Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 

http://www.contabilizat.ro/
 
 | 

Mai multe informatii

Mai multe informatii

 
Analiza statistica a activitatii economice si a gestiunii financiare a intreprinderii
Autori: Prof. univ. dr. Liviu TROIE
Prof. univ. dr. Octavian ZAHARIA
Lect. univ. dr. Monica ROMAN
Lect. univ. dr. Miruna HURDUZEU
Sursa: www.ase.ro
Format: A4
Tip: pdf
Cuprins: PARTEA I ANALIZA STATISTICA A ACTIVITATII ECONOMICE A INTREPRINDERII

Capitolul 1.
ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND ANALIZA STATISTICA A ACTIVITATII ECONOMICE SI A GESTIUNII FINANCIARE A INTREPRINDERII
1.1 Intreprinderea agent economic
1.2 Rolul analizei statistice in diagnosticarea si dirijarea fenomenelor si proceselor economico-financiare

Capitolul 2.
ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUC-TIE SI COMERCIALIZARE
2.1 Probleme generale privind analiza activitatii de productie si comercializare
2.2 Analiza principalilor indicatori valorici ai productiei si serviciilor
2.3 Analiza productiei fizice
2.4 Analiza calitatii produselor si a efectelor economico-financiare ale modificarii acesteia

Capitolul 3.
ANALIZA CAPITALULUI FIX
3.1 Probleme generale privind capitalul fix
3.2 Structura, evaluarea si reevaluarea capitalului fix (mijloacelor fixe)
3.3 Determinarea si analiza marimii uzurii componentelor capitalului fix (mijloacelor fixe)
3.4 Determinarea si analiza strategiilor de amortizare a componentelor capitalului fix (mijloacelor fixe)
3.5 Analiza miscarii capitalului fix
3.6 Analiza modului de folosire a capitalului fix
3.7 Impactul indicatorilor de gestionare ai capitalului fix asupra productivitatii muncii
3.8 Analiza corelata a indicatorilor de gestionare ai capitalului fix cu productivitatea muncii si productia

Capitolul 4.
ANALIZA CAPITALULUI CIRCULANT
4.1 Probleme generale privind capitalul circulant
4.2 Analiza stocurilor de materii prime si materiale consumabile
4.3 Analiza asigurarii intreprinderii cu materii prime si materiale consumabile
4.4 Analiza modului de folosire a materiilor prime si materialelor consumabile in procesul de productie (de exploatare)

Capitolul 5.

ANALIZA RESURSELOR UMANE
5.1 Analiza efectivului, structurii si miscarii resurselor umane
5.2 Caracterizarea utilizarii extensive a resurselor umane
5.3 Analiza folosirii intensive a resurselor umane

Capitolul 6.
ANALIZA SALARIZARII RESURSELOR UMANE
6.1 Sistemul de salarizare in Romania
6.2 Analiza fondului de salarii si a salariului mediu
6.3 Analiza fondului de salarii si a salariului mediu in corelatie cu indicatorii utilizarii timpului de lucru
6.4 Analiza corelatiei dintre cresterea salariului mediu si cresterea productivitatii muncii

PARTEA a II-a ANALIZA STATISTICA A GESTIUNII FINANCIARE A INTREPRINDERII PROBLEME PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARA SI ANALIZA STATISTICA A GESTIUNII FINANCIARE A INTREPRINDERII

Capitolul 7.
ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INTREPRINDERII. ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCTIE
7.1 Problematica analizei cheltuielilor si veniturilor intreprinderii
7.2 Structura generala a cheltuielilor si veniturilor intreprinderii, rezultata din fisa contului de profit si pierdere
7.3 Analiza cheltuielilor totale aferente veniturilor totale ale intreprinderii
7.4 Analiza cheltuielilor si veniturilor de exploatare
7.5 Analiza cheltuielilor intreprinderii pe functiuni ale acesteia
7.6 Analiza cheltuielilor cu dobanzile
7.7 Analiza costurilor pe produse

Capitolul 8.
ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE A INTREPRINDERII
8.1 Problematica analizei situatiei patrimoniale a intreprinderii
8.2 Bilantul contabil si conceptul juridic al patrimoniului
8.3 Analiza mijloacelor economice din patrimoniul intreprinderii
8.4 Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor patrimoniale ale intreprinderii
8.5 Analiza integritatii patrimoniului

Capitolul 9.
ANALIZA EFICIENTEI UTILIZARII MIJLOACELOR PATRIMONIALE SI A CAPITALURILOR
9.1 Prezentarea problematicii referitoare la analiza eficientei utilizarii mijloacelor patrimoniale si a capitalurilor
9.2 Determinarea si analiza cifrei de afaceri, valorii adaugate, profitului realizat si a productiei exercitiului la 1000 lei patrimoniu si capitaluri
9.3 Determinarea si analiza vitezei de rotatie a activelor imobilizate si circulante
9.4 Determinarea si analiza vitezei de rotatie a capitalurilor intreprinderii
9.5 Analiza eficientei utilizarii activelor de exploatare si a capitalului permanent pe baza profitului realizat la 1000 lei active de exploatare si capital permanent

Capitolul 10.
ANALIZA TREZORERIEI (CASH-FLOW-ULUI) INTREPRINDERII
10.1 Probleme generale privind trezoreria intreprinderii
10.2 Excedentul de trezorerie al exploatarii (ETE)
10.3 Excedentul de trezorerie degajat de ansamblul operatiunilor de gestiune (ETOG)
10.4 Excedentul de trezorerie al operatiunilor de investitii si finantare (ETOIF)
10.5 Previzionarea trezoreriei

Capitolul 11.
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL INTREPRINDERII
11.1 Fondul de rulment si nevoia de fond de rulment in sistemul echilibrului financiar
11.2 Modele generale si indicatori ai echilibrului financiar
11.3 Ratele echilibrului financiar
11.4 Analiza creantelor si obligatiilor in sistemul echilibrului financiar

Capitolul 12.
ANALIZA RENTABILITATII INTREPRINDERII
12.1 Problematica analizei rentabilitatii intreprinderii
12.2 Analiza-diagnostic a profitului
12.3 Analiza-diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate
12.4 Analiza rentabilitatii pe produs
12.5 Analiza rentabilitatii pe baza punctului critic
12.6 Strategii si scenarii pe baza analizei de senzitivitate

Capitolul 13.
DETERMINAREA SI ANALIZA GRADULUI DE CONCENTRARE / DIVERSIFICARE AL UNOR FENOMENE SI PROCESE ECONOMICO FINANCIARE
13.1 Definirea notiunii de concentrare/ diversificare din cadrul fenomenelor economico-financiare
13.2 Determinarea gradului de concentrare/ diversificare
13.3 Aplicatii privind determinarea si analiza gradului de concentrare/diversificare

Capitolul 14.
ANALIZA SITUATIILOR DE RISC
14.1 Conceptul de risc
14.2 Analiza riscului economic
14.3 Analiza riscului financiar
14.4 Analiza riscului de faliment

Capitolul 15.
DETERMINAREA SI ANALIZA STRATEGIILOR FINANCIARE SI A PLANURILOR DE AFACERI ALE INTREPRINDERII
15.1 Decizii de investitii
15.2 Decizii de finantare pe termen lung
15.3 Decizii de repartizare a profitului
15.4 Elaborarea planului de afaceri (PA)

Bibliografie
 |