Contabilizat .ro (β)

Contabilizat .ro (β)

 

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

catalog dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil
ofera specialistilor posibilitatea de a crea profile de prezentare online
ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe

 
   

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

Expertiza contabila si servicii de consultanta
in domeniul financiar contabil, la cele mai mici preturi!

 

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

Servicii prestate in: JUDET1, JUDET2, JUDET3

 
             

Contactati-ne cu incredere!

Contactati-ne cu incredere!

 

 
 

resurse

resurse

 

Specialisti

Specialisti

 

Legislatie

Legislatie

 

Cursuri

Cursuri

 

Presa

Presa

 

Recrutare

Recrutare

 

Software

Software

 

Ceccar

Ceccar

 

Caen

Caen

 

Calculator

Calculator

 

Dictionar

Dictionar

 

Conturi

Conturi

 

BNR

BNR

 

Formulare

Formulare

 

Francize

Francize

 

Linkuri

Linkuri

 

Carti

Carti

 

Trezorerii

Trezorerii

 

Programe

Programe

 

Tipizate

Tipizate

 

TVA

TVA

 

Financiare

Financiare

 

Calendar

Calendar

 

Ocupatii

Ocupatii

 

Venit

Venit

 

Cautare

Cautare

 
Afiseaza rezultatele!

cautare

cautare

 

Anunturi

Anunturi

 
 

Calendar obligatii fiscale

Calendar obligatii fiscale

 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site-ul oficial calendarul obligatiilor fiscale pentru anul 2010, pe care vi-l prezentam la randul nostru in cadrul paginii curente. Tabelul de mai jos afiseaza in prima coloana descrierea obligatiei fiscale (depunere declaratii, plata taxe si impozite) si in a doua coloana categoria de contribuabili carora li se aplica obligatia. Pentru a vizualiza obligatiile fiscale aferente unei luni, este suficient sa dati click pe numele acesteia.

Alegeti luna

Alegeti luna

 
         
Ianuarie  |  Februarie  |  Martie  |  Aprilie  |  Mai  |  Iunie
Iulie  |  August  |  Septembrie  |  Octombrie  |  Noiembrie  |  Decembrie

Obligatii fiscale din luna Ianuarie

Obligatii fiscale din luna Ianuarie

 

7 ianuarie

7 ianuarie

 
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

15 ianuarie

15 ianuarie

 
Depunerea Declaratiei privind venitul estimat Formular 220pentru anul in curs Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta sem. II 2009

Formular  

Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri  comercializate in perioada de raportare.

Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize aferenta tr. IV 2009

Formular.

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind capacitatile de productie de bere

pentru anul 2009

Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere

Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize

pentru luna precendenta

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.


Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna ...anul... pentru luna precendenta Formular. Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendentaAntrepozitarii autorizati pentru depozitare

Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile  Formular 

pentru luna precendenta

Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali

 

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali

Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice Formular pentru luna precendentavOperatorii economici care detin autorizatii de utilizator final
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase   Formular  Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor

Formular    pentru luna precendenta

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala

Formular

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia

Depunerea situatiei privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor

pentru luna precedenta

Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate


25 ianuarie

25 ianuarie

 
Depunerea Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent Formular 094  Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2010 si a modului de determinare a acesteia.Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent, trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia.
Solicitarea pro-ratei speciale Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale
Comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior 

Contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA

Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende

Formular 100  

Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedentaPersoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania


Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Formular

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Depunerea Declaratiei privind accizele

Formular 103

Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.

Lunar

Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)

Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata 

Formular 301

Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301)
Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105Organizatorii de jocuri de noroc. Declaratia se depune pentru pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat    Formular 100  privind:

- Calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedenta

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedentaOrice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna
Calcularea, virarea si declararea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim.IV 2009Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator
Calcularea si virarea impozitului pentru  trim. IV 2009 Platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere
Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual Contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv  societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
 Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim.IV 2009 Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim.IV 2009 Asocierile fara personalitate juridica. 
Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa, pentru semestrul II 2009 Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102

- pentru luna precedenta

Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial
- pentru trim. IV 2009 Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
- pentru semestrul II 2009 Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente sem. II 2009 Notarii publici

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, aferente sem. II 2009

Formular 394

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. IV 2009

Formular 104

Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile intracomunitare de bunuri VIES 

Formular 390 aferent tr. IV 2009

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care au efectuat in trimestrul de raportare livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare.

