Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 
   

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

 

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

 
             

Contactati-ne cu incredere!

Contactati-ne cu incredere!

 

 
 

resurse

resurse

 

Specialisti

Specialisti

 

Legislatie

Legislatie

 

Cursuri

Cursuri

 

Presa

Presa

 

Recrutare

Recrutare

 

Software

Software

 

Ceccar

Ceccar

 

Caen

Caen

 

Calculator

Calculator

 

Dictionar

Dictionar

 

Conturi

Conturi

 

BNR

BNR

 

Formulare

Formulare

 

Francize

Francize

 

Linkuri

Linkuri

 

Carti

Carti

 

Trezorerii

Trezorerii

 

Programe

Programe

 

Tipizate

Tipizate

 

TVA

TVA

 

Financiare

Financiare

 

Calendar

Calendar

 

Ocupatii

Ocupatii

 

Venit

Venit

 

Cautare

Cautare

 
Afiseaza rezultatele!

cautare

cautare

 

Anunturi

Anunturi

 
 

Planul general de conturi

Planul general de conturi

 
Planul general de conturi reprezinta o lista a tuturor conturilor folosite in contabilitate, ordonate dupa continutul lor economic si functia contabila, intr-un numar de clase si grupe de conturi. Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor emise de catre Ministerul Finantelor. Clasificarea conturilor in Planul de conturi urmeaza linia unei simbolizari zecimale in care prima cifra reprezinta clasa, a doua cifra reprezinta grupa iar urmatoarele cifre reprezinta conturile si subconturile.

Lista conturi

Lista conturi

 
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI
10Capital si rezerve
 101Capital social
 1011Capital social subscris nevarsat
 1012Capital subscris varsat
 1015Patrimoniul religiei
 1016Patrimoniul public
 104Prime de capital
 1041Prime de emisiune
 1042Prime de fuziune
 1043Prime de aport
 1044Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
 105Rezerve din reevaluare
 106Rezerve
 1061Rezerve legale
 1063Rezerve statuare
 1064Rezerve de valoare justa (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
 1065Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
 1068Alte rezerve
 107Rezerve din conversie
 108Interese minoritare (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
 1081Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar
 1082Interese minoritare - alte capitaluri proprii
 109Actiuni proprii
 1091Actiuni proprii detinute pe termen scurt
 1092Actiuni proprii detinute pe termen lung


11Rezultatul reportat
 117Rezultatul reportat
 1171Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
 1172Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29) (Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont)
 1174Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
 1176Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene
12Rezultatul exercitiului
 121Profit si pierdere
 129Repartizarea profitului
13Subventii pentru investitii
 131Subventii pentru investitii
 132Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii
 133Donatii pentru investitii
 134Plusuri de inventar de natura imobilizarilor
 138Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii
15Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
 151Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
 1511Provizioane pentru litigii
 1512Provizioane pentru garantii acordate clientilor
 1513Provizioane pentru dezafectare de imobilizari (Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari)
 1514Provizioane pentru restructurare
 1515Provizioane pentru pensii si obligatii similare
 1516Provizioane pentru impozite
 1518Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
16Imprumuturi si datorii asimilate
 161Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
 1614Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
 1615Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
 1617Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
 1618Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
 162Credite bancare pe termen mediu si lung
 1621Credite bancare pe termen mediu si lung
 1622Credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta
 1623Credite externe guvernamentale
 1624Credite externe garantate de stat
 1625Credite externe garantate de banci
 1626Credite de la trezoreria statului
 1627Credite bancare interne garantate de stat
 166Datorii ce privesc imobilizarile financiare
 1661Datorii fata de entitatile afiliate
 1663Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare


