drd. Alberta CHITU
Prep. univ. drd. Iulia MARINESCU
Lect. univ. drd. Cornelia DASCALU
Prep. univ. drd. Mirela PAUNESCU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: Capitolul 1.
INTRODUCERE IN CONTABILITATEA INTREPRINDERII
1.1. Scurt istoric
1.2. Contabilitatea - disciplina informationala
1.3. Tipuri de intreprinderi
1.4. Tipuri de informatie contabila
1.5. Utilizatorii informatiei contabile
1.6. Reglementarea contabilitatii in Romania
1.7. Profesia de contabilitatii
1.8. Raportul contabilitate-fiscalitate

Capitolul 2.
BILANTUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE: PRINCIPII, PREZENTARE SI SEMNIFICATIE
2.1. Principii contabile
2.2. Bilantul contabil. Relatia cu notele
2.3. Modificarile bilantului contabil
2.4. Contul de profit si pierdere. Relatia cu notele
2.5. Exercitii si probleme

Capitolul 3.
MECANISMUL CONTABIL: ANALIZA, INREGISTRAREA SI CONTROLUL TRANZACTIILOR IN CONTURI
3.1. Contul. Rolul, forma si structura
3.2. Registrele contabile. Planul de conturi
3.3. Reguli de functionare a conturilor
3.4. Analiza contabila a tranzactiilor si nregistrarea lor in conturi
3.5. nchiderea conturilor. Conturi permanente si conturi temporare
3.6. Balanta de verificare. Tipuri de erori relevate de balanta de verificare
3.7.Intrebari si problema-test

Capitolul 4.
DELIMITARI SI CONTURI DE CAPITALURI
4.1. Delimitari si structuri privind capitalurile
4.2. Conturi privind capitalul propriu
4.3. Prezentarea informatiilor privind situatia modificarilor capitalului propriu
4.4. Exercitii si probleme

Capitolul 5.
DELIMITARI SI CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE
5.1. Delimitari. Tipuri de imobilizari
5.2. Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale
5.3. Amortizarea: semnificatii, durata de viata utila, metode
5.4. Documente specifice imobilizarilor
5.5. Aspecte generale ale contabilitatii imobilizarilor
5.6. Prezentarea informatiilor privind activele imobilizate in note
5.7. Exercitii si probleme

Capitolul 6.
DELIMITARI SI CONTURI DE STOCURI
6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor
6.2. Conturi de stocuri
6.3. Exercitii si probleme

Capitolul 7.
DELIMITARI SI CONTURI DE DATORII SI CREANTELE SI DATORIILE PE TERMEN SCURT
7.1. Definirea si gruparea creantelor si datoriilor pe termen scurt
7.2. Creante si datorii comerciale
7.3. Creante si datorii salariale
7.4. Creante si datorii sociale
7.5. Creante si datorii fiscale
7.6. Creante si datorii diverse
7.7 Informatii privind datoriile si creantele pe termen scurt in note
7.8. Exercitii si probleme

Capitolul 8.
DELIMITARI SI CONTURI PRIVIND PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
8.1. Delimitari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si datoriile contingente
8.2. Conturi privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
8.3. Informatii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si datoriile contingente in note
8.4. Exercitii si probleme

Capitolul 9.
DELIMITARI SI CONTURI PRIVIND CREANTELE SI DATORIILE PE TERMEN LUNG
9.1 Delimitari privind creantele pe termen lung
9.2. Conturi privind creantele pe termen lung
9.3. Conturi privind datoriile pe termen lung
9.4. Prezentarea informatiilor privind creantele si datoriile pe termen lung in note
9.5. Exercitii si probleme

Capitolul 10.
DELIMITARI SI CONTURI PRIVIND INVESTITIILE FINANCIARE
10.1. Delimitari privind activele si investitiile financiare
10.2. Evaluarea investitiilor financiare
10.3. Conturi privind investitiile financiare
10.4. Prezentarea informatiilor privind investitiile financiare in note
10.6. Exercitii si probleme

Capitolul 11.
DELIMITARI SI CONTURI PRIVIND TREZORERIA
11.1 Delimitari privind trezoreria intreprinderii
11.2. Conturi privind trezoreria intreprinderii
11.3. Situatia fluxurilor de numerar
11.4. Exercitii si probleme

Capitolul 12.
ASPECTE CONEXE PRIVIND REZULTATUL INTREPRINDERII
12.1. Activitatea curenta si activitatea extraordinara
12.2. Conturi privind cheltuielile si veniturile
12.3. Instrumentarea contabila a operatiilor privind cheltuielile si veniturile
12.4. Prezentarea informatiilor privind rezultatul din exploatare in note
12.5. Exercitii si probleme

Capitolul 13.
INTRODUCERE IN ANALIZA FINANCIARA
13.1. Delimitari
13.2. Analiza univariata
13.3. Analiza multivariata
13.4. Indicatori ai burselor de valori
13.5. Exercitii

Capitolul 14.
INTRODUCERE IN CONTABILITATEA MANAGERIALA
14.1. Ce este contabilitatea manageriala?
14.2. Contabilitatea costurilor
14.3. Tipologia costurilor
14.4.Intrebari si probleme

Bibliografie

Anexa 1.
PLANUL DE CONTURI GENERAL

Anexa 2.
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
 |