Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 
   

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

 

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

 
             

Contactati-ne cu incredere!

Contactati-ne cu incredere!

 

 
 

resurse

resurse

 

Specialisti

Specialisti

 

Legislatie

Legislatie

 

Cursuri

Cursuri

 

Presa

Presa

 

Recrutare

Recrutare

 

Software

Software

 

Ceccar

Ceccar

 

Caen

Caen

 

Calculator

Calculator

 

Dictionar

Dictionar

 

Conturi

Conturi

 

BNR

BNR

 

Formulare

Formulare

 

Francize

Francize

 

Linkuri

Linkuri

 

Carti

Carti

 

Trezorerii

Trezorerii

 

Programe

Programe

 

Tipizate

Tipizate

 

TVA

TVA

 

Financiare

Financiare

 

Calendar

Calendar

 

Ocupatii

Ocupatii

 

Venit

Venit

 

Cautare

Cautare

 
Afiseaza rezultatele!

cautare

cautare

 

Anunturi

Anunturi

 
 

Dictionar economic si financiar

Dictionar economic si financiar

 
Ne-am straduit sa va punem la dispozitie definitiile celor mai uzuali termeni cu specific financiar-contabil. Dictionarul contine peste 7.000 (!) de termeni si expresii definite, avand la baza lucrari si reviste de specialitate. O mare parte dintre termenii din lista de mai jos sunt definiti doar partial. Pentru a vizualiza explicatia integrala a termenului sau a expresiei respective, va trebui sa dati click pe ele. De asemenea, aveti posibilitatea de a accesa indexul alfabetic de la inceputul listei, pentru a filtra termenii si expresiile care incep cu o anumita litera.

Alegeti litera

Alegeti litera

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Termeni si expresii, litera L

Termeni si expresii, litera L

 
Lant comercial Ansamblu de tipuri de forme de distributie a marfurilor utilizate pe piata si care isi dovedesc viabilitatea in mediul concurentei specific economiei de piata.
 
Lant tehnologic Succesiune a prelucrarii pieselor, a produselor simple sau a asamblarii la produsele complexe, care indica ordinea de efectuare a gamelor de operatii. Cu ajutorul lantului tehnologic se realizeaza schema-nomenclator a gamelor de operatii.
 
Lant voluntar Grupare de grosisti prin asociere cu detailisti avand ca obiectiv crearea unei "centrale de cumparare", cu scopul supravietuirii lor fata de concurenta realizata de catre comerciantii integrati (sucursalisti) sau de catre comerciantii asoci (...)
 
Last in - first out Abreviat - LIFO Vezi Ultimul intrat - primul iesit.
 
Lato sensu Expresie din limba latina "in sens larg" Vezi si Stricto sensu.
 
Latura obiectiva In materie penala, una din cele doua laturi ale infractiunii constand din manifestarile exterioare prin care se realizeaza actiunea sau inactiunea si se produc urmarile socialmente periculoase. Ea face parte din continutul constitutiv al in (...)
 
Latura subiectiva In materie penala, una din laturile infractiunii care consta in atitudinea constiintei fata de fapta conceputa si urmarile ei. Latura subiectiva face parte din continutul constitutiv al infractiunii. In structura laturii subiective intra ca (...)
 
 
Leafa Vezi Salariu.
 
Leasing Vezi Contract de leasing.
 
Leasing Sau credit contract de inchiriere este o modalitate de finantare prin care intreprinderea utilizatoare a obiectivului de investitii ce se dobandesc nu are calitatea de proprietar ci uzufructier, un fel de chirias in acest contract.Leasingul (...)
 
Leasing financiar Sau leasing de capital, reprezinta operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe din urmatoarele conditii: riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractul (...)
 
Leasing operational Locatarul poate folosi bunul numai o fractiune din viata sa economica. La expirarea termenului contractual exista urmatoarele posibilitati: utilizatorul returneaza proprietarului bunul; bunul este cumparat la o valoare reziduala prevazuta i (...)
 