Cautare

Cautare

 
  Cautati o declaratie, o taxa sau un impozit anume programat in luna IANUARIE sau poate o alta resursa utila de pe Contabilizat.ro?
  Va punem la dispozitie un motor de cautare, sustinut de Google:
 

Invitatie

Invitatie

 
  Ati descoperit in cadrul acestei pagini informatii utile pe care doriti sa le faceti cunoscute si prietenilor d-voastra? Este foarte simplu.
  Le puteti trimite linkul catre pagina curenta prin doua modalitati:
 
1. prin EMAIL (click aici).    2. prin YM (click aici).

Anunturi

Anunturi

 
 

resurse

resurse

 
 

Curs BNR

Curs BNR

 
USD 3.9431
EUR 4.6243
GBP 5.2825
CHF 3.9779
MDL 0.24
XAU 164.37
Afiseaza mai mult...
 
 

Formulare

Formulare

 
Contabilitate (128)
Contracte (1037)
Juridice (1085)
Management (420)
Afiseaza mai mult...
 
 

Cursuri Online

Cursuri Online

 
Contabilitate (37)
Ec generala (214)
Informatica ec (50)
Management (131)
Afiseaza mai mult...
 
 

Software

Software

 
Contabilitate (135)
Facturiere (63)
Gestiune (91)
Mijloace fixe (47)
Salarizare (103)
Afiseaza mai mult...
 
 

Carti Economie

Carti Economie

 
Contabilitate (52)
Marketing (45)
Finante (63)
Mass-Media (47)
Legislatie (56)
Management (42)
Dictionare (38)
Afiseaza mai mult...
 
 

Specialisti

Specialisti

 
CECCAR (4353)
ANEVAR (5480)
CAFR (4311)
CCF (5176)
Afiseaza mai mult...
 
 

Locuri de Munca

Locuri de Munca

 
Contabilitate (95)
Auditor (93)
Banci finante (89)
Marketing (92)
Legal juridic (94)
Secretariat (87)
Afiseaza mai mult...
 
 

Legislatie

Legislatie

 
Legi, coduri (71)
Hotarari (59)
Ordonante (33)
Alte resurse (21)
Afiseaza mai mult...
 
 

Programe

Programe

 
Declaratii (37)
Fise fiscale (9)
Situatii (86)
Ordine plata (4)
Afiseaza mai mult...
 
 

Revista presei

Revista presei

 
Economie (98)
Politica (73)
Actualitate (85)
Societate (92)
Financiar (92)
Juridic (71)
Business (94)
Afiseaza mai mult...
 
 

Francize

Francize

 
Alimentatie (81)
Retail (126)
Imobiliare (18)
Servicii (132)
Diverse (24)
Afiseaza mai mult...
 
 

Dictionar

Dictionar

 
(se incarca...)
Afiseaza mai mult...
 
 

Linkuri Utile

Linkuri Utile

 
Ministere (172)
Inst publice (52)
Europene (28)
Inst bancare (32)
Partide pol (31)
Ziare (1238)
Index firme (55)
Afiseaza mai mult...
 

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

S.C. DENUMIRE FIRMA S.R.L.

 
 
Numar in Registrul Comertului: J29/309/2004, CUI: 16143635
Sediul social: Strada XYZ, Nr. X, Bl. Y, Ap. Z, Loc. XYZ
Mobil: (07..) NNN.NNN, Fix: (02..) NNN.NNN, Fax: (02..) NNN.NNN
Expert contabil: NUME, PRENUME, Membru CECCAR: NNNN / ZZ.LL.AAAA
Adresa de email: 
 
 

profil

profil

 
 

Alte Resurse

Alte Resurse

 
Stiri, Coduri Caen
Filiale Ceccar
Flux Rss

resurse

resurse

 
 
Servicii Prestate | Onorarii Practicate | Avantajele Colaborarii | Portofoliu Clienti | Recomandare | Contact | Harta
SpecialistiRecrutareCalculatorFormulareTrezoreriiLegislatieSoftwareDictionarFrancizePrograme
CursuriCeccarConturiLinkuriTipizatePresaCaenBNRCartiTVACalendarOcupatiiVenitFinanciare

Developed by IntelliSynaptics Software Development, hosted by ROMARG
Copyright © 2008 - 2018 Contabilizat.ro. All Rights Reserved.
Termeni | Confidentialitate | Promovare | Flux Rss | Site Map | Inscriere pe Contabilizat.ro

Reteaua IntelliSynaptics: Diplome Cursuri Referate | Produse Resigilate | Translatoare Bidirectionale
 

sus

sus

 
 
  

jos

jos

 

Profil

Profil

 
 • Prezentare
 • Contabilitate
 • Consultanta
 • Audit
 • Alte servicii
 • Onorarii
 • Avantaje
 • Clienti
 • Recomanda
 • Contact
 • Harta profil
 • profil

  profil