Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 
   

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

 

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

 
             

Contactati-ne cu incredere!

Contactati-ne cu incredere!

 

 
 

resurse

resurse

 

Specialisti

Specialisti

 

Legislatie

Legislatie

 

Cursuri

Cursuri

 

Presa

Presa

 

Recrutare

Recrutare

 

Software

Software

 

Ceccar

Ceccar

 

Caen

Caen

 

Calculator

Calculator

 

Dictionar

Dictionar

 

Conturi

Conturi

 

BNR

BNR

 

Formulare

Formulare

 

Francize

Francize

 

Linkuri

Linkuri

 

Carti

Carti

 

Trezorerii

Trezorerii

 

Programe

Programe

 

Tipizate

Tipizate

 

TVA

TVA

 

Financiare

Financiare

 

Calendar

Calendar

 

Ocupatii

Ocupatii

 

Venit

Venit

 

Cautare

Cautare

 
Afiseaza rezultatele!

cautare

cautare

 

Anunturi

Anunturi

 
 

Calendar obligatii fiscale

Calendar obligatii fiscale

 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site-ul oficial calendarul obligatiilor fiscale pentru anul 2010, pe care vi-l prezentam la randul nostru in cadrul paginii curente. Tabelul de mai jos afiseaza in prima coloana descrierea obligatiei fiscale (depunere declaratii, plata taxe si impozite) si in a doua coloana categoria de contribuabili carora li se aplica obligatia. Pentru a vizualiza obligatiile fiscale aferente unei luni, este suficient sa dati click pe numele acesteia.

Alegeti luna

Alegeti luna

 
         
Ianuarie  |  Februarie  |  Martie  |  Aprilie  |  Mai  |  Iunie
Iulie  |  August  |  Septembrie  |  Octombrie  |  Noiembrie  |  Decembrie

Obligatii fiscale din luna Iulie

Obligatii fiscale din luna Iulie

 

15 iulie

15 iulie

 
Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna ... Formular. Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

 

Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta

Formular.

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final
Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile  Formular 

Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscaliDestinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali

 

Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice Formular  Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase   Formular  Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor

Formular   

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala

Formular

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia
Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator  Formular   Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri  comercializate in perioada de raportare

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate

Formular.

Detinatorii de autorizatii de utilizator final de produse accizabile.
Depunerea  Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator  Formular Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25) au obligatia ca semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, sa prezinte autoritatii vamale teritoriale o situatie centralizatoare.

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri
Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

26 iulie

26 iulie

 
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedenta Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Formular

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Depunerea Declaratiei privind accizele

Formular 103

Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.

Lunar

Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)

Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata 

Formular 301

Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301)

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat    Formular 100 privind:

- Calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedenta

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
- Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna
- Calcularea, virarea si declararea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim. II 2010 Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator
- Calcularea si virarea impozitului pentru  trim. II 2010 Platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere
- Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual Contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv  societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
- Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010 Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana
- Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010 Asocierile fara personalitate juridica. 
- Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa, pentru semestrul I 2010 Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102

- pentru luna precedenta

Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial
- pentru trim. II 2010 Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
- pentru semestrul I 2010 Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente sem. I 2010 Notarii publici

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national , aferente sem. I 2010

Formular 394

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%.

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153, care realizeaza in Romania, de la contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9% .

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. II 2010

Formular 104

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.

Cautare

Cautare

 
  Cautati o declaratie, o taxa sau un impozit anume programat in luna IULIE sau poate o alta resursa utila de pe Contabilizat.ro?
  Va punem la dispozitie un motor de cautare, sustinut de Google:
 

Invitatie

Invitatie

 
  Ati descoperit in cadrul acestei pagini informatii utile pe care doriti sa le faceti cunoscute si prietenilor d-voastra? Este foarte simplu.
  Le puteti trimite linkul catre pagina curenta prin doua modalitati:
 
1. prin EMAIL (click aici).    2. prin YM (click aici).

Anunturi

Anunturi

 
 

resurse

resurse

 
 

Curs BNR

Curs BNR

 
USD 3.8065
EUR 4.6474
GBP 5.3147
CHF 3.8777
MDL 0.23
XAU 162.13
Afiseaza mai mult...
 