Legalitate Principiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea, comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia. Acest principiu consacra suprematia legii in (...)
 
Legalitatea monedei Scopul declararii legalitatii monedei este acela de a creste acceptabilitatea acesteia. de-a lungul timpului, legile cu privire la moneda legala au avut diferite grade de complexitate, dar acestea s-au simplificat. Leul, moneda legala a Rom (...)
 
Legalizare Atestarea autenticitatii unui act; a da forma legala unui act, document. A da caracter legal unui fapt, unei situatii; a face sa fie recunoscut in mod oficial.
 
 
Legat Dispozitii de ultima vointa privitoare la bunuri. Legatul este o liberalitate, adica un act juridic unilateral, cu titlu gratuit si pentru cauza de moarte, cuprins intr-un testament, prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoan (...)
 
Legat afectat de termen Legat a carui executare sau stingere depinde de un termen (suspensiv sau extinctiv).
 
Legat al ramasitei Vezi Substitutie fideicomisara.
 
Legat cu sarcina Legat prin care testatorul impune legatarului o obligatie (de a da, de a face sau de a nu face), fie in interesul testatorului, fie in interesul legatarului, fie in interesul unei terte persoane.
 
Legat cu titlu particular Legat care confera legatarului vocatie la unul sau mai multe bunuri determinate (ut singuli). Neavand vocatie la o universalitate, legatarul particular nu dobandeste decat bunurile lasate lui, dar nu raspunde de pasivul (datoriile) mostenir (...)
 
Legat cu titlu universal Legat care confera vocatie la o fractiune din mostenirea testatorului (o patrime, o jumatate etc.). Legatarii au dreptul, fiecare, la cota-parte precizata in testament. Daca unul dintre ei renunta, partea lui profita mostenitorilor legali, (...)
 
Legat pur si simplu Legat neafectat de modalitati, care isi produce efectele imediat la data mortii testatorului.
 
Legat sub conditie Legat a carui nastere sau desfiintare depinde de un eveniment viitor si nesigur (conditie suspensiva sau rezolutorie).
 
Legat universal Legat care are ca obiect intregul patrimoniu al testatorului. E vorba de vocatia la intreg, nu de emolument, adica de cantitatea de bunuri primita efectiv.
 
Legatar Persoana care primeste un legat.
 
 
Legatura de cauzalitate Acelasi lucru cu Raport de cauzalitate.
 
Lege Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
 
Legislatia fiscala Care reglementeaza si instituie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta al statului asupra contribuabilului.
 
Legislatie economico-financiara Reglementari care din punct de vedere economic furnizeaza diverse informatii cu o pondere de 2% din totalul informatiilor economice. Vezi si Informatie.
 
Legitima aparare Din punctul de vedere al dreptului penal, este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc, si c (...)
 
Leonian Termen folosit incorect in locul adjectivului Leonin.
 
Leonin Expresie din limba latina - leoninus "[ca] de leu" Vezi Contract leonin.
 
Lex Expresie din limba latina "lege".
 
Lex causae Expresie din limba latina Dreptul aplicabil contractului.
 
Lex contractus Expresie din limba latina Legea statului in care debitorul prestatiei caracteristice are, la momentul incheierii contractului, dupa caz, domiciliul sau, in lipsa, resedinta ori fondul de comert sau sediul statutar. Vezi art.77 alin.1 din Le (...)
 
Lex domicilii Expresie din limba latina Legea domiciliului.
 
Lex fori Expresie din limba latina Legea forului. Legea instantei sesizata cu solutionarea litigiului.
 
Lex loci Expresie din limba latina Legea locului unde s-a produs faptul juridic.
 
Lex loci actus Expresie din limba latina Legea locului unde a fost semnat actul.
 
Lex loci delicti commissi Expresie din limba latina Legea locului unde s-a produs faptul juridic ilicit.
 