 167Alte imprumuturi si datorii asimilate
 168Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
 1681Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni
 1682Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen mediu si lung
 1685Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate
 1686Dobanzi aferente datoriilor legate de participatii
 1687Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii assimilate
 169Prime privind rambursarea obligatiunilor
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
20Imobilizari necorporale
 201Cheltuieli de constituire
 203Cheltuieli de cercetare si dezvoltare
 205Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare
 207Fond comercial
 2071Fond comercial pozitiv (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate)
 2075Fond comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
 208Alte imobilizari necorporale
21Imobilizari corporale
 211Terenuri
 2111Terenuri
 2112Amenajari de terenuri
 212Constructii
 213Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
 2131Echipamente tehnologice (utilaje)
 2132Aparate de masura, control si reglare
 2133Mijloace de transport
 2134Animale de munca si plantatii Active imobilizate
 214Mobilier, birotica, echipamente de protectie si altele
23Imobilizari in curs
 231Imobilizari corporale in curs
 232Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
 233Imobilizari necorporale in curs
 234Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
26Imobilizari financiare
 261Titluri de participare detinute in cadrul grupului
 263Imobilizari sub forma de interese de participare
 264Titluri puse in echivalenta (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
 265Alte titluri imobilizate
 267Creante imobilizate
 2671Sume datorate de filiale
 2672Dobanzi aferente sumelor datorate de filiale
 2673Imprumuturi acordate pe termen lung
 2674Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
 2675Imprumuturi acordate pe termen lung
 2676Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
 2678Alte creante imobilizate
 2679Dobanzi aferente altor creante imobilizate
 269Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
 2691Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate
 2692Varsaminte de efectuat privind interesele de participare
 2693Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare
28Amortizari privind imobilizarile
 280Amortizari privind imobilizarile necorporale
 2801Amortizarea cheltuielilor de constituire
 2803Amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare
 2805Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare
 2807Amortizarea fondului commercial (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate)
 2808Amortizarea altor imobilizari corporale