 

Formulare

Formulare

 
Contabilitate (128)
Contracte (1037)
Juridice (1085)
Management (420)
Afiseaza mai mult...
 
 

Cursuri Online

Cursuri Online

 
Contabilitate (37)
Ec generala (214)
Informatica ec (50)
Management (131)
Afiseaza mai mult...
 
 

Software

Software

 
Contabilitate (135)
Facturiere (63)
Gestiune (91)
Mijloace fixe (47)
Salarizare (103)
Afiseaza mai mult...
 
 

Carti Economie

Carti Economie

 
Contabilitate (52)
Marketing (45)
Finante (63)
Mass-Media (47)
Legislatie (56)
Management (42)
Dictionare (38)
Afiseaza mai mult...
 
 

Specialisti

Specialisti

 
CECCAR (4353)
ANEVAR (5480)
CAFR (4311)
CCF (5176)
Afiseaza mai mult...
 
 

Locuri de Munca

Locuri de Munca

 
Contabilitate (95)
Auditor (93)
Banci finante (89)
Marketing (92)
Legal juridic (94)
Secretariat (87)
Afiseaza mai mult...
 
 

Legislatie

Legislatie

 
Legi, coduri (71)
Hotarari (59)
Ordonante (33)
Alte resurse (21)
Afiseaza mai mult...
 
 

Programe

Programe

 
Declaratii (37)
Fise fiscale (9)
Situatii (86)
Ordine plata (4)
Afiseaza mai mult...
 
 

Revista presei

Revista presei

 
Economie (98)
Politica (73)
Actualitate (85)
Societate (92)
Financiar (92)
Juridic (71)
Business (94)
Afiseaza mai mult...
 
 

Francize

Francize

 
Alimentatie (81)
Retail (126)
Imobiliare (18)
Servicii (132)
Diverse (24)
Afiseaza mai mult...
 
 

Dictionar

Dictionar

 
(se incarca...)
Afiseaza mai mult...
 
 

Linkuri Utile

Linkuri Utile

 
Ministere (172)
Inst publice (52)
Europene (28)
Inst bancare (32)
Partide pol (31)
Ziare (1238)
Index firme (55)
Afiseaza mai mult...
 

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 
 
Numar in Registrul Comertului: J29/309/2004, CUI: 16143635
Sediul social: Strada XYZ, Nr. X, Bl. Y, Ap. Z, Loc. XYZ
Mobil: (07..) NNN.NNN, Fix: (02..) NNN.NNN, Fax: (02..) NNN.NNN
Expert contabil: NUME, PRENUME, Membru CECCAR: NNNN / ZZ.LL.AAAA
Adresa de email: 
 
 

profil

profil

 
 

Alte Resurse

Alte Resurse

 
Stiri, Coduri Caen
Filiale Ceccar
Flux Rss

resurse

resurse

 
 
Servicii Prestate | Onorarii Practicate | Avantajele Colaborarii | Portofoliu Clienti | Recomandare | Contact | Harta
SpecialistiRecrutareCalculatorFormulareTrezoreriiLegislatieSoftwareDictionarFrancizePrograme
CursuriCeccarConturiLinkuriTipizatePresaCaenBNRCartiTVACalendarOcupatiiVenitFinanciare

Developed by IntelliSynaptics Software Development, hosted by ROMARG
Copyright © 2008 - 2018 Contabilizat.ro. All Rights Reserved.
Termeni | Confidentialitate | Promovare | Flux Rss | Site Map | Inscriere pe Contabilizat.ro

Reteaua IntelliSynaptics: Diplome Cursuri Referate | Produse Resigilate | Translatoare Bidirectionale
 

sus

sus

 
 
  

jos

jos

 

Profil

Profil

 
 • Prezentare
 • Contabilitate
 • Consultanta
 • Audit
 • Alte servicii
 • Onorarii
 • Avantaje
 • Clienti
 • Recomanda
 • Contact
 • Harta profil
 • profil

  profil