Lex loci executionis Expresie din limba latina Legea locului unde se executa contractul.
 
Lex loci laesionis Expresie din limba latina Legea locului unde s-a produs prejudiciu.
 
Lex mercatoria universalis Expresie din limba latina Concept ce subsumeaza intreg ansamblul de uzante practicate de comunitatea comerciantilor.
 
Lex patriae Expresie din limba latina Legea nationala.
 
Lex rei sitae Expresie din limba latina Legea locului unde anumite buniri se gasesc.
 
Lex situs Expresie din limba latina Acelasi lucru cu Lex rei sitae.
 
Lex voluntatis Expresie din limba latina Legea autonomiei.
 
Leziune Din punctul de vedere al dreptului civil, ca viciu de consimtamant, consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii, fiind deci prejudiciul incercat de catre o parte a actului juridic in chiar momentul perfectarii actului.
 
Liberalitate Acele acte juridice civile cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul, transmitand gratificatului (cealalta parte a actului) un bun, o fractiune de patrimoniu sau un patrimoniu intreg, fara a primi in schimb vreun ec (...)
 
Licenta 1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie. 2. Autorizarea de catre organe in drept a importului sau exportului unor bunuri care fac obiectul unor restrictii. 3. Autorizarea pe c (...)
 
Licente Includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu in cazul licentelor. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de e (...)
 
Licentiat Vezi Contract de licenta.
 
Licentiator Vezi Contract de licenta.
 
Lichidare Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea pa (...)
 
Lichidarea cheltuielilor Este o faza in procesul executiei bugetare, in care pe baza documentelor justificative care atesta operatiunile, se controleaza existenta angajamentelor, realitatea sumei obtinute si conditiile de exigibilitate a angajamentului.
 
Lichidarea societatilor comerciale Incetarea existentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni care sa puna capat activitatii, prin intermediul lichidatorilor, si sa duca in final la incetarea statutului de persoana juridica a societatii. principii genera (...)
 
Lichidator Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale. Documentatia cuprinde inventarul si bilantul de lichidare, prin care se constata situatia exacta a activelor si a pasivului societatii. Lichidatoru (...)
 
Lichiditate Capacitatea unui agent economic de a-si plati obligatiile fata de terti la scadenta. Un agent economic poate dispune de un volum mai mare de active decat valoarea totala a obligatiilor sale fata de terti, dar sa fie totusi insolvabil daca n (...)
 
Lichiditatea generala Reprezinta raportul dintre active circulante si datorii pe termen scurt.Cresterea indicatorilor de lichiditate reprezinta un factor de crestere a activitatii economice (cresterea vanzarilor, cresterea vitezei de rotatie a stocurilor).
 
Lichiditatea imediata Reprezinta ponderea disponibilitatilor fata de datorii pe termen scurt.Cresterea indicatorilor de lichiditate reprezinta un factor de crestere a activitatii economice (cresterea vanzarilor, cresterea vitezei de rotatie a stocurilor).
 
Lichiditatea intermediara Reprezinta raportul dintre active circulante, mai putin stocuri si datorii pe termen scurt.Cresterea indicatorilor de lichiditate reprezinta un factor de crestere a activitatii economice (cresterea vanzarilor, cresterea vitezei de rotatie a (...)
 
Licitatie Tip de vanzare in care mai multi agenti economici concureaza pentru cumpararea unui bun economic sau pentru obtinerea unui contract de oferta. Licitatia poate fi de mai multe feluri, in functie de modul in care are loc adjudecarea obiectivu (...)
 
Licitatie a celui de-al doilea pret Vezi Licitatie.
 
Licitatie a primului pret Vezi Licitatie.
 
Licitatie englezeasca Acelasi lucru cu Licitatie obisnuita. Vezi Licitatie.
 
Licitatie obisnuita Acelasi lucru cu Licitatie englezeasca. Vezi Licitatie.
 