 281Amortizari privind imobilizarile corporale
 2811Amortizarea amenajarilor de terenuri
 2812Amortizarea constructiilor
 2813Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
 2814Amortizarea altor imobilizari corporale
29Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
 290Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
 2903Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
 2905Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare
 2907Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate)
 2908Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale
 291Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
 2911Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri
 2912Ajustari pentru deprecierea constructiilor
 2913Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
 2914Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale
 293Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
 2931Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie
 2933Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie
 296Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
 2961Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate
 2962Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
 2963Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
 2964Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate
 2965Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare
 2966Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung
 2968Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
30Stocuri de materii si materiale
 301Materii prime
 302Materiale consumabile
 3021Materiale auxiliare
 3022Combustibili
 3023Material pentru ambalat
 3024Piese de schimb
 3025Seminte si materiale de plantat
 3026Furaje
 3028Alte materiale consumabile
 303Materiale de natura obiectelor de inventar
 308Diferente de pret la materii prime si materiale
33Productia in curs de executie
 331Produse in curs de executie
 332Lucrari si servicii in curs de executie
34Produse
 341Semifabricate
 345Produse finite
 346Produse reziduale
 348Diferente de pret la produse
35Stocuri aflate le terti
 351Materii si materiale aflate la terti
 354Produse aflate la terti
 356Animale aflate la terti
 357Marfuri in custodies au consignatie la terti
 358Ambalaje aflate la terti
36Animale
 361Animale si pasari
 368Diferente de pret la animale si pasari
37Marfuri
 371Marfuri
 378Diferente de pret la marfuri
38Ambalaje
 381Ambalaje
 388Diferente de pret la ambalaje
39Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de expeditie
 391Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
 392Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
 3921Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile
 3922Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
 393Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie
 394Provizioane pentru deprecierea produselor
 3941Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor
 3945Ajustari pentru deprecierea produselor finite
 3946Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale
 395Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
 3951Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti
 3952Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti
 3953Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
 3954Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
 3956Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti
 3957Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
 3958Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti
 396Provizioane pentru deprecierea animalelor
 397Provizioane pentru deprecierea marfurilor
 398Provizioane pentru deprecierea ambalajelor
CLASA 4 - CONTURI DE TERTI
40Furnizori si conturi asimilate
 401Furnizori
 403Efecte de platit
 404Furnizori de imobilizari
 405Efecte de platit pentru imobilizari
 408Furnizori - facturi nesosite
 409Furnizori - debitori
 4091Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
 4092Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari
41Clienti si conturi asimilate
 411Clienti
 4111Clienti
 4118Clienti incerti
 413Efecte de primit
 418Clienti - facturi de intocmit
 419Clienti creditori datorie comerciala
42Personal si conturi asimilate
 421Personal - salarii datorate
 423Personal - ajutoare materiale datorate
 424Participarea personalului la profit (se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora)
 425Avansuri acordate personalului
 426Drepturi de personal neridicate
 427Retineri si remuneratii datorate tertilor
 428Alte datorii si creante in legatura cu personalul
 4281Alte datorii in legatura cu personalul
 4282Alte creante in legatura cu personalul
43Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
 431Asigurari sociale
 4311Contributia unitatii la asigurarile sociale
 4312Contributia personalului pentru pensia suplimentara
 4313Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate
 4314Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate
 437Ajutor de somaj
 4371Contributia unitatii la Fondul de somaj
 4372Contributia personalului la fondul de somaj
 438Alte datorii si creante sociale
 4381Alte datorii sociale
 4382Alte creante sociale
44Bugetul statului, Fonduri speciale si conturi asimilate
 441Impozitul pe profit
 4411Impozitul pe profit
 4418Impozitul pe venit (se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii)
 442Taxa pe valoare adaugata
 4423TVA de plata
 4424TVA de recuperat
 4426TVA deductibila cumparare cu factura
 4427TVA colectata vanzare cu factura
 4428TVA neexigibila cumparare, vanzare fara factura
 444Impozitul pe salarii
 445Subventii
 4451Subventii guvernamentale
 4452Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii
 4458Alte sume primite cu caracter de subventii
 446Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
 447Fonduri speciale
 448Alte datorii si creante cu bugetul statului
 4481Alte datorii fata de bugetul statului
 4482Alte creante fata de bugetul statului
45Grup si asociati
 451Decontari in cadrul grupului
 4511Decontari in cadrul grupului
 4518Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
 453Decontari privind interesele de participare
 4531Decontari privind interesele de participare
 4538Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
 455Asociati - conturi curente
 4551Asociati - conturi curente
 4558Dobanzi - conturi asociati
 456Decontari cu asociatii privind capitalul
 457Dividende de plata
 458Decontari din operatii in participare
 4581Decontari din operatii in participare - activ
 4582Decontari din operatii in participare - pasiv
46Debitori si creditori diversi
 461Debitori diversi
 462Creditori diversi
47Conturi de regularizare si asimilate
 471Cheltuieli inregistrate in avans
 472Venituri inregistrate in avans
 473Decontari din operatii in curs de clarificare
48Decontari in cadrul unitatii
 481Decontari intre unitate si subunitati
 482Decontari intre subunitati
49Ajustari pentru deprecierea creantelor
 491Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
 495Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii
 496Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
50Investitii pe termen scurt
 501Investitii financiare in cadrul grupului
 505Obligatiuni emise si rascumparate
 506Obligatiuni
 508Alte titluri de plasament si creante asimilate
 5081Alte titluri de plasament
 5088Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
 509Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament
 5091Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate
 5092Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt
51Conturi la banci
 511Valori de incasat
 5112Cecuri de incasat
 5113Efecte de incasat
 5114Efecte remise spre scontare
 512Conturi curente la banci
 5121Conturi la banci in lei
 5124Conturi la banci in devize
 5125Sume in curs de decontare
 518Dobanzi
 5186Dobanzi de platit
 5187Dobanzi de incasat
 519Credite bancare pe termen scurt
 5191Credite bancare pe termen scurt
 5192Credite bancare pe termen scurt nerambursate le scadenta
 5193Credite externe guvernamentale
 5194Credite externe garantate de stat
 5195Credite externe garantate de banci
 5196Credite la trezoreria statului
 5198Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