Licitatie olandeza Vezi Licitatie.
 
LIFFE Abreviere engleza - "London International Financial Futures Exchange" Bursa internationala de valori pentru operatiuni futures.
 
LIFO Abreviere pentru Last In - First Out. Vezi Ultimul Intrat - Primul Iesit.
 
LIFO (ultimul intrat, primul iesit) Aceasta metoda presupune ca ultimul stoc primit este si primul vandut. Costurile inregistrate in contul de profit si pierdere vor fi, prin urmare, mai mari pe baza acestei metode. Evaluarea bilantului va fi bazata pe pretul stocurilor achiz (...)
 
Limitarea intinderii lucrarilor de audit Limitarea campului de investigatii ale auditorului impusa fie de intreprindere sau de calendarul misiunii{ neparticiparea auditorului la inventarul fizic al stocurilor}, fie documente contabile incomplete sau cand auditorul nu poate aplica (...)
 
Linie de asamblare Linie de productie la care se executa operatii de imbinare a diferitelor materiale si piese pentru asamblarea unui produs final. Procedeul de asamblare, fiind preponderent manual sau manual-mecanic, divizarea acestuia in spatiu si sincroniz (...)
 
Linie de credit Denumire data intelegerii dintre banca si client, potrivit careia banca acorda clientului dreptul de a obtine credite succesiv dupa nevoi intr-o perioada convenita (in general 3-5 ani), pana la un total prestabilit. Pentru sumele utilizate, (...)
 
Linie de credit global Suma maxima de credit care nu poate fi depasita de imprumutat in cadrul creditului ce i-a fost acordat, cand acest credit este utilizat in transe egale sau inegale.
 
Linie de credit la vedere Linie de credit care permite clientilor sa fie imprumutati zilnic, la cerere.
 
Linie de productie Veriga organizatorica specifica unitatilor economice cu productie in masa si serie mare in care operatiile succesive, sincronizate, se executa una langa alta, simultan la toate locurile de munca, materialele deplasandu-se, de regula, contin (...)
 
Linie de productie in flux Linie de productie formata dintr-o grupa de locuri de munca, pe care se prelucreaza sau se asambleaza produse de o singura tipo-dimensiune, sau produse de mai multe tipo-dimensiuni, in conformitate cu caractersticile productiei in flux. Pri (...)
 
Linie de produse Grad de produse inrudite prin functionalitatea lor similara, prin vanzarea lor catre aceeasi categorie de consumatori, prin aceleasi tipuri de unitati de desfacere si cu aceleasi preturi.
 
Linie tehnologica Ansamblu tehnologic in care masinile si locurile de munca sunt amplasate in conformitate cu succesiunea tehnologica a operatiilor de executie a unor produse sau faze ale procesului de fabricatie, asigurandu-se deplasarea obiectelor muncii i (...)
 
Lis Expresie din limba latina "proces".
 
Lista de avans chenzinal Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-5-1/d si Cod 14-5-1/e) Format A4 si A5, tiparite pe o singura fata, in blocuri a 100 de file. Serveste ca: - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzin (...)
 
Lista de conturi Totalitatea conturilor utilizate in contabilitate.
 
Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-5-1/f) Format X4, tiparit pe o singura fata, in blocuri a 100 de file. Serveste ca: - document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizatiile cuvenite salariatilor pe timpul efectuarii conc (...)
 
Lista de inventariere Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-3-12 si 14-3-12/b) Situatie care cuprinde inscrierea tuturor elementelor patrimoniale de activ si de pasiv, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri ale unitatii. Format A4, tiparit pe ambele f (...)
 
Lista de inventariere pentru gestiuni global-valorice Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-3-12/a) Format A4, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 75 de file. Serveste ca: .- document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii, precum si (...)
 
Lista de plata a cotelor de contributie pentru cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii Formular tipizat fara regim special. (pentru asociatiile de proprietari - Cod 14-6-28) Format A4, tiparit pe o singura fata, in blocuri a 100 de file. Serveste pentru determinarea cheltuielilor comune efectuate in fiecare luna si repartizar (...)
 
Litigiu Conflict intre persoane, institutii, state, etc. ce poate forma obiectul unui proces, unui arbitraj etc.
 
Livra A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
 
Livrare la frontiera Vezi DAF.
 
Livrat cu taxe vamale platite Vezi DDP.
 
Livrat la chei, taxe vamale platite Vezi DEQ.
 
Livrat pe nava Vezi DES.
 
Livrat taxe vamale neplatite Vezi DDU.
 
Livret al utilajului Document utilizat pentru urmarirea folosirii, intretinerii si reparatiilor utilajelor. Livretul utilajului se foloseste pentru fiecare utilaj si se completeaza, de regula, in cadrul compartimentelor mecano-energetic. Acesta cuprinde: - info (...)
 
LME Abreviere engleza - "London Metal Exchange " Bursa de metale neferoase din Londra.
 
Locatie 1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun, pentru care locatarul se obliga sa plateasca o chirie pentru bunul luat in folosinta, conform pierderilor contractuale. 2. Taxa platita pentru un lucru luat i (...)
 
Loco Expresie comerciala care indica locul in care este valabil pretul convenit pentru livrarea marfii. Spre exemplu, loco Amsterdam = pret de livrare Amsterdam.
 
Locuinta Prin locuinta, Legea locuintei 114/1996 intelege o "constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinte, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii" (art.2 lit. (...)
 
Locuinta convenabila Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, "prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educati (...)
 
Locuinta de interventie Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este "destinata cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munca, indeplineste activitati sau functii ce necesita prezenta permanenta sau in caz de urge (...)
 
Locuinta de necesitate Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este destinata "cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale caror locuinte sunt supuse d (...)
 
Locuinta de protocol Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care destinata "utilizarii de catre persoanele care sunt alese sau numite in unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora" (art.2 lit. g).
 
Locuinta de serviciu Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este "destinata functionarilor publici, angajatilor unir institutii sau agenti economici, acordata in conditiile contractului de munca, potrivit prevederilor legale" (art.2 lit. d).
 
Locuinta sociala Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care "se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile piet (...)
 
Locul platii Potrivit articolului 59 Cod comercial, obligatiile comerciale trebuie executate: la locul expres mentionat in contract; la locul rezultat din intentia partilor; la locul in care, potrivit materiei contractului, apare fireasca executarea. in (...)
 
Locus Expresie din limba latina "loc".
 
Locus sigilli Expresie din limba latina "locul sigiliului", "loc pentru sigiliu".
 
Locus standi Expresie din limba latina "loc de stat" Exprima dreptul de a fi ascultat (audiat) de catre instanta de judecata.
 
Locutiune Din punct de vedere lingvistic, grup de cuvinte, mai mult sau mai putin sudate intre ele, care au un inteles unitar si care se comporta, din punct de vedere gramatical, ca o singura parte de vorbire.
 
Logistica Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
 
Lohn Vezi Contract de lohn.
 
Lombard 1. Institutie de credit care acorda imprumuturi garantate cu obiecte sau titluri de valoare. 2. Obiecte sau titluri de valoare depuse drept garantie pentru obtinerea unui imprumut.
 
Loro Cont deschis de o banca din strainatate pentru corespondentul sau dintr-o alta tara cu scopul de a inregistra sumele care se incaseaza in folosul sau.
 
Lot de produse Normativ de baza in planificarea operativ-calendaristica a productiei de serie, cantitate de produse identice sau asemanatoare (repere, piese, subansamble etc.) lansate simultan sau succesiv in productie, prelucrate fara intrerupere, pe un (...)
 
LSE Abreviere engleza - "London Stock Exchange" Bursa de actiuni (valori) din Londra.
 
Ltd Abreviere engleza - "Limited Liability" Raspundere limitata.
 