53Casa
 531Casa
 5311Casa in lei
 5314Casa in devize
 532Alte valori
 5321Timbre fiscale si postale
 5322Bilete de tratament si odihna
 5323Tichete si bilete de calatorie
 5328Alte valori
54Acreditive
 541Acreditive
 5411Acreditive in lei
 5412Acreditive in devize
 542Avansuri de terzorerie (in acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card-uri)
58Viramente interne
 581Viramente interne
59Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie
 590Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament
 591Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate
 595Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate
 596Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor
 598Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
60Cheltuieli privind stocurile
 601Cheltuieli cu materii prime
 602Cheltuieli cu materiale consumabile
 6021Cheltuieli cu materiale auxiliare
 6022Cheltuieli privind combustibilii
 6023Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
 6024Cheltuieli privind piesele de schimb
 6025Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
 6026Cheltuieli privind furajele
 6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
 603Cheltuieli privind obiectele de inventar
 604Cheltuieli privind materialele nestocate
 605Cheltuieli privind energia si apa
 606Cheltuieli cu animale si pasari
 607Cheltuieli cu marfurile
 608Cheltuieli cu ambalajele
61Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti
 611Cheltuieli de intretineresi reparatii
 612Cheltuieli cu revedentele, locatiile de gestiune si chiriile
 613Cheltuieli cu primele de asigurare
 614Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
 621Cheltuieli cu colaboratorii
 622Cheltuieli cu comisioane si onorarii
 623Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
 624Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
 625Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
 626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
 627Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
 628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate
 635Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte utilizate
64Cheltuieli cu personalul
 641Cheltuieli cu remuneratiile personalului
 642Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
 645Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
 6451Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale
 6452Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
 6453Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanattate
 6458Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65Alte cheltuieli de exploatare
 654Pierderi din creante
 658Alte creante de exploatare
 6581Despagubiri, amenzi si penalitati
 6582Donatii si subventii acordate
 6583Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
 6588Alte cheltuieli de exploatare
66Cheltuieli financiare
 663Pierderi din creante legate de participatii
 664Cheltuieli privind investitii financiare
 6641Cheltuieli privind imobilizari financiare cedate
 6642Cheltuieli privind investitii financiare cedate
 665Cheltuieli din diferente de curs valutar
 666Cheltuieli privind dobanzile
 667Cheltuieli privind sconturile acordate
 668Alte cheltuieli financiare
67Cheltuieli extraordinare
 671Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarea la inflatie
 681Cheltuieli de exploatare cu amortizari si provizioane
 6811Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
 6812Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli
 6813Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
 6814Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea activelor circulante
 686Cheltuieli financiare cu amortizari si provizioane
 6863Cheltuieli cu provizioane pentru deprecieri
 6864Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
 6868Cheltuieli cu amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
 688Cheltuieli din ajustarea la inflatie
69Cheltuieli cu impozitul pe profit
 691Cheltuieli cu impozitul pe profit
 698Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus (se utilizeaza conform reglementarilor legale)
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
70Cifra de afaceri neta
 701Venituri din vanzarea produselor finite
 702Venituri din vanzarea semifabricatelor
 703Venituri din vanzarea produselor reziduale
 704Venituri din lucrari executate si servicii prestate
 705Venituri din studii si cercetari
 706Venituri din revedente, locatii de gestiune si chirii
 707Venituri din vanzarea marfurilor
 708Venituri din activitati diverse
71Variatia stocurilor
 711Variatia stocurilor
72Venituri din productia de imobilizari
 721Venituri din productia de imobilizari necorporale
 722Venituri din productia de imobilizari corporale
74Venituri din subventii de exploatare
 741Venituri din subventii de exploatare
 7411Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri)
 7412Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
 7413Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
 7414Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
 7415Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
 7416Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
 7417Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
 7418Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
75Alte venituri din exploatare
 754Venituri din creante reactive
 758Alte venituri din exploatare
 7581Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
 7582Venituri din donatii si subventii primite
 7583Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
 7584Venituri din subventii pentru investitii
 7588Alte venituri din exploatare
76Venituri financiare
 761Venituri din imobilizari financiare
 7611Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
 7613Venituri din interese de participare
 762Venituri din investitii financiare pe termen scurt
 763Venituri din creante imobilizate
 764Venituri din investitii financiare
 7641Venituri din imobilizari financiare cedate
 7642Venituri din investitii financiare cedate
 765Venituri din diferente de curs valutar
 766Venituri din dobanzi
 767Venituri din sconturi obtinute
 768Alte venituri financiare
77Venituri extraordinare
 771Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare
78Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie
 781Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
 7812Venituri din provizioane pentru riscurisi cheltuieli
 7813Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
 7814Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
 7815Venituri din fondul comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
 786Venituri financiare din provizioane
 7863Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
 7864Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
80Conturi in afara bilantului
 801Angajamente acordate
 8011Giruri si garantii acordate
 8018Alte angajamente acordate
 802Angajamente primite
 8021Giruri si garantii primite
 8028Alte angajamente primite
 803Alte conturi in afara bilantului
 8031Imobilizari corporale luate cu chirie
 8032Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
 8033Valori materiale primite in pastrare sau custodie
 8034Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
 8036Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
 8037Efecte scontate neajunse la scadenta
 8038Alte valori in afara bilantului
 804Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
 8045Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
 805Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
 8051Dobanzi de platit
 8052Dobanzi de incasat
89Bilant
 891Bilant de deschidere
 892Bilant de inchidere
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
90Decontari interne
 901Decontari interne privind cheltuielile
 902Decontari interne privind productia obtinuta
 903Decontari interne privind diferentele de pret
92Conturi de circulatie
 921Cheltuielile activitatii de baza
 922Cheltuielile activitatilor auxiliare
 923Cheltuieli indirecte de productie
 924Cheltuieli generale de administratie
 925Cheltuieli de desfacere
93Costul productiei
 931Costul productiei obtinute
 933Costul productiei in curs de executie