LTOM Abreviere engleza - "London Traded Options Market" Piata de optiuni comerciale din Londra.
 
Luare de mita Conform art. 254 Cod Penal, fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu inde (...)
 
Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar Intocmirea bilantului si a documentelor de sinteza reprezinta un proces complex de agregare a datelor in vederea construirii indicatorilor economico-financiari privind situatia patrimoniului si rezultatele obtinute. Derularea acestui proces (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de capitaluri proprii De obtinut si de analizat lista operatiilor care afecteaza capitalurile proprii, privind in special noile emisiuni, rascumpararile de actiuni De cercetat restrictiile care ating distribuirea beneficiilor nedistribuite sau a conturilor de ca (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de cumparari si de furnizori De informat despre principiile contabile utilizate la inregistrarea cumparaturilor si de determinat daca ele au constituit obiectul unor remize sau ristorno De analizat variatiile importante ale soldului contului furnizori cu cel al exercit (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari corporale Lucrari de efectuat: De procurat lista imobilizarilor indicand valoarea bruta si totalul cumulat al amortizarilor si de detrminat daca ea corespunde cu soldul conturilor din balanta De informat despre politica de amortizari aplicata pentru (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari financiare Lucrari de efectuat: De obtinut lista portofoliului - titluri la data bilantului si de determinat daca ea corespunde cu soldul contului in balanta generala De verificat evidentierea analitica si sintetica De informat despre metoda de evalua (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de stocuri Lucrari de efectuat: De procurat listele de inventar si de detrminat daca totalul corespunde cu soldul balantei generale si daca listele de inventar sunt bazate pe inventarierea fizica a stocurilor De informat despre metoda de inventariere (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de trezorerie De procurat extrasele bancare si de intrebat personalul clientului despre orice extras, vechi sau neobisnuit De determinat daca conturile de trezorerie constituie obiectul unor restrictii speciale De informat daca au fost garantate, cedate (...)
 
Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de vanzari si de clienti De verificat daca creantele clienti care figureaza in bilant reprezinta sumele datorate intrprinderii la sfarsitul exercitiului De verificat daca nici o creanta nu a fost omisa De verificat daca provizioanele pentru clienti dubiosi sunt cor (...)
 
Lucrarile ce pot fi executate de contabilul autorizat Cu studii superioare: tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract, intocmeste bilantul contabil, verifica si certifica bilantul contabil, indeplineste obligatiile prevazute de lege pentru cenzorii numiti la (...)
 
Lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil. Acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice. Elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contab (...)
 
Lucrum cessans Beneficiul sau castigul nerealizat.
 
Lucruri Vezi Bunuri.
 
Ludwing Von Mises Ludwig von Mises s-a nascut in 1881 la Lemberg in Galitia, provincie a Austro-Ungariei. La inceputul secolului al XX-lea a intrat la universitatea din Viena, unde l-a avut ca profesor pe Karl Grunberg, un istoric al economiei, preocupat de (...)
 
LUF Abreviere Cod monetar ISO pentru francul luxemburghez.
 

Cautare

Cautare

 
  Cautati un termen anume de la litera L, sau poate o alta resursa utila de pe Contabilizat.ro?
  Va punem la dispozitie un motor de cautare, sustinut de Google:
 

Invitatie

Invitatie

 
  Ati descoperit in cadrul acestei pagini informatii utile pe care doriti sa le faceti cunoscute si prietenilor d-voastra? Este foarte simplu.
  Le puteti trimite linkul catre pagina curenta prin doua modalitati:
 
1. prin EMAIL (click aici).    2. prin YM (click aici).

Anunturi

Anunturi

 
 
 

resurse

resurse

 
 

Curs BNR

Curs BNR

 
USD 3.8160
EUR 4.6490
GBP 5.3189
CHF 3.8808
MDL 0.23
XAU 162.40
Afiseaza mai mult...
 
 

Formulare

Formulare

 
Contabilitate (128)
Contracte (1037)
Juridice (1085)
Management (420)
Afiseaza mai mult...
 
 

Cursuri Online

Cursuri Online

 
Contabilitate (37)
Ec generala (214)
Informatica ec (50)
Management (131)
Afiseaza mai mult...
 
 

Software

Software

 
Contabilitate (135)
Facturiere (63)
Gestiune (91)
Mijloace fixe (47)
Salarizare (103)
Afiseaza mai mult...
 
 

Carti Economie

Carti Economie

 
Contabilitate (52)
Marketing (45)
Finante (63)
Mass-Media (47)
Legislatie (56)
Management (42)
Dictionare (38)
Afiseaza mai mult...
 
 

Specialisti

Specialisti

 
CECCAR (4353)
ANEVAR (5480)
CAFR (4311)
CCF (5176)
Afiseaza mai mult...
 
 

Locuri de Munca

Locuri de Munca

 
Contabilitate (95)
Auditor (93)
Banci finante (89)
Marketing (92)
Legal juridic (94)
Secretariat (87)
Afiseaza mai mult...
 
 

Legislatie

Legislatie

 
Legi, coduri (71)
Hotarari (59)
Ordonante (33)
Alte resurse (21)
Afiseaza mai mult...
 
 

Programe

Programe

 
Declaratii (37)
Fise fiscale (9)
Situatii (86)
Ordine plata (4)
Afiseaza mai mult...
 
 

Revista presei

Revista presei

 
Economie (98)
Politica (73)
Actualitate (85)
Societate (92)
Financiar (92)
Juridic (71)
Business (94)
Afiseaza mai mult...
 
 

Francize

Francize

 
Alimentatie (81)
Retail (126)
Imobiliare (18)
Servicii (132)
Diverse (24)
Afiseaza mai mult...
 
 

Dictionar

Dictionar

 
(se incarca...)
Afiseaza mai mult...
 
 

Linkuri Utile

Linkuri Utile

 
Ministere (172)
Inst publice (52)
Europene (28)
Inst bancare (32)
Partide pol (31)
Ziare (1238)
Index firme (55)
Afiseaza mai mult...
 

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 
 
Numar in Registrul Comertului: J29/309/2004, CUI: 16143635
Sediul social: Strada XYZ, Nr. X, Bl. Y, Ap. Z, Loc. XYZ
Mobil: (07..) NNN.NNN, Fix: (02..) NNN.NNN, Fax: (02..) NNN.NNN
Expert contabil: NUME, PRENUME, Membru CECCAR: NNNN / ZZ.LL.AAAA
Adresa de email: 
 
 

profil

profil

 
 

Alte Resurse

Alte Resurse

 
Stiri, Coduri Caen
Filiale Ceccar
Flux Rss

resurse

resurse

 
 
Servicii Prestate | Onorarii Practicate | Avantajele Colaborarii | Portofoliu Clienti | Recomandare | Contact | Harta
SpecialistiRecrutareCalculatorFormulareTrezoreriiLegislatieSoftwareDictionarFrancizePrograme
CursuriCeccarConturiLinkuriTipizatePresaCaenBNRCartiTVACalendarOcupatiiVenitFinanciare

Developed by IntelliSynaptics Software Development, hosted by ROMARG
Copyright © 2008 - 2018 Contabilizat.ro. All Rights Reserved.
Termeni | Confidentialitate | Promovare | Flux Rss | Site Map | Inscriere pe Contabilizat.ro

Reteaua IntelliSynaptics: Diplome Cursuri Referate | Produse Resigilate | Translatoare Bidirectionale
 

sus

sus

 
 
  

jos

jos

 

Profil

Profil

 
 • Prezentare
 • Contabilitate
 • Consultanta
 • Audit
 • Alte servicii
 • Onorarii
 • Avantaje
 • Clienti
 • Recomanda
 • Contact
 • Harta profil
 • profil

  profil