Cautare

Cautare

 
  Cautati informatii despre o clasa de conturi anume, sau poate o alta resursa utila de pe Contabilizat.ro?
  Va punem la dispozitie un motor de cautare, sustinut de Google:
 

Invitatie

Invitatie

 
  Ati descoperit in cadrul acestei pagini informatii utile pe care doriti sa le faceti cunoscute si prietenilor d-voastra? Este foarte simplu.
  Le puteti trimite linkul catre pagina curenta prin doua modalitati:
 
1. prin EMAIL (click aici).    2. prin YM (click aici).

Anunturi

Anunturi

 
 
 

resurse

resurse

 
 

Curs BNR

Curs BNR

 
USD 3.9431
EUR 4.6243
GBP 5.2825
CHF 3.9779
MDL 0.24
XAU 164.37
Afiseaza mai mult...
 
 

Formulare

Formulare

 
Contabilitate (128)
Contracte (1037)
Juridice (1085)
Management (420)
Afiseaza mai mult...
 
 

Cursuri Online

Cursuri Online

 
Contabilitate (37)
Ec generala (214)
Informatica ec (50)
Management (131)
Afiseaza mai mult...
 
 

Software

Software

 
Contabilitate (135)
Facturiere (63)
Gestiune (91)
Mijloace fixe (47)
Salarizare (103)
Afiseaza mai mult...
 
 

Carti Economie

Carti Economie

 
Contabilitate (52)
Marketing (45)
Finante (63)
Mass-Media (47)
Legislatie (56)
Management (42)
Dictionare (38)
Afiseaza mai mult...
 
 

Specialisti

Specialisti

 
CECCAR (4353)
ANEVAR (5480)
CAFR (4311)
CCF (5176)
Afiseaza mai mult...
 
 

Locuri de Munca

Locuri de Munca

 
Contabilitate (95)
Auditor (93)
Banci finante (89)
Marketing (92)
Legal juridic (94)
Secretariat (87)
Afiseaza mai mult...
 
 

Legislatie

Legislatie

 
Legi, coduri (71)
Hotarari (59)
Ordonante (33)
Alte resurse (21)
Afiseaza mai mult...
 
 

Programe

Programe

 
Declaratii (37)
Fise fiscale (9)
Situatii (86)
Ordine plata (4)
Afiseaza mai mult...
 
 

Revista presei

Revista presei

 
Economie (98)
Politica (73)
Actualitate (85)
Societate (92)
Financiar (92)
Juridic (71)
Business (94)
Afiseaza mai mult...
 
 

Francize

Francize

 
Alimentatie (81)
Retail (126)
Imobiliare (18)
Servicii (132)
Diverse (24)
Afiseaza mai mult...
 
 

Dictionar

Dictionar

 
(se incarca...)
Afiseaza mai mult...
 
 

Linkuri Utile

Linkuri Utile

 
Ministere (172)
Inst publice (52)
Europene (28)
Inst bancare (32)
Partide pol (31)
Ziare (1238)
Index firme (55)
Afiseaza mai mult...
 

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 
 
Numar in Registrul Comertului: J29/309/2004, CUI: 16143635
Sediul social: Strada XYZ, Nr. X, Bl. Y, Ap. Z, Loc. XYZ
Mobil: (07..) NNN.NNN, Fix: (02..) NNN.NNN, Fax: (02..) NNN.NNN
Expert contabil: NUME, PRENUME, Membru CECCAR: NNNN / ZZ.LL.AAAA
Adresa de email: 
 
 

profil

profil

 
 

Alte Resurse

Alte Resurse

 
Stiri, Coduri Caen
Filiale Ceccar
Flux Rss

resurse

resurse

 
 
Servicii Prestate | Onorarii Practicate | Avantajele Colaborarii | Portofoliu Clienti | Recomandare | Contact | Harta
SpecialistiRecrutareCalculatorFormulareTrezoreriiLegislatieSoftwareDictionarFrancizePrograme
CursuriCeccarConturiLinkuriTipizatePresaCaenBNRCartiTVACalendarOcupatiiVenitFinanciare

Developed by IntelliSynaptics Software Development, hosted by ROMARG
Copyright © 2008 - 2018 Contabilizat.ro. All Rights Reserved.
Termeni | Confidentialitate | Promovare | Flux Rss | Site Map | Inscriere pe Contabilizat.ro

Reteaua IntelliSynaptics: Diplome Cursuri Referate | Produse Resigilate | Translatoare Bidirectionale
 

sus

sus

 
 
  

jos

jos

 

Profil

Profil

 
 • Prezentare
 • Contabilitate
 • Consultanta
 • Audit
 • Alte servicii
 • Onorarii
 • Avantaje
 • Clienti
 • Recomanda
 • Contact
 • Harta profil
 • profil

  profil